17.06.2021 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Plodové znaky hlavních zimních odrůd jabloně

Jablka mají rozhodující podíl na celkové tuzemské produkci ovoce. Na základě předchozího průzkumu trhu byly hodnoceny plodové znaky nejvíce zastoupených odrůd jabloně Braeburn, Gala, Golden Delicious, Idared a Jonagold, u kterých by mohlo docházet k nedostatečnému nebo nesprávnému označování původu. Pro hodnocení plodových znaků byl využit standardní klasifikátor jabloně zavedený ve VŠÚO. Práce byla zaměřena na viditelné vnější a vnitřní pomologické znaky, které jsou důležité pro identifikaci odrůdy.

Jablka jsou celosvětově velmi významná tržní ovocná plodina. Díky jejich relativní nenáročnosti je lze na rozdíl od jiných ovocných druhů pěstovat na všech kontinentech vyjma Antarktidy, a ve většině klimatických oblastí s intenzivní zemědělskou produkcí. Z celosvětového hlediska tak dochází k zužování základny tržních odrůd vhodných pro velkovýrobní pěstování. Většina současných komerčně rozšířených odrůd jabloní je z hlediska šlechtění odvozena od dvou odrůd Red Delicious a Golden Delicious (Lateur 2003). Jablka mají dlouhodobě rozhodující podíl na celkové tuzemské produkci ovoce. Jejich sklizeň dosáhla podle odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v roce 2020 v produkčních sadech objemu 111 605 tun a jejich podíl na celkové produkci ovoce v roce 2020 tak činil velmi významných 82,9 % (Buchtová 2020). Ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy s. r. o. (VŠÚO) probíhá řešení projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum QK1910104, u nějž je jedním z hlavních zjištění popis odrůd a šarží, u kterých by mohlo s největší pravděpodobností docházet k falšování původu tedy k tzv. "falešné geograficitě". Na základě průzkumu trhu, který byl v roce 2020 proveden ve spolupráci s Ovocnářskou unií České republiky z. s. (OU ČR), byly jako nejvíce rizikové z pohledu nesprávné deklarace geografického původu a označování plodů identifikovány odrůdy Braeburn, Gala, Golden Delicious, Idared a Jonagold (Sedlák a kol. 2020). V této práci je proto popsán způsob hodnocení a popis těchto pěti odrůd vykonaný ve VŠÚO.

 

Materiál a metody 

Práce byla zaměřena na viditelné vnější a vnitřní pomologické znaky, které jsou důležité pro identifikaci odrůdy. Pro hodnocení byl využit standardní klasifikátor jabloně zavedený ve VŠÚO. Charakteristika příslušného objektivně nebo subjektivně hodnoceného znaku je uvedena v tabulkách 1 a 2.

Text Ing. Jiří Sedlák, Ph.D., VŠÚO Holovousy s. r. o., Foto P. Chudobová

Celý text článku včetně fotografií naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 6/2021.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down