Plži jako hlavní škůdci našich polí a zahrad

V posledních letech se vlivem vlhkého počasí rozšířilo v České republice velké množství plžů. Mezi hlavní zástupce těchto škůdců patří druhy z čeledí, jejichž ulita je silně redukována a její rudimenty jsou v podobě vápenných destiček nebo zrnek ukryty pod pokožkou hřbetní části těla.

V České republice se kromě domácích druhů jako je slimáček síťkovaný (Deroceras reticulatum) a slimáček polní (Deroceras agreste) vyskytují také některé druhy plzáků jako například plzák zahradní (Arion hortensis) a dále pak plzák španělský (Arion lusitanicus) přivlečený z jihozápadní Evropy. Slimáčci patří mezi plže menších rozměrů (4 – 6 cm délky), plzáci se dorůstají až 15 cm. Plži se nejlépe rozmnožují v době kdy je vlhké a teplé počasí, jsou to oboupohlavní živočichové, kteří si při kopulaci vzájemně vyměňují spermata. Kladou až 300 vajíček po skupinkách (10 – 15 vajíček) a to postupně od jara až do podzimu. Tato vajíčka jsou rosolovitá velice náchylná na vysychání. Přezimují v případě mírných zim všechna vývojová stádia, to znamená jak vajíčka, tak mláďata, ale i dospělci. Aktivují hlavně v noci, ale v případě deštivého počasí i přes den. Úkryty mají pod kameny, v norách po hraboších , pod hroudami a podobně.
V současné době patří mezi škůdce poškozující skoro všechny plodiny, jsou tedy velmi široce polyfágní – ničí klíčící semena, mladé vzcházející rostliny, není pro ně problém zlikvidovat hlízy jiřin, opadané ovoce, jako například jablka a broskve, škodí také na jahodách, dále pak na zeleninách jako je salát, zelí atd.. V listech rostlin vykusují velké nepravidelné otvory, nebo je sžírají celé. Na lokalitě kde se vyskytují zanechávají charakteristické slizovité stopy, podle kterých je můžeme detekovat.
V případě, že nalezneme tyto škůdce na zahradě či poli, existuje několik způsobů jak s těmito zákeřnými škůdci bojovat. K hlavním a zároveň i preventivním zásahům patří dobrá příprava pozemku pro pěstovanou plodinu. Nejdůležitější je pozemek zaorat, aby se vajíčka dostala do spodních vrstev kde je nedostatek vzduchu a odkud se mladí jedinci špatně dostávají. Dále musíme likvidovat přirozené úkryty těchto škůdců, to znamená pravidelně záhony a políčka okopávat a ničit různé druhy plevelů. Čím větší je totiž zaplevelenost pozemku, tím je větší vlhkost v porostu a důsledkem toho jsou ideální podmínky pro vývoj vajíček a mladých jedinců. Jako další způsob likvidace slimáků bych zařadila kladení nástrah. Nástrahu si můžeme sami vyrobit a sice tak že si vezmeme starý kus látky, jutového pytle či lepenky o rozměrech 1 m2, tento materiál navlhčíme a rozprostřeme na pozemek kde se slimáci vyskytují. Každé ráno pak pod tuto zmíněnou nástrahu nahlédneme, slimáky vybereme umístíme je do nádoby a zalijeme je horkou vodou. Jestliže pod touto nástrahou najdeme více jak 3 slimáky, měli bychom přistoupit také k použití chemických preparátů na hubení plžů a sice k použití moluskocidů. Na našem trhu je těchto přípravků hned několik a patří sem Mesurol schneckenkorn (methiocarb), aplikuje se 0,5 g/m2 nebo 3 – 7,5 kg/ha na přístupové cestičky. Vanisch Slug Pellets, aplikujeme v dávce 15 – 30 kg/ha. Ošetření je třeba opět provádět na přístupové cesty, nebo tak aby se granulky moluskocidu nedotýkaly rostlin.
Při ochraně rostlin proti plžům je zapotřebí provádět jak zásahy mechanické tak chemické, protože hlavně v době dešťů, nám mohou tito škůdci zlikvidovat veškerou naši snahu na polích a zahradách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *