Podopatření na podporu IP ovoce, révy vinné a zeleniny přináší téměř 304 milionů korun

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) dnes začal vydávat rozhodnutí na podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a navazujících opatření (NAEKO), která se týkají integrované produkce ovoce, révy vinné, zeleniny a jahodníku. Celkem za všechna podopatření zemědělci zažádali o téměř 304 milionů korun. Dotační podporu obdrží více než 900 žadatelů.

Podopatření v oblasti integrované produkce jsou zaměřená primárně na uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a zároveň na minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků chemických podpůrných prostředků v případě jejich použití. „Především se jedná o posílení ochrany životního prostředí a o dodržování stanovené pěstitelské technologie,“ uvádí Jan Borský, vedoucí Oddělení metodiky environmentálních podpor. „V praktické rovině to představuje takové podmínky pěstování, které jsou příznivé pro živé organismy a zajišťují druhovou rozmanitost živočišných i rostlinných druhů,“ upřesňuje Jan Borský. Dotační prostředky v rámci podopatření integrované produkce ovoce přináší pěstitelům v případě naplnění podmínek téměř 80 milionů korun, o finanční podporu požádalo 253 žadatelů na téměř 8 000 hektarů. „V případě podopatření integrované produkce vinné révy žádost o dotaci podalo více než 600 žadatelů, kteří mají možnost získat prostředky ve výši 156 mil. korun. Tato podpora je určena na téměř 11 600 hektarů vinohradů,“ specifikuje Jan Borský. Dotační titul podporuje zodpovědný přístup pěstování, který představuje kompromisní způsob péče o vinohrady mezi tzv. chemickým vinohradnictvím a ekologickým vinohradnictvím. Především se jedná o eliminaci chemických dávek. V případě vydávaných rozhodnutí zaměřených na zeleninu a jahodník v rámci AEKO a NAEKO jsou dotační prostředky určené pro 86 žadatelů, kteří obhospodařují 6400 hektarů a představují částku téměř 68 milionů korun.
„Minimalizace použití chemie a důraz na nechemickou ochranu je významným krokem v rámci zlepšování kvality potravin. Zemědělská prvovýroba stále častěji využívá postupy technologií šetrných k životnímu prostředí. Dotační tituly jsou určené zemědělským výrobcům, ale jejich dopad pozná každý spotřebitel. Produkty takto vypěstované jsou zdravější,“ upřesňuje Jan
Borský.*

Zdroj: TZ SZIF

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down