02.01.2005 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pestovanie liečivých rastlín na Slovensku

Liečivé rastliny sú v rámci rastlinnej výroby pomerne zabudnutou skupinou pestovaných rastlín. Vo veľkovýrobe sa u nás pestujú čoraz v menšej miere, hoci o ich obľube nemožno pochybovať. Používajú sa nielen počas rôznych ochorení, ale aj pri prevencii. Pestujú sa prevažne v záhradách a na menších políčkach.

Väčšina produkcie liečivých rastlín vo svete pochádza z veľkopestovateľskej produkcie (viac ako 60 %). Voľný zber v prírode sa uplatňuje už len v malom rozsahu, resp. v domácnostiach a na vidieku. Za posledných tridsať rokov na Slovensku vzrástla spotreba liečivých rastlín na trojnásobok. Voľný zber z prírodných lokalít výskytu v súčasnosti nestačí pokryť ich potrebu. Jednou z ciest zabezpečenia potrebného množstva tradičných a nových druhov liečivých rastlín je ich introdukcia z prirodzených lokalít výskytu do kultúrnych podmienok, kde sa môže ich pestovanie cieľavedome ovplyvniť človekom.
Systematická botanika opisuje 380 000 druhov rastlín zaradených do 15 000 rodov. Liečivé vlastnosti má približne 15 000 druhov celosvetovej flóry. V Európe je známych asi 1000 druhov liečivých rastlín, z ktorých sa okolo 800 používalo v tradičnom ľudovom liečiteľstve. V oficiálnej medicíne sa v súčasnosti používa približne 300 druhov.
Liečivé rastliny sú tie druhy rastlín, ktoré sa používajú v humánnej a veterinárnej medicíne. Liečivá rastlina sa používa celá, alebo len niektoré časti z nej, ktoré sa po úprave v rozličných formách používajú buď priamo na liečenie chorôb, alebo nepriamo ako surovina na výrobu liečiv (galenických prípravkov), resp. ako surovina na izoláciu čistých látok alebo zmesí (napr. silice – éterické oleje).
Podľa sily účinku liečivé rastliny rozdeľujeme na slabšie, mierne a silne pôsobiace. Pri slabo pôsobiacich sa neočakáva bezprostredne intenzívny efekt a nie sú toxické ani pri dlhodobom používaní. Mierne a silno pôsobiace sa používajú pri ťažkých zdravotných stavoch a musia sa vždy použiť pod odborným dohľadom lekára v štandardných dávkach. Liečivé rastliny sa používajú v čerstvom stave iba ojedinele. V terapii sa používajú po úprave, ktorej cieľom je stabilizácia obsahových látok čerstvej rastliny. Najbežnejším spôsobom úpravy čerstvého rastlinného materiálu je sušenie. Čerstvá liečivá bylina je biologickou surovinou a sušením sa z nej stáva droga, ktorá sa môže ďalej vhodným spôsobom upraviť.
Na Slovensku sa v rokoch 1970–1985 vykupovalo priemerne za rok 13 000 ton liečivých rastlín, v súčasnosti je to podstatne menej. Sťažená je aj situácia v evidencii pestovateľských plôch liečivých rastlín, pretože drobní pestovatelia nie sú povinní registrovať plochy.
Evidencia Štatistického úradu Slovenskej republiky sleduje liečivé rastliny ako celok, bez rozlíšenia druhov. Podľa nej sa zberová plocha od roku 1997 do roku 2003 pohybovala v rozmedzí od 467,44 ha do 851,85 ha, pričom najmenšie zberové plochy boli v roku 1999 a najväčšie v roku 2003. Z grafu 1 vidieť, že v roku 2003 sme zaznamenali mierny nárast plochy, na ktorej sa pestujú liečivé rastliny. Produkcia sa pohybovala v rozmedzí od 222,2 t do 989,9 t (graf 2). Kolísala aj úrodnosť, ktorá bola najnižšia v roku 2000 – 0,32 t.ha-1 a najvyššia v roku 2002 – 1,65 ha-1 (graf 3). Nízka produkcia a priemerné výnosy z 1 ha v roku 2000 mohli byť zapríčinené tým, že rok 2000 bol veľmi teplý a suchý. V roku 2003 sa najviac pestovali liečivé rastliny v Prešovskom (31 %), Nitrianskom (24 %), Banskobystrickom (23 %) a Trenčianskom kraji (19 %).
Na Slovensku sa znova obnovuje tradícia pestovania liečivých rastlín a návrat k tradičnej alternatívnej medicíne doplňujúcej klasickú medikamentóznu liečbu. Liečivé rastliny využívané pri fytoterapii sa pokladajú za najprirodzenejšie liečivá, pretože ich obsahové látky sú prírodnými látkami.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down