Pětasedmdesátník Ing. Josef Schuch, CSc.

Mezi námi žijí lidé, kteří pro pracovní zaujetí ke zvolenému oboru nemají čas ani zestárnout. Jedním z nich je určitě uznávaný zahradník pan Ing. Josef Schuch, CS., který, ač to zní neuvěřitelně, oslavil letos v plné duševní a fyzické kondici 75. narozeniny.

Josef Schuch se narodil 5. března 1933 v obci Zdechovice na Pardubicku.
Pochází ze zahradnické rodiny, ve které se zahradnickou činností zabývala ve Zdechovicích celá řada jeho předků již od roku 1850. Mladý Josef pokračoval v zahradnické tradici rodiny a po ukončení měšťanky v roce 1948 nastoupil do učení u slavné zahradnické firmy František Černý v Jaroměři. Jelikož se jednalo o firmu na vysoké odborné úrovni a byla známá svými šlechtitelskými výsledky po celé Evropě, měl Josef vynikající start do zvoleného povolání.
Po vyučení v roce 1950 nastoupil na Střední zahradnickou školu do Lednice na Moravě a 1954 úspěšně odmaturoval v Děčíně-Libverdě, kam se lednická škola v roce 1953 přestěhovala.
Po ukončení vojenské služby v roce 1956 nastoupil do Koniferových školek v Žehušicích, které pod vedením vynikajícího školkaře Františka Machaly patřily k evropské špičce. Po dvou letech odchází do Lesní školky v Řečanech nad Labem kde se seznámil se způsoby generativního množení dřevin ve velkovýrobě. V roce 1960 uspěl v konkursním řízení na odborného pracovníka do Stanice pro šlechtění lesních dřevin a dendrologii v Kostelci nad Černými lesy, kde pracoval pod vynikajícím odborníkem Prof. Pravdomilem Svobodou.
V této době si začal rozšiřovat své dosavadní vzdělání nejdříve na Vysoké škole zemědělské Praha a po dvou letech pokračoval ve studiu zahradnického oboru na Vysoké škole zemědělské v Brně, kde byl také v roce 1967 promován zahradnickým inženýrem. Tématem jeho diplomové práce byla Rekonstrukce zámeckého parku Kačina.
Po ukončení vysokoškolského studia vedly jeho kroky do podniku Sady, lesy hlavního města Prahy, kde zastával funkci vedoucího sadovnického obvodu Riegrovy sady. V roce1969 nastoupil do Výzkumného ústavu zahradnického v Průhonicích. Jako výzkumný pracovník se také zabýval studiem pěstování dřevin v kontejneru ve Výzkumné stanici pro pěstování dřevin v nizozemském Boskoopu.
Do Školního zemědělského podniku v Kostelci nad Černými lesy nastoupil v roce 1977, kde založil okrasnou školku. Za svého působení v Kostelci nad Černými lesy se Ing. Schuchovi podařilo vybudovat moderní školkařské středisko. Nová školka se vyznačovala tříhektarovou kontejnerovnou, která splňovala všechny předpoklady pro pěstování kvalitního školkařského materiálu. Byla zde již tehdy moderní závlaha, dobře fungující výkonná sázecí linka a kontejnerovna. Specialitou školky bylo pěstování alejových a soliterních stromů ve volné půdě. K dobývání stromů a vzrostlých dřevin se v Kostelci používal dobývací stroj, který měla tato školka jako první v tehdejším Československu.
V roce 1982 obhájil Ing. Josef Schuch na Vysoké škole zemědělské Praha, disertační práci na téma Pěstování dřevin v kontejnerech a byl mu udělen titul kandidát věd.
Po roce 1989 se Ing. Josef Schuch rozhodl se svoji rodinou obnovit zahradnickou tradici a obnovil činnost zahradnictví ve Zdechovacích, které bylo rodině navráceno v dezolátním stavu.
K obnově zahradnictví ve Zdechovicích došlo 1. července 1991, od roku 1992 pak začali Ing. Josef Schuch, CSc., a syn Ing. Pavel Schuch na ruinách zahradnictví svých předků budovat moderní rodinnou zahradnickou firmu.
Po tvrdých začátcích se firma Schuch začala zdárně rozvíjet a dnes obhospodařuje přibližně 11 ha s šestnácti zaměstnanci.
Rozvoj školky je viditelný na každém kroku. Nejdříve se investovalo především do zařízení školky týkající se přímo pěstitelské činnosti, poté následovalo vybudování kvalitního sociální zázemí. Letošní vlekou investicí bylo vybudování a zprovoznění víceúčelové haly. Kromě pěstování školkařského materiálu se firma Schuch zabývá také realizací sadovnických úprav.
Pan Ing. Josef Schuch, CSc. dobře ví, že nejen budovat firmu, ale i rozšiřovat okruh zákazníků je velmi důležité. Každý rok se ve školkách rozšiřuje a částečně mění nabízený sortiment. Vedle kultur k masovému použití se pěstují vzácnější dřeviny množené roubováním. Za zmínku stojí i velký sortiment nabízených Prunus. Padesát soret sakaur ze Zdechovic je možné shlédnout v ucelené výsadbě nazvané Schuchův sakurový sad v Arboretu Šmelcovna v Boskovicích.
Ing. Josef Schuch, CSc., je jeden z mála zahradníků, kteří ovládají svoji profesi jak teoreticky, tak prakticky. Při mé poslední moji návštěvě ve Zdechovicích jsem jubilanta Josefa zastihl v plném pracovním nasazení při očkování javorů se svoji manželkou Alenou. To jsou veliké přednosti velkého zahradníka jeho formátu, kde se prolíná praxe a teorie s provázaností znalostí cizích jazyků, které mu umožňují čerpat odborné informace i ze zahraničních pramenů.
Mimo zahradnického řemesla má Ing. Josef Schuch ještě jednu krásnou zálibu, hudbu. Sám ovládá několik nástrojů a hrával v několika kapelách. Vy dříve narození jistě vzpomínáte na někdejší školkařské dny, kde nám trávené večery zpříjemňoval hraním na harmoniku.
Závěrem bych chtěl jménem široké zahradnické veřejnosti popřát Josefovi k jeho jubileu mnoho zdraví, stálého elánu a dobrých pěstitelských výsledků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *