09.04.2006 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pilatka Heterarthrus vagans – lokální škůdce olší

Olše jako dřeviny s nižší okrasnou hodnotou se v našich podmínkách uplatňují spíše v rozlehlých parcích a zejména v krajinářských úpravách. V porovnání s jinými dřevinami snášejí poměrně dobře znečištěné ovzduší a dobře rostou i na méně plodných půdách. Z širokého spektra škodlivých organizmů jen omezený počet druhů příležitostně, a většinou pouze lokálně tuto dřevinu poškozuje. Patří k nim i pilatka Heterarthrus vagans.

Schopnosti olší dobře snášet znečištěné ovzduší se běžně využívá především při ozeleňování průmyslových a imisních oblastí. Často se vysazují na náspy, výsypky a podobně. Lze je využít i ke zpevňování extrémních svahů nebo při zakládání břehových a doprovodných porostů a při výsadbách k ochraně vodních toků. Pilatka Heterarthrus vagans je jedním z několika druhů pilatek, jejichž larvy se živí právě pletivy listů olší.
Popis škůdce
Pilatky jsou řazeny do řádu blanokřídlého hmyzu, do velmi početné skupiny širopasých. Zástupci tohoto řádu se vyznačují rozmanitým způsobem života. Velikost většiny našich zástupců blanokřídlých se pohybuje mezi 3 – 15 mm. Jsou herbivorní, některé druhy patří k významným škůdcům v zemědělství a lesnictví.
Areál výskytu této pilatky Heterarthrus vagans zahrnuje rozsáhlou oblast střední a severní Evropy včetně území naší republiky. Dospělí jedinci jsou 3 – 5 mm dlouzí, černě zbarvení se světlými nohami a žlutooranžovou skvrnkou na spodní straně zadečku. Larvy dorůstají délky 6 – 9 mm. Mají lesklé, bělavě zbarvené tělo, které je zploštělé a směrem dozadu se zvolna zužuje. Obsah trávicí trubice larev často prosvítá jako tenká, zelenavě zbarvená linka. Na předním konci těla je malá černohnědá hlava.
Životní cyklus
Dospělci se objevují v přírodě v průběhu jara. Vajíčka jsou kladena samičkami přímo do pletiva listů. Vylíhlé larvy vyžírají parenchym listů. Žír má podobu plošných min, jejichž plocha se postupně zvětšuje. Pokožka listů v místech žíru larev hnědne a zasychá. V jednom listu se může vyvíjet i několik larev této pilatky, běžně jsou přítomny dvě až tři larvy. Jednotlivé miny bývají na listu odděleny částmi nenapadených pletiv, ale někdy se stává, že larvy prokoušou pletiva a samostatné miny se spojí v jednu rozsáhlou a plošnou. Vzhledem k velikosti jednotlivých min tak může být poškozena značná část listové plochy napadených listů.
Příznaky poškození a ochrana
Charakteristickým příznakem poškození listů larvami pilatky H. vagans jsou nevzhledné, různě velké, hnědavé skvrny na listových čepelích. Toto výrazné vizuální poškození snižuje estetickou hodnotu napadených olší. Při prohlížení listů, ve kterých ještě probíhá vývoj larev, lze v protisvětle dobře pozorovat obrysy těl přítomných larev pilatek jako tmavé protáhlé skvrny. Silné napadení může způsobit i předčasný opad listů. U mladých stromků ztráta listové plochy může zapříčinit i zpomalení přírůstků a následné špatné vyzrávání dřeva.
Napadení olší bývá spíše lokální. Problematické může být zejména u stromků pěstovaných v nevhodných stanovištních podmínkách. Nejjednodušším ochranným zásahem je včasné mechanické odstranění a likvidace napadených listů, kterou zamezíme úspěšnému dokončení vývoje larev v listech. V případě potřeby lze využít insekticidy používané k ochraně proti hmyzu, jehož larvy minují v listech.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down