30.07.2021 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Polní den na demonstračním pozemku

Úmorné vedro v polovině června neodradilo více než tři desítky návštěvníků od tradičního polního dne na Demonstračním a pokusném pozemku České zemědělské univerzity v Praze. Loni se akce kvůli pandemii koronaviru nemohla konat. Účastníci se dozvěděli informace o probíhajících herbicidních pokusech, nových technologiích pěstování polní zeleniny, ale i výživy plodin a pícninářství nebo včelařství.

Polním dnem provázel doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., vedoucí Demonstračních a experimentálních pracovišť (DEP) Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na ČZU v Praze. Hned v úvodu se příchozí mohli seznámit se vzácnými pleveli, z nichž některé se již na českých polích nevyskytují nebo jsou vázány na velmi specifické podmínky. Na demonstrační herbologické zahradě je k vidění více než sto druhů plevelů vysazených ve 44 čtvercích. Ty slouží také pro praktickou výuku studentů.

Sledují rezidua pesticidů

Některé pokusy na DEP pozemku se věnují detekci reziduí herbicidů, fungicidů nebo insekticidů v zelenině. Na nich spolupracuje doc. Jursík s odborníky z VŠCHT (prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.) a z VÚRV (prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.). Účastníci polního dne si například prohlédli herbicidní pokus zaměřený na vliv zpracování půdy (drobtovitá struktura, hroudy, utužená půda, nakrytí slámou na povrchu půdy) na účinnost půdních herbicidů. Rostliny salátu a květáku ošetřili 26. dubna herbicidem Stomp Aqua v dávce 1,75 l/ha, polovinu parcely dvě hodiny po aplikaci herbicidu zavlažili 25 mm vody. Nejnižší účinnost přípravku se projevila na variantě s velkými hroudami. Protože zhruba deset dní po aplikaci herbicidu vydatně zapršelo, byl rozdíl mezi variantou zavlaženou i nezavlaženou minimální. Současně odebírají vzorky půdy a zkoumají, jak se chová herbicid v půdě, zda se proplavuje nebo degraduje, případně jakým způsobem. Po sklizni pošlou vzorky plodin na VŠCHT k rozboru reziduí pendimethalinu. Herbicidní pokusy tu probíhají také na tykvích a melounech pěstovaných v průhledné nebo poloprůhledné fólii, která brání růstu plevelů a současně ohřívá půdu.*

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 8/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down