23.03.2005 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pěstování a odbyt zeleniny v Ditmarské oblasti

Oblast Ditmarských marší představuje v současné době nejucelenější a největší pěstitelský rajon v Evropě. Nachází se na západním pobřeží spolkové země Šlesvik-Holštýnsko. Je vymezena na východě kanálem spojujícím Severní a Východní moře, na severu řekou Eiderou až k Severnímu moři.

Pěstební podmínky
Celá oblast se člení na staré a nové marše, přičemž mladší jsou maximálně staré 150 roků. Vyznačují se velmi úrodnými půdami s vysokým pH (přes hodnotu 7), jsou však snadno zpracovatelné a poskytují lepší možnosti k využití širokých osevních postupů. Na těchto půdách je možné bez rizika pěstovat každým druhým rokem košťáloviny, zvláště hlávkové zelí.
Na mladších marších je proto soustředěno pěstování většiny zeleniny v oblasti. Staré marše mají půdy hůře zpracovatelné, neumožňují příznivější členění osevních postupů. Nevýhodou je poloha této pěstitelské oblasti, vzdálené významným trhům. Na místě relativně řídce osídlené oblasti se spotřebuje jen asi 5 % vyprodukované zeleniny.

Stručně k pěstované zelenině
V současné době je hlavním druhem pěstované zeleniny hlávkové zelí s výměrou kolem 3000 ha. Na červené zelí připadá asi 350 ha. Odbyt zelí přímo z pole představuje asi 25 % produkce. Největší podíl sklizně se dlouhodobě skladuje, a to se stále větším rizikem odbytu. Proto se pěstitelé snaží snížit nemalé podnikatelské riziko diverzifikací výroby.
Vedle pěstování hlávkové kapusty (asi 80 ha) je rozšířeno pěstování květáku (130 ha) i jiných, méně však rozšířených druhů zeleniny (asi 240 ha). Největší rozmach doznalo v posledních letech pěstování mrkve, jejíž výměra stoupla na 1300 ha a dále se zvyšuje.

Odbytová strategie
Pro odbyt mrkve slouží několik moderních třídíren a balíren, vybavených pračkami. Výhodou je společný odbytový kanál pro zelí a mrkev, což oceňují obchodní partneři. Takto vysoká koncentrace konzumního skladovatelného zelí ovlivňuje odbyt a ceny zelí v celé Evropě, kde rozhodující pěstitelé bedlivě sledují výši sklizně v Ditmarské oblasti v naději, že její snížení se projeví tendencí zlepšení odbytu jejich produkce a samozřejmě i lepších cen. Odbyt hlávkového zelí a mrkve je převážně v rukou velkoobchodníků se zeleninou, ale i sdružení pěstitelů zeleniny Küstengemüse a Godeland. Významnou část produkce zde nakupují i výrobci kysaného zelí.

Přednosti oblasti
Mezi nejzávažnější komparativní výhody Ditmarské oblasti patří vhodné půdy a klima s převládajícími západními, od moře vanoucími větry, jež přispívají k udržení výborného zdravotního stavu jak košťálové zeleniny, tak i mrkve. Proto je minimální potřeba chemických ochranných prostředků. Oproti jiným pěstitelským oblastem existuje zde relativně dobrá organizovanost pěstitelů, velmi rozšířená síť poskytovatelů nejrůznějších specializovaných druhů služeb pro zelináře (např. hrůbkování a přesný výsev mrkve, její sklizeň, výsadba minisadby košťálovin výkonnými sazeči atd.). Velmi je zde ceněna i specializovaná poradenská služba, pečující zejména o racionální způsoby hnojení porostů a jejich ochranu proti škodlivým činitelům. Nemalou roli hraje i při doporučování a lokálním zkoušení nejvhodnějších odrůd zeleniny, organizováni polních dnů a dalších pro pěstitelskou veřejnost určených akcí. Výhodou oproti jiným pěstitelským oblastem SRN (s výjimkou Braniborska a Durynska) je relativně vysoká koncentrace výroby a její specializace. 280 zelinařících podniků Ditmarské oblasti, které jsou sdruženy v poradenském kroužku, hospodaří na výměře 17 – 280 ha, přičemž v nich činí podíl pěstovaného zelí 28 % a obilovin 40 %. V převaze jsou rodinné podniky, které potřebují výpomoc sezónními pracovníky jen v době sklizně.

Restrukturalizace
Po odbytové krizi v sezóně 2003 - 2004, která byla pro oblast nejhorší za desítky roků, se nesporně urychlí probíhající proces restrukturalizace pěstitelských podniků. I když zelí zůstane zřejmě ještě dlouho převažujícím tržním produktem, postupně se na míru, jež dovolí rozsah příznivých půdních podmínek rozšíří pěstování mrkve, zatímco panuje zdrženlivost v dalším rozšiřováni ploch póru, kedluben a celeru. Očekává se další růst koncentrace půdy (velikostí podniků) a jejich strukturální změny. Ekonomická situace nicméně nedovoluje masivnější investice do dalších odvětví výroby. Mírné klima, pěstitelské zkušenosti, půdní podmínky i odhodlání nebránit se nevyhnutelným změnám předurčují tuto pěstitelsky jednu z nejvýznamnějších zelinářských oblastí Evropy k roli významného a úspěšného producenta konzumní i průmyslové zeleniny.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down