Pěstování polního salátu pod sklem ohrožuje plíseň šedá a hlízenka

V porostech polního salátu, zvláště v zimním období za nedostatku světla, se často objevuje botrytida a sklerotiniová hniloba. Tyto dvě choroby se často vyskytují společně. Sklerotinia způsobuje hnilobu vnějších listů, která se později šíří do oblasti kořenového krčku.

V důsledku poškození vodivých drah dochází k vadnutí a odumírání rostlin. Na rostlinách se objevuje bělavé houbové mycelium, někdy jsou zřetelná černá sklerocia. Takto oslabené rostliny bývají často napadány plísní šedou. Botrytida se může také objevit, pokud jsou rostliny pěstovány za nevhodných podmínek (škodí např. příliš vysoký obsah soli, nevhodné pH). Riziko výskytu plísně šedé se zvyšuje i tehdy, jestliže je porost příliš hustý a spodní listy trpí nedostatkem světla.
V porostech se začínající sklerotiniovou hnilobou nebo při nebezpečí výskytu plísně šedé je proto nutné včas provést ochranná opatření, aby bylo možné dodržet předepsanou ochrannou lhůtu. Doporučuje se např. použití přípravku Rovral v dávce 1,0 kg . ha–1. V případě potřeby je možné ošetření po 7–14 dnech opakovat. Ochranná lhůta je 21 dní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *