Podnikání v novém občanském zákoníku a jeho dopad na švarcsystém

Pro zajišťování podnikatelských činností se podnikatelé dostávají do situace, kdy potřebují vedle zaměstnávání zaměstnanců také často spolupracovat se živnostníky (OSVČ). Tato spolupráce má svá pravidla, která je nutné dodržet, jelikož zákon o zaměstnanosti výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah (tzv. švarcsystém) zakazuje a stanoví vysoké sankce (až 10 mil. Kč).

Navíc státní dozorové orgány mohou požadovat doplacení daní a odvodů. Podnikatelé tak mohou čelit nepříjemnostem ze strany inspektorátů práce, finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. Díky správně sepsaným smlouvám a nastaveným pravidlům při spolupráci s OSVČ můžete rizika nařčení ze švarcsystému minimalizovat.

Podnikání podle nového občanského zákoníku

Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

Pokud tedy jakýkoliv podnikatel spolupracuje s OSVČ, jejich smlouva i nastavení spolupráce by měla být obchodní spoluprací dvou samostatných podnikatelů, kteří splňují uvedené znaky podnikatelské činnosti.

Správný výběr smlouvy

Při výběru smlouvy se v praxi pro spolupráci s OSVČ nejčastěji volí smlouva o poskytování služeb, smlouva o obchodní spolupráci, smlouva o dílo, příkazní smlouva, zprostředkovatelská smlouva a smlouva o obchodním zastoupení.*

Text Mgr. Tomáš Liškutín, advokátní kancelář

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 8/2014

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down