13.07.2022 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Plevelné druhy rostlin jako rezervoár viru žluté mozaiky cukety

Virus žluté mozaiky cukety (Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV) způsobuje významné onemocnění rostlin, především okurek, melounů, tykví a cuket. Zejména časné infekce mají výrazný vliv na výnos plodů, jejich skladovatelnost a prodejnost. Přenáší se pomocí mšic a mechanicky čerstvou rostlinnou šťávou při poranění rostlin. Jeho hostitelem může být též řada plevelů včetně přezimujících druhů, které tak tvoří rezervoár viru na pozemcích, kde se tykvovité rostliny pěstovaly v předchozím vegetačním období, a v jejich okolí. V podmínkách České republiky může jít především o čičorku pestrou, heřmánkovec přímořský, jetel plazivý, kakost smrdutý, kokošku pastuší tobolku, ptačinec prostřední, rožec rolní a vesnovku jarní, jak ukazuje tato práce i předchozí výsledky jiných autorů.

Výsledky této práce potvrzují a rozšiřují zjištění předchozích autorů a vyplývá z nich význam běžně se vyskytujících přezimujících plevelných rostlin pro brzké infekce plodin viry přenosnými pomocí mšic. Ochrana plodin před virovými chorobami je obtížná a je důležité bránit především těmto raným infekcím, které mají zásadní vliv na rozšíření choroby na poli a následné významné snížení a poškození výnosu plodů tykvovitých rostlin. Ochrana pomocí insekticidů je obvykle málo účinná, protože přenos viru probíhá již od počátku sání, tj. dříve, než přípravek škůdce zahubí. Lepší účinnost vykazují minerální oleje, neboť ovlivňují uvolňování částic viru z povrchu hmyzích styletů (Babadoost 1999). Proti přelétání mšic na mladé rostliny může být vhodné jejich překrytí ochrannou světlopropustnou fólií (do počátku tvorby květů). Důležité může být i prostorové oddělení ploch s různě starými tykvovitými plodinami, včasné a průběžné odstraňování napadených rostlin a čerstvých posklizňových zbytků, které mohou být rezervoárem řady chorob a škůdců, důkladné odplevelení pozemku před setím či výsadbou a pěstování odolných odrůd, jsou-li dostupné.*

Text Ing. Jana Brožová, Ph.D., Ing. Petr Komínek, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 7/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down