03.11.2005 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pěstování a nové odrůdy jahodníku

Jahody jsou velmi oblíbeným a chutným ovocem s mnohostranným využitím. Podle charakteru plodnosti rozlišujeme jahodník na jednouplodící, remontantní (stáleplodící) a měsíční.

Většina kulturních odrůd jahodníku je jednouplodících neboli červnových (podle doby, kdy nejčastěji dozrávají). Tyto odrůdy vytvářejí květní pupeny během krátkého dne, kdežto během dlouhého dne vytvářejí odnože. Odrůdy remontantního jahodníku jsou schopny zakládat květní pupeny při různé délce dne a za různých teplot. Tato skupina odrůd vytváří květní pupeny i odnože v podmínkách dlouhého i krátkého dne. Odrůdy tzv. měsíčního jahodníku opakovaně kvetou a plodí až do zámrazu, ale nevytvářejí odnože. Nejčastěji se množí semeny (méně často dělením trsů). Rostliny mají přízemní růžici listů a bohatá květenství. Plody měsíčního jahodníku jsou malé, barvy červené nebo bílé.

Vlastnosti jahodníku
Všechny pěstované odrůdy jahodníku jsou oboupohlavné a samosprašné. Pro dobré opylení květů, zejména za méně příznivých povětrnostních podmínek je důležitá přítomnost včel a čmeláků v dostatečném množství.
Jahodník je vytrvalá rostlina, která vydrží na stanovišti více let. Rostlinu tvoří listy, odnože (plazivé výhony), květní osy (stvoly) s květy a plody, kořenový krček a kořenová soustava. Mezi nadzemní a podzemní částí rostliny se nachází kořenový krček, z něhož vyrůstají plazivé odnože, listy a v úžlabí listů květní stvoly. Z uzlin odnoží se vytvářejí nové listové růžice, které po dotyku s půdou zakořeňují a tak vzniká nová rostlina.

Nové odrůdy
Šlechtění jahodníku se zaměřuje na kvalitu plodů (velikost, pevnost, zlepšování chuťových vlastností), ale také na vysokou odolnost proti hospodářsky významným houbovým chorobám. Velmi dobrých šlechtitelských výsledků v této oblasti dosáhli v Nizozemsku, Anglii, Itálii, Kanadě, USA ale i v ČR. Byly vyšlechtěny a na trh uvedeny odrůdy odolnější proti houbovým chorobám, především k oběma fytoftorám a verticilióze, s kvalitními plody velmi dobré chuti.

● Jednouplodící odrůdy
´Civmad´ (obchodní název Madeleine)
Raně dozrávající jednouplodící odrůda jahodníku. Vznikla v Itálii křížením odrůd ´Addie´ a ´Miranda´. Odrůdu v ČR zastupuje firma Patentservis Praha, a. s. Odrůda má práva k ochraně v EU.
Habitus rostliny je ploše kulovitý, vzrůst střední a hustota střední. Květenství je nad úrovní listů, velikost květu je střední. Plod je pevný, velký, protáhle kuželovitého tvaru, rovnoměrně červeně zbarvený, silně lesklý s úzkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je středně červená se slabě výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je velký, středně obtížně oddělitelný.
Odrůda by měla mít vyšší odolnost proti plísni šedé Botrytis cinerea, je vhodná pro přímý konzum a mražení.
´Darselect´
Středně raně dozrávající jednouplodící odrůda jahodníku. Vznikla ve Francii křížením odrůd ´Parker´ a ´Elsanta´. Odrůdu v ČR zastupuje Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a advokátní kancelář. Odrůda má práva k ochraně v EU.
Habitus rostliny je kulovitý, vzrůst střední a hustota střední. Květenství je na úrovni listů, velikost květu je velká. Plod je pevný, velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně oranžovočerveně zbarvený, středně lesklý s úzkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je světle červená se slabě výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, středně obtížně oddělitelný.
Odrůda by měla být bezvirózní, je vhodná pro přímý konzum a mražení.
´Dita´
Středně pozdně dozrávající jednouplodící odrůda jahodníku. Vznikla křížením odrůd ´Tenira´ a ´Dagmar´ ve šlechtitelské stanici Turnov. Udržovatelem odrůdy je firma Sempra Praha, a. s. Odrůda má práva k ochraně v ČR.
Habitus rostliny je ploše kulovitý, vzrůst a hustota střední. Květenství je v úrovni listů, velikost květu je střední. Plod je středně pevný, středně velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně červeně zbarvený, středně až silně lesklý se středně velkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je světle červená s výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, těžce oddělitelný.
Odrůda by měla mít vysokou odolnost proti plísni šedé Botrytis cinerea a bílé skvrnitosti listů Mycosphaerella fragariae, je vhodná pro přímý konzum a mražení.
´Elkat´
Raně až středně raně dozrávající jednouplodící odrůda jahodníku. Vznikla v Polsku křížením odrůd ´Elsanta´ a ´Dukat´. Odrůdu v ČR udržuje Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o. Odrůda má práva k ochraně v ČR.
Habitus rostliny je kulovitý, hustý, vzrůst silný. Květenství je v úrovni listů, velikost květu je střední. Plod je středně pevný až pevný, středně velký až velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně zářivě červeně zbarvený, silně lesklý se středně velkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je oranžovočervená s výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, středně obtížně oddělitelný.
Odrůda by měla mít vyšší odolnost proti plísni šedé, bílé skvrnitosti listů, padlí jahodníkovému a proti verticiliovému vadnutí. Je vhodná pro přímý konzum a mražení.
´Emily´
Raně až středně raně dozrávající jednouplodící odrůda jahodníku. Vznikla křížením odrůd ´Honeoye´ a ´9EA´ ve Velké Británii. Odrůdu v ČR zastupuje firma Kocmanovi, ovocnářská farma, Mnichovo Hradiště.
Habitus rostliny je kulovitý, vzrůst silný a hustota střední. Květenství je v úrovni listů, velikost květu je střední. Plod je pevný, středně velký až velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně tmavě červeně zbarvený, silně lesklý s úzkým až středně velkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je světle červená se slabě výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, obtížně oddělitelný.
Jedná se o adaptabilní odrůdu, vhodnou pro přímý konzum a mražení.
´Florence´
Středně až pozdně dozrávající jednouplodící odrůda jahodníku. Vznikla křížením komplexu odrůd v Anglii. Odrůdu v ČR zastupuje firma Sempra Praha, a. s. Odrůda má práva k ochraně v EU.
Habitus rostliny je kulovitý, vzrůst silný a hustota velká. Květenství je pod úrovní listů, velikost květu je střední až velká. Plod je středně pevný, velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně tmavě červeně zbarvený, středně až silně lesklý s úzkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je středně červená s výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, středně až těžce oddělitelný.
Odrůda by měla mít vysokou odolnost proti přeslenatce obecné Verticillium albo-atrum, padlí jahodníkovému Sphaerotheca macularis, fytoftoře plodů Phytophtora cactorum a proti odumírání rostlin následkem napadení houbou Phytophtora fragariae, která napadá kořenový krček, je vhodná pro přímý konzum a mražení.
´Honeoye´
Raně dozrávající jednouplodící odrůda jahodníku. Vznikla v Kanadě křížením odrůd ´Vibrant´ a ´Holiday´. Odrůdu v ČR udržují Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o. a Kocmanovi, ovocnářská farma, Mnichovo Hradiště.
Habitus rostliny je ploše kulovitý, vzrůst střední až silný a hustota střední. Květenství je na úrovni listů, velikost květu je střední až velká. Plod je středně pevný až pevný, středně velký až velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně tmavě červeně zbarvený, silně lesklý s úzkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je středně červená s výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, středně obtížně oddělitelný.
Odrůda by měla mít vysokou odolnost proti plísni šedé Botrytis cinerea, je vhodná pro přímý konzum a mražení.
´Lesana´
Raně až středně raně dozrávající jednouplodící odrůda jahodníku. Vznikla přirozenou mutací v porostu odrůdy ´Elvira´. Odrůdu v ČR udržují Ing. Jiří Vašek ze Zlína a Jan Šťastný z Lukova. Odrůda má práva k ochraně v ČR.
Habitus rostliny je kulovitý, vzrůst silný a hustota střední až velká. Květenství je pod úrovní listů, velikost květu je střední. Plod je pevný, středně velký až velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně tmavě červeně zbarvený, středně lesklý s úzkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je tmavě červená s nevýraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, snadně oddělitelný.
Odrůda má výraznou odolnost proti mrazu v květu, výbornou chuť i při zastínění, sladké a výrazně aromatické plody s chutí lesních jahod, je vhodná pro přímý konzum a mražení.
´Patty´
Středně raně dozrávající jednouplodící odrůda jahodníku. Vznikla v Itálii křížením odrůd ´Honeoye´ a ´Marmolada´. Odrůdu v ČR zastupuje firma Lyvana, s. r. o., Šakvice. Odůda má práva k ochraně v EU.
Habitus rostliny je ploše kulovitý, středně hustý, vzrůst střední. Květenství je v úrovni listů, velikost květu je malá až střední. Plod je velmi pevný, velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně červeně zbarvený, silně lesklý s úzkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je světle červená se slabě výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, středně obtížně oddělitelný.
Odrůda by měla mít vysokou odolnost proti plísni šedé a fytoftoře. Je velmi vhodná pro pěstování v tunelech.
´Pegasus´
Středně až pozdně dozrávající jednouplodící odrůda jahodníku, vhodně prodlužuje sklizňové období. Vznikla v Anglii křížením odrůd ´Redgauntlet´ x ´Gorella´. Odrůdu v ČR udržuje Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o.
Habitus rostliny je kulovitý, vzrůst střední až silný a hustota střední až velká. Květenství je na úrovni listů, květ je velký. Plod je středně pevný, velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně červeně zbarvený, silně lesklý s úzkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je světle červená se slabě výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, obtížně oddělitelný.
Odrůda by měla mít vysokou odolnost proti proti přeslenatce obecné Verticillium albo-atrum a proti červené skvrnitosti lisů Mycosphaerella fragariae, je vhodná pro přímý konzum a mražení.
´Prima´
Středně raně dozrávající jednouplodící odrůda jahodníku. Vznikla křížením odrůd ´Avanta´ a ´Jewel´ v ČR. Odrůda je udržována firmou Moravoseed, s. r. o. U odrůdy je podána žádost o udělení ochranných práv v ČR.
Habitus rostliny je kulovitý, trs je středně vzrůstný, řídký. Květenství je pod úrovní listů, velikost květu je střední. Plod je středně pevný, středně velký až velký, kulovitého tvaru, rovnoměrně červeně zbarvený, středně lesklý s úzkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je světle červená se slabě výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, středně obtížně oddělitelný.
Odrůda by měla mít vyšší odolnost proti plísni šedé Botrytis cinerea, je vhodná pro přímý konzum a mražení.
´Rosie´
Raně dozrávající jednouplodící odrůda jahodníku. Vznikla v Anglii křížením odrůd ´Honeoye´ a ´Cardinal´. Odrůdu v ČR zastupuje firma Kocmanovi, ovocnářská farma. Odrůda má práva k ochraně v EU.
Habitus rostliny je kulovitý, vzrůst silný a hustota střední. Květenství je na úrovni listů, velikost květu je střední. Plod je pevný, velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně červeně zbarvený, silně lesklý se středně velkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je středně červená s výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, obtížně oddělitelný.
Odrůda se vyznačuje bohatou tvorbou odnoží, je vhodná pro přímý konzum a mražení.
´Symphony´
Pozdně dozrávající jednouplodící odrůda jahodníku. Vznikla křížením odrůd ´Rhapsody´ a ´Holiday´ ve Velké Británii. Odrůdu v ČR udržuje Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o. Odrůda má práva k ochraně v EU.
Habitus rostliny je ploše kulovitý, hustý, vzrůst střední. Květenství je v úrovni listů, velikost květu je střední. Plod je středně pevný až pevný, velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně červeně zbarvený, silně lesklý s úzkým až středně velkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je světle červená s výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, středně obtížně oddělitelný.
Odrůda by měla mít vysokou odolnost proti fytoftoře a toleranci proti Verticilioznímu vadnutí. Odrůda není vhodná pro pěstování v tunelech.

● Remontantní odrůdy
´Aromas´
Raně dozrávající remontantní odrůda jahodníku. Vznikla v USA křížením odrůd ´CAL 87.112-6´ a ´CAL 88.270-1´. Odrůdu v ČR zastupuje Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právní kancelář, Praha. Odrůda má práva k ochraně v EU.
Habitus rostliny je kulovitý, vzrůst silný a hustota střední. Květenství je pod úrovní listů, velikost květu je střední. Plod je pevný až velmi pevný, středně velký až velký, protáhle kuželovitého tvaru, rovnoměrně tmavě červeně zbarvený, silně lesklý s velmi úzkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je světle červená s výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, těžce oddělitelný.
Odrůda by měla mít vysokou odolnost proti plísni šedé a virózám. Plodí až do pozdního podzimu.
´Calypso´
Raně dozrávající remontantní odrůda jahodníku. Vznikla v Anglii křížením odrůd ´Rapella´ a ´Selva´. Odrůdu v ČR zastupuje firma Kocmanovi, ovocnářská farma. Odrůda má práva k ochraně v EU.
Habitus rostliny je ploše kulovitý, trs je středně vzrůstný, řídký. Květenství je nad úrovní listů, květ je malý. Plod je středně pevný, středně velký až velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně červeně zbarvený, silně lesklý se středně velkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je světle červená s výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, obtížně oddělitelný.
Odrůda by měla mít vyšší odolnost proti verticilióze Verticillium albo-atrum, je vhodná pro přímý konzum a mražení.
´Diamante´
Středně raně dozrávající remontantní odrůda jahodníku. Vznikla v USA křížením odrůd ´CAL 87.112-6´ a ´CAL 88.270-1´. Odrůdu v ČR zastupuje Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právní kancelář, Praha. Odrůda má práva k ochraně v EU.
Habitus rostliny je kulovitý, vzrůst a hustota střední. Květenství je v úrovni listů, velikost květu je střední. Plod je pevný až velmi pevný, velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně červeně zbarvený, středně až silně lesklý s úzkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je oranžovočervená se slabě výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, těžce oddělitelný.
Odrůda by měla mít vysokou odolnost proti plísni šedé a virózám.
´Everest´
Remontantní odrůda jahodníku. Vznikla v Anglii křížením odrůd ´Evita´ a ´Irvine´. Odrůdu v ČR zastupuje firma Sempra Praha, a. s. Odrůda má práva k ochraně v EU.
Habitus rostliny je ploše kulovitý, vzrůst střední a hustota střední až velká. Květenství je na úrovni listů, květ je středně velký. Plod je středně pevný až pevný, středně velký až velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně červeně zbarvený, středně lesklý s velmi úzkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je světle červená se slabě výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, průměrně až obtížně oddělitelný.
Odrůda by měla mít vysokou odolnost proti plísni šedé Botrytis cinerea, je vhodná pro přímý konzum a mražení.
´Evita´
Remontantní odrůda jahodníku. Vznikla v Anglii křížením odrůd (´Bighton´ x ´Gorella´) x ´Chandler´. Odrůdu v ČR zastupuje firma Sempra Praha, a. s. Odrůda má práva k ochraně v EU.
Habitus rostliny je ploše kulovitý, vzrůst střední a hustota střední. Květenství je na úrovni listů, květ je středně velký. Plod je pevný, středně velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně červeně zbarvený, středně až silně lesklý s úzkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je světle červená se slabě výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, obtížněji oddělitelný.
Odrůda by měla mít vysokou odolnost proti plísni šedé Botrytis cinerea, je vhodná pro přímý konzum a mražení.
´Gaviota´
Raně až středně raně dozrávající částečně remontantní odrůda jahodníku. Vznikla v USA křížením odrůd ´CAL 87.112-6´ a ´CAL 88.270-1´. Odrůdu v ČR zastupuje Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právní kancelář, Praha. Odrůda má práva k ochraně v EU.
Habitus rostliny je ploše kulovitý, vzrůst a hustota střední. Květenství je v úrovni listů, velikost květu je střední. Plod je velmi pevný, středně velký až velký, kuželovitého tvaru, rovnoměrně tmavě červeně zbarvený, silně lesklý s úzkým pruhem bez nažek pod kalichem. Dužnina je světle červená s výraznou dutinou uprostřed plodu. Tvarové rozdíly mezi prvními a dalšími plody jsou malé. Kalich je středně velký, středně obtížně oddělitelný.
Odrůda by měla mít vysokou odolnost proti plísni šedé a virózám.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down