05.01.2006 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Po severní Itálii 2

Fondaziona Minoprio
Další naší zastávkou bylo Fondaziona Minoprio – Lombardské centrum pro podporu pěstování květin a zeleniny, venkovní pěstování rostlin a zahradnictví a škola v Minoprio. Tato neziskově pracující soukromá společnost, právně založena se souhlasem prezidenta místní lombardské vlády, sídlí v překrásném prostředí nádherně udržovaného parku, ve kterém se nacházejí budovy školy, moderního internátu a skleníky.

Nadace v Minopriu je řízena výborem ředitelů mezi nimiž jsou zástupci různých organizací. Jejím posláním je odborné vzdělávání mladých lidí v oblasti venkovních rostlin, hrnkových květin, pěstování ovoce a zeleniny a zahradnictví, dále výzkum a vývoj v oblasti pěstování květin, ovoce a zeleniny a rovněž školkařství, rozvoj vědomostí o pěstování květin, ovoce a zeleniny pomocí vědeckých, technických a agronomických aktivit a také poskytování služeb a spolupráce s organizacemi a zahraničními univerzitami. Má tři organizační celky – centrum odborného vzdělávání, MiRt Centre (Minoprio výzkumné a transferové centrum) a zahradnické centrum.
Nadace získala certifikaci ISO 9001 za vlastní systém řízení kvality a zahrnující plánování služeb a poskytování odborného vzdělávání, výzkum, experimentální činnosti a technické poradenství v oblasti pěstování květin, ovoce, venkovních rostlin a zeleniny, zahradnictví a enviromentálního managementu (řízení životního prostředí).

Ředitelství zahrnuje celkové vedení, zodpovědnost za různé činnosti zaměstnanců nadace, jako jsou zásobování, technické služby, záruky kvality a PR. PR služby se zabývají organizováním jarních a podzimních výstav, zařizováním návštěv školy a provázením návštěvníků, organizací odborných setkání a seminářů, organizační podporou a nabídkou konferenčních místností a parku pro venkovní společenské a firemní události, vydáváním a tiskem brožur, dokumentů, periodika Minoprio News a ročenek. Také sem spadá tisková kancelář, zahraniční vztahy, vědecká spolupráce a kontakt se sponzory.

Centrum odborného vzdělávání
Vzdělávací činnosti zahrnují:
– Centrum odborného vzdělávání organizuje zahradnické kurzy navazující na povinnou školní docházku ve spolupráci s místní vládou regionu Lombardie. (kvalifikace pro pracovníky v oblasti pěstování květin, zeleniny a ovoce, školkařského managementu a zahradnictví),
– Odborný institut zemědělství a životního prostředí organizuje pětileté studium po povinné školní docházce pro agro-technické experty,
– kurzy pro specializované diplomanty v oblasti managementu soukromé zeleně,
– postgraduální kurzy v oblasti parkové a zahradní architektury,
– mezinárodní aktivity k podpoře odborného vzdělávání v oblasti zahradnictví na evropské úrovni. Škola se účastní projektů studentských výměn.

MIRT centrum
Úkoly MIRT centra jsou:
– výzkum a vývoj na poli zahradnictví a životního prostředí,
– poradenské služby pro orgány veřejné správy v oblasti enviromentálního managementu,
– poradenství ohledně certifikátů kvality ISO – jejich standardů a aplikace v oblasti školkařství, pěstování květin a enviromentálního managementu,
– soustavné odborné vzdělávání pracovníků v těchto oblastech,
– technická setkání a vědecká symposia.

Zahradnické centrum
Celý areál leží na ploše zhruba 60ti hektarů a slouží jako výuková laboratoř pro studenty. Je rozčleněna do šesti sekcí: pěstování hrnkových rostlin, pěstování venkovních rostlin, aranžování květin, pěstování zeleniny, zahradnictví a pěstování ovoce.
Lidé zodpovědní za každou sekci se aktivně účastní školního vzdělávání. Speciální plodiny rostou na ploše 40ti hektarů, školení park má plochu 6ti hektarů a budovy jako škola, internáty a skleníky zaujímají plochu asi šest tisíc m2. Je zde rovněž čtrnáct hektarů lesního porostu. Skleníky jsou používány k výukovým aktivitám, ale také k výzkumu a výrobě. Většina produkce je prodávána do velkoobchodů a část se dvakrát týdně v odpoledních hodinách a během výstav prodává přímo zde.

Z Fondaziona Minoprio jsme dál putovali až k malebnému jezeru Lago Como, kde nám naši hostitelé udělali krátkou přestávku a my se mohli projít uličkami krásného městečka na jeho břehu. Všude kolem samá zeleň a i ta městská byla perfektně udržovaná s množstvím zajímavých architektonických nápadů. Svou cestu jsme ten den zakončili v hotelu, ležícím na břehu třetího jezera severní Itálie, Laga Magiore. Z něj jsme ráno pokračovali klikatou silnicí nahotu do kopců až do družstva Flor-Coop.

V kraji azalek,rododendronů a kamélií

Družstvo Flor-Coop bylo založeno na podzim roku 1974 v Nebbiuno v oblasti jezera Lago Maggiore malou skupinou pěstitelů rostlin a květin. Zakladatelé měli jasnou vizi a cíl: započnout s pěstováním kyselomilných rostlin s využitím specifických, velmi příznivých klimatických podmínek. Rozhodli se vytvořit školky s úzkou cílovou produkcí a zaměřili svoje úsilí na několik málo druhů, které se v této pěstební oblasti již vyskytovaly: Azalea japonica, Rhododendronus ssp, Camellia japonica a Sasanqua.
Tento záměr se časem ukázal být velmi správný a družstvo záhy dosáhlo skvělých výsledků. Produktová specializace umožňuje neustále zlepšování pěstebních metod a zvyšování produkce, kterou uplatňují jak na národním, tak mezinárodním trhu.
Obzvláštní pozornost byla a je věnována vysoké kvalitě výrobků a dobrému marketingu – značka „Fiori tipici del Lago Maggiore“ byla vytvořena pro podporu pěstování a prodeje rostlin a všichni pěstitelé mají stejné pěstební systémy, což vede k jednotnosti vzhledu a kvality rostlin přestože pocházejí od různých pěstitelů.

Požadavek na neustálé zlepšování a rozvoj školkařství a marketingu změnil během let strukturu pěstování: částečná polní produkce a prodej rostlin se zabaleným kořenovým systémem se přeměnily v pěstování rostlin v nádobách v krytých tunelech nebo multitunelech, vyhřívaných či chlazených.
S ohledem na dosavadní produkci byl v posledních letech také rozšířen pěstební sortiment o další kyselomilné rostliny, kvetoucí keře a malé stromky. Takže nyní lze v katalogu družstva Flor-Coop nalézt zástupce rodů Pieris, Acer, Kalmia, Skimmia, Ilex, Rhyncospermum, Sciadopytis.
Rovněž se zvýšil počet školek a pěstební plocha. Dnes je členem družstva 25 školek, od nichž družstvo odebírá veškerou produkci. Pěstební plocha sahá od Gheme a Suno na jihu Lago Maggiore až po Ornavasso na severu jezera. Většina školek se však nachází poblíž Nebbiuno – sídla družstva.
Navíc družstvo spolupracuje s 10ti školkami, se kterými má výrobní smlouvy. Některé z nich se nachází v další tradiční pěstební oblasti v Piemonte (Biellese) a mají svůj specifický sortiment (Acer)
Všichni pěstitelé obhospodařují dohromady více než 60 hektarů. Obvykle se jedná o rodinné firmy mající stálé i sezónní zaměstnance.
Družstvo všem svým členům obstarává PR aktivity, marketingové služby, ceníky, účast na výstavách, prodejní síť, obstarávání odběratelů, odběr produkce, postupný odběr od pěstitele, logistické zajištění zásilek, kontrolu kvality produkce atd. Navíc veškeré nezbytné materiály a vybavení pro pěstování jsou nakupovány centrálně přes Flor – Coop, jako například nádoby, rašelina, fertilizéry, prostředky chemické ochrany atd. Družstvo má také speciální školky pro reprodukci kyselomilných rostlin – takto je zajištěno zásobování členů mladými rostlinami.
Produkce je prodávána zejména na území Itálie, ale určitý objem je vyvážený také do evropských zemí a ten se neustále zvyšuje (především do Německa, ale také do Francie, Anglie, Belgie, Nizozemska, Švýcarska, Španělska a Rakouska). Různé země odebírají prioritně různé zboží. Nejžádanějším zbožím v zahraničí je obecně Camellia japonica a Sasanqua, Azalea japonica ve střední velikosti (v kontejnerech či s obaleným kořenovým balem), Pieris, Kalmia, Sciadopytis, Acer, Rhodhodendronus atd.

V posledních šesti letech se objem vývozu zvýšil z 8% na 35% z celkového objemu prodané produkce. O vysoké kvalitě produkovaných rostlin svědčí i skutečnost, že symbolem Zimních olympijských her v Turíně se stala právě kamélie z Nebbiuna a Flor Coop bude rozkvetlé kamélie dodávat na olympiádu jak na celkovou výzdobu, tak i na kytice pro vítěze.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down