27.12.2011 | 04:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pinus heldreichii ´Karmel´® – první právně chráněná odrůda jehličnanů v České republice

V článku je popsán nový kultivar českého původu Pinus heldreichii ´Karmel´®, který je registrován v List of names of woody plants, 2005–2010, Nizozemí. Dále jsou uvedeny legislativní podmínky pro udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb. v ČR.

Ve Výzkumném ústavu Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích byla v minulých letech vyšlechtěna řada hodnotných kultivarů dřevin především rodu Potentilla, Rosa, Rhododendron a Weigella. Zároveň jsou množeny a rovněž uváděny do oběhu další nové introdukce, formy a kultivary okrasných dřevin jako např. Daphne cneorum ´Velký Kosíř´, Prunus padus ´Cinovskis´, Quercus robur ´Timuki´, Ginkgo biloba ´Variegata Finger´, Pinus heldreichii ´Karmel´, Pinus uncinata ´Silver Candles´ a Tilia tomentosa ´Petrov´. Tyto odrůdy okrasných dřevin českého původu jsou také uvedeny v mezinárodním registru List of Names of Woody Plants (International Standard ENA, 2005–2010, Holland) (Hoffman, 2005, Obdržálek, 2010).
Při volbě názvů a popisu nových odrůd (kultivarů) je postupováno podle deseti bodů TCC – Tree Cultivars Catalogue, v Československu vydaného po r. 1918. Tábor a Svoboda (1994) vypracovali návrh odpovídající mezinárodnímu systému pro popisy nových okrasných kultivarů. Jimi doporučovaný postup zároveň umožňuje zachovat návaznost na platný Kód botanické nomenklatury.
Předkládaný článek podrobněji popisuje původ borovice Pinus heldreichii ´Karmel´ a legislativní podmínky vedoucí k vydání šlechtitelského osvědčení o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb. Šlechtitelského osvědčení v ČR vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, Národní odrůdový úřad (dále jen ÚKZÚZ).

Materiál a metodik (mezititulek)
Charakteristika původního druhu borovice
Pinus heldreichii Christ. (syn. P. leucodermis Ant.) – borovice Heldreichova, (borovice bělokorá), Bosnian pine, je původem z krasových území vápencových pohoří Balkánu; Albánie, Černá hora, Thessalia Olymp, Pirin v Bulharsku. Spolu s Picea omorika náleží k prvkům třetihorních reliktních lesů Středomoří. Klimaticky odpovídající zónám zimovzdornosti rostlin (Plant Hardiness Zone Map) 5, 6, 7 se zimními teplotami v rozmezí –12 °C až – 29 °C, které jsou průměrem absolutních minim jednotlivých let (průměrné roční minimální teploty).
Tato borovice, stejně tak i její odrůdy rostou dobře na plně osluněných exponovaných místech na vápenitých půdách typu spraší i na těžších strukturních půdách typu hnědozemí a černozemí. V různých typech výsadeb se uplatní především jako solitery nebo v menších skupinách.
Ve školkách se kromě původního druhu nejčastěji množí a pěstují kultivary P. heldreichii ´Smidtii´, ´Compact Gem´, ´Horák´, ´Malinki´a ´Satellit´ (Hieke, 2004, Hoffman, 2005).
Původ a charakteristika odrůdy
Původ Pinus heldreichii ´Karmel´ je spjatý s dendrologickými aktivitami v Průhonicích. V roce 1974 Miroslav Kučera, v tehdejší době pracovník Botanického ústavu akademie věd ČR (BÚ AV ČR) v Průhonicích, dovezl osivo P. heldreichii z jižních hor bývalé Jugoslávie. Semenáče byly vyškolkovány na plochu BÚ AV ČR – středisko Chotobuz. Na jaře 1979 autor příspěvku vybral z této polní výsadby kompaktní semenáč borovice. Semenáč je vysazen na plném slunci na zahradě v obci Skržice nedaleko Kroměříže. Na podzim 2010 jako 35-letý výpěstek dosáhl výšky 1,27 m a šířky 0,95 m. Borovice má nepravidelně kompaktní oválně vejčitý tvar. Zbarvení a délka jehlic odpovídá původnímu druhu P. heldreichii (viz. foto).
Poznámka: Název Karmel byl zvolen podle historicky významných míst spojených s židovsko-křesťanskou tradicí. Výpěstek z prvního množení byl vysazen v atriu Karmelu v areálu Pražského hradu.
Pinus heldreichii ´Karmel´ je vzrůstnějsí než známý kultivar P. heldreichii ´Smidtii, vysazený na průhonickém alpinu, ale méně vzrůstný než např. P. heldreichii ´Malinki´a ´Compact Gem´. Z prvních roubovanců na podnožích P. sylvestris bylo možné odebírat vhodné rouby a tak od r. 2003 probíhalo v naší školce intenzivní roubování. V loňském roce bylo k dispozici přes 300 roubovanců v různém stupni pěstování. Roubovanci na podnoži P. sylvestris jsou kompaktní, vejčitého tvaru s průběžným kmínkem. V roce 2008 mohl být předán vyrovnaný čtyřletý materiál pro založení referenčních výsadeb a zahájení srovnávajících zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti nových odrůd (dále jen OUS).

Text a foto Ing. Jiří Obdržálek, CSc., VÚKOZ v. v. i., Průhonice

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č.7/2011.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down