31.01.2005 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poľnohospodár Nové Zámky a.s. – špičkový pestovateľ ovocia v SR

Katastrálne územie Nových Zámkov a obce Bánov leží v Podunajskej nížine a patrí medzi oblasti, ktoré sa tradične zameriavajú na pestovanie ovocia. Poľnohospodár Nové Zámky a.s. vznikla transformáciou z Poľnohospodárskeho družstva „Rozvoj“ Nové Zámky k 1.1.1993.

Akciová spoločnosť hospodári na výmere 3783 ha poľnohospodárskej pôdy. Špeciálne plodiny pestujú na výmere 73,5 ha, z toho je 15 ha viníc, 5 ha sliviek, 10,5 ha broskýň a 43 ha jabloní.
Pôvodné jabloňové sady, ktoré zaberali z pestovaných ovocných kultúr najväčšiu rozlohu, boli pre intenzívne pestovanie nevyhovujúce, a preto sa rozhodli pre ich likvidáciu. Už v roku 1997 pestovali jablone v tvare štíhleho vretena. V roku 2000 Ministerstvo pôdohospodárstva SR vybralo a.s. Poľnohospodár v rámci medzivládnej spolupráce Holandského kráľovstva a Slovenskej republiky na uskutočnenie projektu výsadby jabloní na rozlohe 6 ha podľa holandskej technológie. Z Holandska dodali na výsadbu biologický materiál – 2ročné stromčeky odrôd ´Santana´ (jediná odroda v rámci SR), ´Gala´, ´Pinova´ a ´Golden Delicious´ klon Reinders, v tvare štíhleho vretena. Stromčeky vysadili v spone 3,5 x 1 m – v radoch s udržiavaním herbicídneho pásu a v medziradoch s mulčovaním trávou. Celá výsadba má kvapkovú závlahu (izraelská firma Netafim) s možnosťou prihnojovania. Prvé 2 roky po výsadbe prichádzal kontrolovať postup technologických prác v sade holandský ovocinársky expert, ktorý bol zodpovedný za kvalitnú realizáciu prvej časti projektu. Druhá časť projektu, ktorú uskutočňovala firma z výrobno-odbytového družstva pestovateľov SK-Fruit, sledovala následné uplatnenie dopestovaného ovocia – jeho úrodnosť, kvalitu (prostredníctvom inšpekcie akosti) a traceability (vystopovanie).
Poľnohospodár a.s. vlastní holandskú triediacu linku Perfect, ktorú získali v rámci uskutočňovaného projektu. Na zber používajú zberač plucotrack junior, ktorého mechanizmus zabezpečuje šetrný zber hlavne pre odrody ´Golden Delicious´, ´Gala´ a ´Jonagold´. Najvyššie úrody dosahujú pri odrodách ´Golden Delicious´ klon Reinders a ´Idared´. Priemerné úrody jabĺk sa pohybujú od 35 do 40 t.ha-1. Z rezistentných odrôd, ktoré pestujú na rozlohe 12 ha, tvoria prevažnú časť výsadieb odrody ´Rubinola´ a ´Topaz´.
Skladovacie kapacity majú vybudované na 1000 ton ovocia, z toho na uskladnenie ovocia s riadenou atmosférou – ULO na 800 ton a chladiace priestory na 200 ton ovocia. Jablká odrôd ´Golden Delicious´, ´Gala´, ´Idared´, ´Šampion´ a ´Jonagold´ dodávajú do obchodnej siete 200 dní v roku prostredníctvom výrobno-odbytového družstva pestovateľov SK-Fruit, ktorého sú členom.
Ďalším významným ovocným druhom, ktorý je druhý v poradí podľa rozlohy pestovateľskej plochy (10,5 ha), sú broskyne. Na 8,5ha ploche pestujú broskyne v tvare štíhleho vretena a na ploche 2 ha v tvare kotlovitej koruny. Vo výsadbách sa nachádzajú odrody ´Dixired´, ´Fairhaven´, ´Redhaven´, ´Flamingo´, ´Fertilia Morettini´, ´Burbank July Elberta´, ´Radosť´ a ´Favorita Morettini´. Tento rok boli broskyne v 1.roku plodnosti a dosiahli úrodu 15 t.ha-1. Vysoké teploty, ktoré pretrvávali tento rok v období dozrievania, spôsobili rýchle dozrievanie plodov a tým aj veľké problémy s odbytom. Pri slivkách, ktoré pestujú na rozlohe 5 ha, dosiahli v 2.roku plodnosti priemernú úrodu 2 t.ha-1. Odrody ´Čačanska lepotica´, ´Čačanska najbolja´ a ´Stanley´ pestujú v tvare štvrťkmeňa – voľne rastúcej koruny. Pre konzervárenský priemysel je najžiadanejšou odroda ´Čačanska najbolja´.
V ovocinárskej výrobe zamestnáva akciová spoločnosť 20 stálych pracovníkov. V období zberových prác, podľa aktuálnych požiadaviek, priberajú aj brigádnikov. Z ovocinárskej výroby získavajú tržby v hodnote 16-17 mil. Sk, čo predstavuje 20-22% podiel zisku z rastlinnej výroby.
V súčasnom období majú najväčšie problémy s odbytom ovocia. Prvé sa dostavili v auguste, pri rýchlom dozrievaní broskýň a ďalšie predpokladajú pri jablkách. Slovenský trh je už roky konfrontovaný masívnym dovozom lacnejších jabĺk z Poľska, ako aj iných druhov ovocia zo zahraničia v období, keď je ho u nás dostatok, čo spôsobuje našim pestovateľom veľké starosti. Tento rok, po vstupe do Európskej únii sa ukáže, či sme dostatočne pripravení na vývoz aj do krajín západnej Európy a ako sa dokážeme uplatniť v rozšírenom trhu, v ktorom majú budúcnosť len špičkoví pestovatelia.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down