Pěstování a nové odrůdy maliníku

Maliník dobře roste ve všech ovocnářských oblastech na slunném stanovišti. Zvlášť náročný je na plné a přímé osvětlení horní části výhonů. Naopak, zastínění bazální části výhonů je příznivé, protože odpovídá původním stanovištním podmínkám maliníku – vlhčím lesním a křovištním pasekám.

Maliníku se nejvíce daří na středně těžkých, propustných, vlhčích a humózních půdách s mírně kyselou reakcí. Nejlépe vyhovují půdy hlinité a písčitohlinité, s dostatečně propustnou spodinou. Nevhodné jsou půdy těžké a zamokřené. V takových podmínkách rostliny trpí houbovými chorobami, výhony špatně vyzrávají a v zimě vymrzají. Nesnáší také půdy vysýchavé. Pro vysokou potřebu vláhy lze maliník spolu s rybízem červeným a bílým pěstovat v podhůří, kde vzhledem k pozdní době kvetení nedochází k poškození květů nízkými teplotami a 800 mm srážek ročního úhrnu mu vyhovuje.
Pěstitelská technologie
Maliník sázíme pokud možno na podzim, při jarní, zvláště pozdější výsadbě sazenice špatně zakořeňují a vytváří slabší rostliny. Rostliny maliníku se vysazují ve sponu 2,5 až 3,0  0,3 až 0,6 m. Sázíme o dva až tři centimetry hlouběji než původně rostly. Obecně je méně škodlivé o něco hlubší zasazení než sázení povrchové, při kterém kořeny velmi rychle vysychají. Při sázení dbáme zvýšené opatrnosti, abychom nevylámali adventivní pupeny na bázi výhonu a na kořenech. Kořenové sazenice (část kořínků) maliníku sázíme vodorovně do hloubky osm až deset centimetrů.
Vzpřímené odrůdy se mohou pěstovat bez drátěnky, ostatní na drátěnce. U všech odrůd dáváme spíše přednost pěstování na drátěnce, která zamezuje poléhání a vylamování plodících výhonů a usnadňuje sklizeň.
Většina odrůd maliníku se vyznačuje dvouletým životním cyklem. V prvním roce vyrůstají z adventivních pupenů kořenového krčku silné letorosty, v dalším roce se rozvětvují a přinášejí plody. Některé odrůdy maliníku plodí již začátkem podzimu na letošních výhonech (výhony vyrostlé od jara) a podruhé v červenci následujícího roku na přezimovaných rozvětvených výhonech. Druhá (letní) sklizeň bývá u tohoto typu odrůd malá a nekvalitní, protože se výhon podzimní plodností velmi vysiluje, vrcholová odplozená část zasychá a výhon často ani nepřečká zimu. U tohoto typu odrůd se doporučuje po sklizni na podzim všechny výhony u země odřezat a nechat plodit pouze letošní výhony na podzim (viz níže).
Řez maliníku
Po výsadbě se na jaře zkrátí výhony nad očkem asi na 20 – 50 cm podle síly výhonu a kořenové soustavy. Čím je výhon slabší, tím více se zkrátí. Ve druhém roce po výsadbě se ponechá 2 až 5 silných výhonů, slabé se odstraní.
V dalších letech, podle síly sazenic je vhodné ponechat 10 až 12 dobře vyvinutých výhonů na jeden běžný metr výsadby. Další řez maliníku spočívá v každoročním odstraňování odplozených, suchých a zahušťujících výhonů, nejlépe ihned po sklizni (omezení infekce houbami, lepší vyzrávání zbylých letorostů) a co nejblíže povrchu půdy. Po zimě odstraňujeme případně namrzlé konce výhonů.
Zkracování vrcholových konců výhonů snižuje výnosy a přispívá k oddálení sklizně, neboť plody z vrcholků zrají nejdříve. Po zkrácení bývají však plody větší a u některých odrůd se lépe vyvíjejí spodní plodonosné letorosty. Zkrácení má být pouze krátké, nejvýše 15 – 20 cm, u zvláště dlouhých výhonů až 30 cm.
Speciální způsob řezu provádíme u odrůd maliníku plodících na letošních výhonech na podzim. Odplozené výhony je nejlepší odstranit po sklizni ještě před zimou. Nové mladé prýty vyrostlé od jara již na podzim přinesou vysokou úrodu. Letní sklizeň ze zdřevnatělých přezimujících výhonů odpadá, u těchto odrůd je základem sklizeň podzimní.
Průměrná životnost maliníku je osm až deset let, při dobré péči a u zdravých porostů i více let.
Sklizeň maliníku
Doba pro sklizeň nastane, jakmile lze plody lehce odtrhnout od lůžka. Plodům je třeba věnovat zvláštní péči, neboť jsou u převážné většiny odrůd velmi měkké. S postupujícím zráním (tj. za 1 – 2 dny) plody většinou tmavnou, měknou, přilnavost k lůžku je stále menší až plod opadává. U odrůd pevně držícách na lůžku, musíme provádět sklizeň podle vybarvení plodů, které odpovídá dané odrůdě.
S ohledem na rychlé přezrávání plodů, a tím rychlé snižování kvality, je nezbytné sklízet často. S postupujícím dozrávání se sklízí probírkou druhý až třetí den, výjimečně za čtyři dny (při chladnějším počasí). Sklizeň trvá dle odrůd, oblasti a průběhu počasí 3 – 4 týdny a je třeba počítat se 7 – 10 sběry.
Rozeznávají se tři stupně zralosti:
 Tvrdá zralost – plody jsou vybarvené, mají barvu odpovídající odrůdě, ale jsou poměrně kyselé, tvrdší a obsahují hodně pektinu. Lůžko plodů je zřetelně bílé až zelenavé. Plody sklizené v této zralosti se velmi dobře dopravují a hodí se zvláště ke zpracování na džemy.
 Plná zralost – barva plodů odpovídá odrůdě, peckovičky měknou, jsou hodně šťavnaté a aromatické látky jsou plně vyvinuty. Lůžko se zbarvuje modravě až modře. Plody jsou vhodné pro přímý konzum, mražení, kompoty i pro lisování.
 Fyziologická zralost – plody jsou přezrálé, matné, mají méně šťávy, opadávají. Používají se pro množení rostlin semeny a případně pro lisování.
Maliník mělce koření, proto potřebuje dostatek živin zvláště v povrchovém horizontu půdy. Ve většině našich oblastí, za předpokladu častého kypření a dobré struktury půdy, není doplňková závlaha pro maliník nezbytná, avšak ve všech případech je prospěšná a zvyšuje výnosy. Doplňkovou závlahu rozdělujeme na několik dávek po 25 – 50 mm. Poprvé zavlažujeme před květem, následně při vývinu plodů a dále při zrání plodů (opakovaně), po sklizni a naposled koncem léta. V době sklizně maliník vyžaduje časté zavlažování menšími dávkami vody. Na těžších půdách jsou vhodné dávky větší, na půdách propustných dávky menší (do 30 mm) a častější.
Nové odrůdy maliníku dostupné v ČR
Šlechtění maliníku se zaměřuje na odolnost proti významným houbovým a virovým chorobám, vysoký výnos a kvalitu plodů, vzpřímený růst výhonů a snadnou množitelnost. Nové odrůdy dostupné v ČR jsou přínosem pro sortiment nejen díky kvalitě plodů, ale zvláště také pro výborný zdravotním stav rostlin.
‚Ada‘
Remontantní odrůda maliníku plodící na letošních výhonech na podzim. Habitus je vzpřímený, výhony středně dlouhé. Barva horní strany listů je světle až středně zelená. Plody jsou středně velké, středně červené, kuželovitého tvaru, středně pevné až pevné, středně lesklé. Délka sklizňového období je dlouhá, první plody z letošních výhonů dozrávají začátkem srpna. Odrůda byla vyšlechtěna ve Výzkumném ústavu ovocných a okrasných dřevin na Slovensku křížením odrůd NŠ 1/7  (Newbourgh  Bulharský Rubín)  Ljulin, zástupcem pro ČR je firma Sempra Praha, a.s. Odrůda má práva k ochraně v ČR.
‚Autumn Bliss‘
Středně raně zrající odrůda maliníku plodící na letošních výhonech na podzim. Habitus je polovzpřímený, výhony středně dlouhé až dlouhé. Barva horní strany listů je středně zelená. Plody jsou středně velké, červené, kuželovitého tvaru, středně pevné až pevné, silně lesklé. Délka sklizňového období je dlouhá. Odrůda pochází z Anglie, zástupcem pro ČR je firma Kocmanovi, ovocnářská farma, Mnichovo Hradiště.
‚Fertödi zamatos‘
Středně raně zrající odrůda maliníku plodící na loňských výhonech v létě. Habitus je polovzpřímený, výhony středně dlouhé. Barva horní strany listů je středně zelená. Plody jsou středně velké, červené, kuželovitého tvaru, středně pevné, silně lesklé. Délka sklizňového období je krátká až střední. Odrůda pochází z Maďarska, zástupcem pro ČR je firma Kocmanovi, ovocnářská farma, Mnichovo Hradiště.
‚Glen Ample‘
Středně raně zrající odrůda maliníku plodící na loňských výhonech v létě. Habitus je polovzpřímený, výhony dlouhé. Barva horní strany listů je světle až středně zelená. Plody jsou středně velké až velké, středně červené, široce kuželovitého tvaru, středně pevné až pevné, středně lesklé. Délka sklizňového období je střední. Odrůda byla vyšlechtěna ve Skotsku, zástupcem pro ČR je firma Berry Servis, s. r. o., Český Brod. Podle šlechtitele by odrůda měla mít navíc vysokou odolnost proti virovým chorobám přenášených mšicí maliníkovou. Odrůda má práva k ochraně v Evropské unii.
‚Glen Shee‘
Středně raně zrající odrůda maliníku plodící na loňských výhonech v létě. Habitus je polovzpřímený až rozkladitý, výhony středně dlouhé až dlouhé. Barva horní strany listů je světle zelená. Plody jsou středně velké až velké, světle červené, široce kuželovitého tvaru, středně pevné, středně lesklé. Délka sklizňového období je střední. Odrůda byla vyšlechtěna ve Skotsku, zástupcem pro ČR je firma Berry Servis, s. r. o., Český Brod. Podle šlechtitele by odrůda měla mít navíc vysokou odolnost proti virovým chorobám přenášených mšicí maliníkovou. Odrůda má práva k ochraně v ČR.
‚Golden Bliss‘
Pozdně zrající žlutoplodá odrůda maliníku plodící na letošních výhonech na podzim. Habitus je vzpřímený, výhony středně dlouhé až dlouhé. Barva horní strany listů je světle až středně zelená. Plody jsou středně velké, žluté, kuželovitého tvaru, středně pevné až pevné, slabě až středně lesklé. Délka sklizňového období je střední až dlouhá. Odrůda pochází z Anglie, zástupcem pro ČR je firma Kocmanovi, ovocnářská farma, Mnichovo Hradiště.
‚Joan Squire‘
Pozdně zrající odrůda maliníku plodící na letošních výhonech na podzim. Habitus je polovzpřímený, výhony středně dlouhé. Barva horní strany listů je světle zelená. Plody jsou středně velké, tmavě červené, kuželovitého tvaru, středně pevné, slabě lesklé. Délka sklizňového období je dlouhá. Odrůda pochází z Anglie, zástupcem pro ČR je firma Kocmanovi, ovocnářská farma, Mnichovo Hradiště. Odrůda má práva k ochraně v Evropské unii.
‚Medea‘
Remontantní odrůda maliníku plodící na letošních výhonech na podzim. Habitus je vzpřímený, výhony středně dlouhé až dlouhé. Barva horní strany listů je světle až středně zelená. Plody jsou středně velké až velké, tmavě červené, kuželovitého tvaru, středně pevné, středně lesklé. Délka sklizňového období je dlouhá, první plody z letošních výhonů dozrávají začátkem srpna. Odrůda byla vyšlechtěna ve Výzkumném ústavu ovocných a okrasných dřevin na Slovensku křížením odrůd NŠ 1/7  (Newbourgh  Bulharský Rubín)  Ljulin, zástupcem pro ČR je firma Sempra Praha, a. s. Odrůda má práva k ochraně v ČR.
‚Rafzmach‘
Raně zrající odrůda maliníku plodící na loňských výhonech v létě. Habitus je vzpřímený, výhony dlouhé. Barva horní strany listů je středně až tmavě zelená. Plody jsou středně velké až velké, červené, kuželovitého tvaru, středně pevné až pevné, silně lesklé. Délka sklizňového období je střední. Odrůda pochází ze Švýcarska, zástupcem pro ČR je firma Ökoplant international, s. r. o., Slup.
‚Tulameen‘
Středně raně zrající odrůda maliníku plodící na loňských výhonech v létě. Habitus je vzpřímený, výhony dlouhé. Barva horní strany listů je středně až tmavě zelená. Plody jsou velké až velmi velké, červené, kuželovitého tvaru, pevné, silně lesklé. Délka sklizňového období je krátká až střední. Odrůda pochází z Kanady, zástupcem pro ČR je firma Ing. Pavel Voráček, Fytos, Plzeň. Podle šlechtitele by odrůda měla mít navíc vysokou odolnost proti sání mšice ostružiníkové, která je významným přenašečem virových chorob.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *