16.08.2005 | 05:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pěstitel komunikační zeleně

Mezi veřejnou zeleň patří i komunikační zeleň, která se nachází v blízkosti městských a místních komunikací (dělicí pásy, zeleň mezi chodníkem a vozovkou a některá volná prostranství kolem nich). Velmi složité jsou vlastnické vztahy k těmto plochám a podle toho i správa a údržba jednotlivých oblastí. Komunikační zeleň se má řídit určitými pravidly. Nejdůležitější je výsadba odolného materiálu, který snáší především zasolení a zvýšené množství exhalací, popřípadě zadláždění. Jedním z velkých dodavatelů této zeleně, především alejových a silničních stromů je Arboeko, s. r. o.

Tato společnost, která leží 30 km severně od Prahy, je jedním z nejmodernějších okrasných školkařských podniků s velkoobchodní distribucí. V současné době uskutečňuje svoje aktivity na ploše 120 ha, z toho 90 ha se nachází v Obříství (volné plochy, kontejnerovna, skleník) a 30 ha ve Smržicích. Každoročně svou činnost rozšiřuje, letos to budou například nové plochy kontejnerovny. Na 5 ha pěstují od roku 2004 soliterní keře v širokém sortimentu, ale malých partiích a roubovance jehličnanů. Žádané jsou okrasné třešně v převislé formě, červenolisté, jejichž krása vyniká na podzim, kdy dochází k intenzivnímu zbarvení listů
Arboeko je okrasná školkařská firma, která dodává kvalitní materiál realizačním firmám. S jejich rostlinným materiálem, především alejovými a solitérními stromy (komunikační a lineární výsadby představují 75 % produkce) se můžete setkat například ve Strakonicích, v Klatovské aleji v Klatovech, na Staroměstském náměstí (50 kusů Acer campestre), ve Vrtbovské zahradě, na Úřadu vlády, v parku Šalamoun Ostrava, v lázních Karlova Studánka, byly použity při rekonstrukci parku v Brně-Lužánky, Komenského sady Ostrava …
Jaké stromy používat
Jak sám název říká, alejové stromy musí umožnit volný průchod-průjezd pod jejich korunou, proto se zapěstovávají na výšku 2,2 až 2,5 m. Na výšku 2,7 m se vyřezávají na stanovišti. Hotový strom má mít žádanou výšku a nasazenou korunu. Po vysazení je to již strom, který přináší okamžitý efekt. Průměr hotového stromu určeného k prodeji se pohybuje v rozmezí 12 až 14 cm, 14 až 16 cm a 16 až 18 cm. Polohotové stromy-polotovary patří do cenově nižší kategorie a dosahují průměru 6 až 8 a 8 až 10 cm. Používají se v těch případech, kdy na výsadbu je určen menší objem peněz, nebo je třeba větší počet jedinců a nevyžaduje se konečný vzhled hned po výsadbě. Nemají standardní korunku, ta se musí vystříhat na stanovišti (např. výsadba v Neratovicích). Koruny upravuje na stanovišti správce veřejné zeleně, technické služby, zahradnická společnost. Konečný efekt se dosáhne během několika let.
Při výběru rostlinného materiálu se musí vycházet z lokality, to znamená z nadmořské výšky, množství exhalací, zasolení a z velikosti prostoru na korunu.
Je zajímavé, že u nás zákazníci vyžadují především stromy s balem (90 %), a toto procento se neustále zvyšuje, naproti tomu v zahraničí tvoří pouze 25 až 30 % z produkce. U velkých stromů mají baly svoje opodstatnění, u malých je vhodnější je prodávat jako prostokořenné, které nejen, že jsou levnější, ale zachovávají si více kořenového systému. V současné době v Arboeku používají novou technologii gelování kořenů na bázi výtěžku z mořských řas (algináty) nebo na bázi chemické.
Acer campestre (javor babyka) snáší městské prostředí včetně exhalací a zasolení, Acer campestre ’Elsrijk’ snáší zasolení půdy i zadláždění. Do uličního stromořadí je vhodný červeně rašící Acer platanoides ’Schwedleri’, Acer pseudoplatanus , tzv. „pionýrská dřevina“, která odolává větrům, vznikající například při komínovém efektu na sídlištích. Štíhlému javoru Acer saccharinum ’Pyramidale’ nevadí zadláždění. Pro ozelenění širokých ulic je vhodný Platanus acerifolia, který snáší zasolení.
Velmi často se používají akáty – Robinia pseudoacacia ’Bessoniana’, kterému nevadí zasolení, Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’ se vyznačuje kulovitou formou koruny a je odolná exhalacím a zasolení. V Praze se používá např. Robinia pseudoacacia ’Unifolia’ s neobvyklým tvarem listů.
Stále žádanější je červeně kvetoucí jírovec Aesculus carnea ’Briotii’, který je odolný vůči klíněnce jírovcové a je vhodný do alejí i jako soliterní strom. Zajímavou novinkou je i červenolistá Prunus serrulata ’Royal Burgundii’ od nizozemského pěstitele s velmi vysokou vyrovnaností, která se projeví v alejové výsadbě. Jde o převislou formu s převislými květy a malými plody (byla deklarována jako bezplodá). Korunka v plné vegetaci dosahuje dvě třetiny výšky stromu a vyniká na podzim nepřehlédnutelným zabarvením.
Je škoda, že se do výsadeb používá velmi málo náš národní strom – lípa. Dnes již existují kultivary, které snášejí městské prostředí a jsou méně vzrůstné – Tilia cordata ’Erecta’ a Tilia cordata ’Greenspire’.
Airpoty – nová technologie
Tam, kde se potřebují vysazovat stromy mimo hlavní dobu výsadby, v létě – 5 % (jaro – 25 % a podzim 70 %), používají se výsadbové materiály v různě velkých kontejnerech. Novinkou je velkoobjemový „kontejner“ Airpot. Nejedná se o klasický kontejner, ale o plastovou univerzální manžetu obdélníkovitého tvaru, která má po celé ploše výstupky s otvory. Její předností je to, že nedochází k rotaci kořenů, kterou si stromy zachovávají i po přesazení do volné půdy nebo připraveného lůžka. Kořeny rostou rovnoměrně do všech stran až k manžetě a tam jsou zastaveny v růstu vzduchem, který proudí v otvorech. Strom začne vytvářet kořeny v jiném místě substrátu. Dochází k rovnoměrnému prokořenění substrátu. V Airpotech pěstují v Arboeku 21 druhů a odrůd. Dostatečnou vlhkost lehkého substrátu zajišťují dva jemné rozstřikovače umístěné v jedné manžetě.
Rostliny se expedují zabalené v přírodní jutě, popřípadě ještě v drátěném koši s kterým se vysazují. Manžety jsou rozevíratelné, lehce snímatelné a opakovaně použitelné, takže šetří životní prostředí.
Po výsadbě, která se uskutečňuje v plné vegetaci, je důležité věnovat pozornost závlaze, protože kořenový systém je v lehkém substrátu a nesmí dojít k jeho přeschnutí. Nejméně jeden rok po výsadbě by měl být strom zaborkovaný. Náklady na takovéto stromy jsou vyšší, a to díky zvýšenému množství ruční práce, dopravě na místo, ale i velkému objemu substrátu. Na druhou stranu při použití stromů vypěstovaných v Airpotu se dosahuje okamžitého efektu.
Ruku v ruce s komunikačními stavebními pracemi jde i ozeleňování těchto ploch. Zvýšený dopravní ruch by měl být vyvážen množstvím odpovídající udržované zeleně. Podíváme-li se na objem materiálu, který jde na komunikační i liniové výsadby, vidíme, že přesahuje 60 až 80 % produkce. Takže, nejen pěstování, ale i realizace výsadby a údržba jsou dobrými příležitostmi pro zahradníky.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down