23.06.2010 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poblahopřejme k velkému úspěchu

Opět po roce se sešli představitelé a zástupci Svazu květinářů a floristů ČR (SKF ČR) na Květinářských a floristických dnech. Jejich dějištěm se stala moderní budova Zahradnické fakulty v Lednici, které je součástí Mendelovy univerzity v Brně. Na programu setkání květinářů a floristů byly zajímavé přednášky i hodnocení loňského roku.

Jak jinak začít tento článek než poblahopřáním k obrovskému úspěchu, kterého se podařilo v loňském roce dosáhnout. Díky pilné práci představitelů SKF ČR a zástupců města Havířov se Česká republika stane dějištěm 17. ročníku mistrovství Evropy ve floristice Europa Cup 2011. Soutěž se uskuteční ve dnech 31.8. – 5.9.2011. O tomto úspěchu rozhodla výborně připravená prezentace, které představitele pořádajícího orgánu, sdružení Florint, přímo ohromila. Zvítězili jsme nad Itálií (Janov) a Ruskem (Moskva) a koncem léta příštího roku se v Havířově sejde evropská floristická špička.
I přesto, že se zdá, že je stále spousta času, organizační tým nezahálí. Bylo vytvořeno oficiální logo soutěže, jehož slavnostní křest proběhl začátkem roku v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Uskutečnila se návštěva generálního sekretáře Florintu v Praze a Havířově a několik přípravných schůzek organizačního výboru.

Dopolední program Ale zpátky ke Květinářským a floristickým dnům. Účastníky přivítal v areálu lednické fakulty proděkan Zahradnické fakulty doc. Dr. Ing. Petr Salaš. Kladně hodnotil velkou aktivitu SKF ČR, díky níž se podařilo získat pořádání Europa Cupu 2011. Pro květinářskou sekci SKF ČR přednášeli v dopoledním bloku přední čeští odborníci. O tom, že problematika ochrany květin je často diskutovaným tématem přesvědčil i výběr přednášejících. Ing. Pavel Minář ze Státní rostlinolékařské správy přiblížil zúčastněným problematiku legislativních předpisů ochranných látek. Vedoucí sekce ochrany proti škodlivým organizmům Ing. Michal Hnízdil se zase zaměřil na aktuální rostlinolékařskou situaci v okrasném zahradnictví. O biologii patogenů květin a o nových chorobách, kterých se mohou pěstitelé obávat, pohovořila doc. Ivana Šafránková z Mendelovy univerzity v Brně.
Sekce floristů se v dopoledních hodinách věnovala plánování 39. ročníku Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva. Diskutovala se možná úskalí při soutěži i přesné znění soutěžních témat. Děčínská kotva proběhne již potřetí na zámku v Děčíně 19. až 20. května a soutěžní práce bude moci v průběhu následujících Děčínských slavností obdivovat mnoho návštěvníků. Letošní mistrovství ČR je pro seniorské soutěžící nominační na již zmiňované mistrovství Evropy Europa Cup 2011. Vedle Děčínské kotvy je SKF ČR garantem odborného floristického programu slavnosti Havířov v květech. Jejich součástí je i floristická soutěž v aranžování květinových soch. Zúčastnit se mohou přednostně členové SKF ČR. Veškeré výdaje spojené s touto soutěží jako jsou náklady na rostlinný materiál, ale i ubytování hradí město Havířov. Soutěž je hodnocena veřejností a výhercům přísluší i zajímavá finanční odměna. Pod vedením Ing. Jany Jaroňové proběhne opět zdobení aut, traktorů a kočárů, které se zúčastní alegorického průvodu centrem města Havířov.

Úspěchy loňského roku
V odpoledních hodinách se obě sekce spojily a proběhla valná hromada SKF ČR. Zprávu o činnosti SKF ČR podal jeho předseda Ing. Jiří Horák. Úvodem svého vystoupení poděkoval všem za účast a k řečnickému pultu pozval zástupce statutárního města Havířov náměstka primátora Ing. Zdeňka Osmanczyka a vedoucí tiskového oddělení Ing. Radmilu Friedlovou. Ti účastníky seznámili s průběhem příprav, představili webové stránky soutěže (www.europacup2011.cz, www.ec2011.eu) a nastínili budoucí kroky.
Následující program přinesl zhodnocení roku 2009 za květinářskou i floristickou sekci. K polovině února se skládala členská základna SKF ČR z 20 právnických, 52 fyzických osob, 17 odborných školských a výzkumných zařízení a 54 osob samostatně výdělečně činných, jejichž součtem dojdeme k číslu 143. SKF ČR jako profesní organizace zastupuje zájmy svých členů mj. při prosazování novel a zákonů. Mezi loňské úspěchy patří i návrat DPH osiv a semen do snížené sazby.
Za sekci floristů přednesla zprávu její místopředsedkyně Ing. Marie Bittnerová. Nejvýznamnější akcí loňského roku byl 38. ročník mistrovství floristů ČR Děčínská kotva. Díky spojení s Děčínskými slavnostmi shlédlo dekorace soutěžících bezmála 10 tisíc lidí. Garantem hodnocení se stal svaz na Brněnské růži a slovenské národní soutěži Victoria Regia konané v Piešťanech. Pod jeho taktovkou probíhají také odborné semináře – v roce 2009 byly tři, na letošní rok jich je naplánováno devět ve třech městech (Praha, Olomouc, Piešťany). Jejich vedení se ujmou Ing. Jana Jaroňová a Jarmila Pejpalová. V plánu pro letošní rok je i květinová show s názvem Dokonalost elegance a již zmiňovaná květinová slavnost Havířov v květech.
Ing. Petr Nachlinger, místopředseda květinářské sekce přednesl shromážděným svůj příspěvek zaměřený na květinářskou produkci. Poprvé od roku 1994 došlo k poklesu produkce květin o 0,2% na 1,797 milionu. Došlo ke zvýšení pěstebních ploch. Květiny se produkují na 130 hektarech krytých ploch (116 ha skleníky, 12 ha fóliovníky a 2 ha pařeniště). Celková spotřeba květin dosáhla v roce 2009 k 8,7 miliard Kč v maloobchodních cenách, což představuje 872 Kč/obyvatele. Oproti roku 2008 se tedy spotřeba květin zvýšila o 0,4 %. Dovoz květin se také zvýšil, a to o 7 % (na 2,3 mld. Kč). Nejčastěji dovážíme z Nizozemska, Německa a Kolumbie. Dobrou zprávou je navýšení vývozu české produkce. Ta se zvýšila o 66 %, především díky vývozům na Slovensko či do Německa, Rakouska a Maďarska.
Dotace z Programu rozvoje venkova kapitola 1.11. Modernizace zemědělských podniků je hlavním zdrojem dotací na investice pro okrasné zahradníky. Podle výsledků 6. kola stát rozdělil 730 milionů Kč pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Zhruba 1/3 získala výroba rostlinná (730 milionů Kč), z níž okrasní zahradníci ukrojili 24 milionů Kč (asi 3 % z celkového úhrnu). V současné době probíhá příjem žádostí devátého kola. Nastavení preferenčních kritérií květinářům stále moc nepřeje.
Problémem pro producenty okrasných výpěstků zůstává nedostatečné množství povolených ochranných látek. Ing. Petr Nachlinger přišel se zajímavou alternativou zonálního hodnocení v rámci Evropy. V případě krytých ploch by bylo vhodné ustanovit v rámci Evropy pouze jednu zónu, čímž by se snížila administrativní náročnost a rozšířilo množství použitelných přípravků.
Ing. Marcela Nachlingerová, předsedkyně revizní komise, seznámila posluchače s hospodařením SKF ČR. Do roku 2010 vstoupil SKF ČR s přebytkem.
Podobná profesní setkání neprobíhají pouze na oficiální bázi. Součástí každého podobného shromáždění je i neoficiální část programu. Květináři a floristé pro tu svou vybrali v restauraci. Druhý den proběhlo školení komisařů pro Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva systémem Florint, pro květináře si Ing. Markéta Novotná připravila přednášku o systému Fair Trade pěstování květin v rozvojových zemích.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down