Pěstování hrnkových chryzantém se závlahou

Poptávka po hrnkových květinách je sice celoroční, ale vyskytují se i výjimky. Je to například období kolem svátku Památky zesnulých, kdy v několika dnech prudce vzroste poptávka po hrnkových chryzantémách (Dendrathema indicum – skupina Multiflora).

Z důvodu lepšího odbytu do velkoobchodů se na ně zaměřují hlavně velcí pěstitelé. Aby dosáhli rovnoměrného vzrůstu květin, používají k závlaze a případně přihnojování závlahu kapkovacími jehlami, které přinášejí obdobné výhody jako vlastní kapková závlaha, tzn.:
 naprosto stejnoměrné dávkování vody a výživných látek ke všem rostlinám
 možnosti závlahu automatizovat
 neovlhčují listy ani květy.
Jedním z velkých producentů hrnkových chryzantém je firma Importflora, která sídlí v samém centru Brna vedle autobusového nádraží Zvonařka, kde se pěstuje na 50 000 hrnkových chryzantém. Pěstitelským cílem firmy je podle Ing. Jana Valenty, technologa pěstování, dodávat rostliny na trh v období od konce měsíce srpna po celý podzim s vrcholem sezóny v období dušiček. Rostliny jsou pěstovány na volné ploše i ve sklenících. Importflora dodává rostliny špičkové kvality jak obchodním řetězcům, tak i maloodběratelům.
Závlaha kapkovacími jehlami byla instalována v průběhu několika posledních let. V poslední době je mezi pěstiteli hrnkových rostlin velmi populární. Nízkotlaký závlahový systém s přihnojováním je sestaven z kapkovacích jehel Netafim Arrow Dripper, rozvodných hadiček 3/5 mm, PE hadic domácí výroby, elektroventilů Bermad a ovládacích jednotek Netafim Miracle. Voda z čerpací stanice je čištěna automatickým filtrem Spin Klin 2´´ se samoproplachem na čistotu 120 mesh (oddělená nečistota minimálně 130 m). Ovládací jednotky dálkově ovládají prostřednictvím elektroventilů 20 sekcí. Rozměry sekcí a použitý materiál je určen výpočtem. Maximální rozdíl v dávkování vody mezi začátkem a koncem jedné řady kontejnerů je 5 %. Na distribuční linku sekce je podle pěstebního sponu napojen rozvaděč s narážecím trnem. Každý rozvadeč má výstup pro čtyři kapkovací jehly.
Kapkovací jehla má podobnou konstrukci jako kapkovač. Precizní filtrace a kvalitní materiál zaručuje bezporuchový provoz závlahy.
Ing. Jan Valenta se s námi také podělil o své zkušenosti s tříletým provozem kapkovacích jehel Netafim Arrow Dripper při pěstování Dendrathema skupiny Multiflora: „Pro dobrou funkci závlahy je důležité správné umístění jehly – signalizační „praporek“ na jehle by měl být vždy směřován do středu kontejneru ve výšce asi 1 cm nad okrajem květináče. Tímto se lze vyvarovat prorůstání kořenů do labyrintu kapkovače. Jehla by měla být zapíchnuta v kontejneru nejlépe kolmo dolů nebo mírně šikmo směrem ke středu. Při provozu je důležité zabránit mechanickému poškození závlahových rozvodů a to zejména v blízkosti cest. Je také potřeba organizovat práci tak, aby nedocházelo k ulamování plastových součástek – to se týká hlavně expedice materiálu. Nebezpečná je i manipulace s hadicovými rozvody při nízké teplotě; před příchodem prvních mrazů je potřeba včas závlahu odvodnit! Co se týká dávkování hnojiva, neosvědčila se nám hnojivová pumpa pracující na principu Venturiho trubice, proto budeme v dalších sezónách používat přesnější dávkovací zařízení. Kvůli životnosti závlahy se rozhodně vyplatí stálá kontrola závlahové vody. Dobré je vypracovat si pro každou zavlažovanou plochu systém posezónního a předsezónního chemického proplachu podle kvality používané závlahové vody a stavu závlahového detailu.
Podle mého názoru splňuje tento závlahový systém všechny současné požadavky: ekonomické úspory – množství závlahové vody a úsporu nákladů na zaměstnance, pěstitelské požadavky – pravidelnost zálivky a rovnoměrnost dávkování hnojiva“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *