Autor
Kategorie:
Nezařazené

Pilatka kokoříková – škůdce kosatců

Škody, především estetického charakteru, na rostlinách kosatců a kokoříků způsobuje pilatka kokoříková. Pilatka kokoříková (Phymatocera aterrima, Klug, 1814) je příslušníkem řádu blanokřídlých (Hymenoptera), podřádu širopasých (Symphyta) a je řazena do čeledi pilatkovití (Tenthredinidae).

Dospělec je velký 15 až 16 mm, leskle černý, hlava nese devítičlánková tykadla, která dosahují až tří čtvrtin délky těla, oči jsou poměrně nápadné. Hruď je dorzálně vyklenutá, takže dává dojem přítomnosti hrbu. Křídla pilatky kokoříkové jsou transparentní, černě zakouřená. Samička má ostré kladélko, které slouží k zapuštění vajíčka do pletiva rostlin. Dospělci létají zhruba od začátku dubna poněkud pomalým letem a usedají na rostliny, kde se může zdržovat i několik jedinců pohromadě. Potravou dospělců jsou pylová zrna, někdy i řasy.
Larvy pilatky kokoříkové jsou typické housenice. Barevně jsou variabilní, většinou jsou zbarveny zpočátku světle žlutozeleně, později šedě až světle šedozeleně. Na hřbetě mírně prosvítá hřbetní céva, což se jeví jako tmavší páska. Hlavu mají černou. Dorostlé housenice jsou dlouhé až 14 až 16 mm.
Kuklí se v kokonu v půdě pod živnými rostlinami. Na jaře se pak líhnou dospělci. Pilatka kokoříková má jednu generaci ročně.
Housenice se živí listy rostlin, mladé housenice prvního a druhého instaru skeletují listy zespodu, starší housenice okusují okraje listů, někdy vykusují do listů okénka. Na kokoříku je nacházíme na spodní straně listů, na kosatcích na okrajích čepelí. Housenice žijí zpravidla ve skupinkách, jsou schopny působit až holožíry. Rostliny tuto ztrátu v dalším roce nahradí. Nebývají tedy významně poškozovány z hlediska zdravotního stavu, estetická hodnota však bývá snížena, což je problémem zejména ve výsadbách přístupných veřejnosti.
Hostitelskými rostlinami jsou kokoříky (Polygonatum) a také kosatce (Iris). Živnou rostlinou pilatky kokoříkové v přírodě je kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), dále může žít na kokoříku vonném (P. odoratum), kokoříku (P. verticillatum), P. × hybridum, také na konvalince vonné (Convallaria majalis) v zahradách a parcích škodí na kosatcích (Iris), kde ožírá listy a holožíry jsou v některých lokalitách poměrně časté.
Ochrana na malých plochách nebývá obtížná, většinou stačí sesbírání a likvidace housenic. Na větších plochách lze doporučit ošetření některým z insekticidních přípravků používaných k hubení žravých škůdců, tak jak je uvádí tabulka (pozn. při výběru přípravků je třeba se vždy řídit aktuálně platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydávaným Státní rostlinolékařskou správou).

Poděkování: Příspěvek byl zpracován s podporou Výzkumného záměru č. MSM6215648905 “Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu” uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *