08.08.2005 | 12:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Perspektivy třešňových výsadeb

S novinkami v oblasti pěstování třešní se mohli na odborném semináři v Holovousích seznámit členové Školkařského svazu Ovocnářské unie ČR. Při této příležitosti si prohlédli pokusné a produkční výsadby a prodiskutovali aktuální aktivity a problémy.

S aktuálními informacemi seznámili přítomné předseda Školkařského svazu Ovocnářské unie ČR Ing. Václav Koběluš a tajemník Ing. Miroslav Pražák,CSc. Vyčíslili škody vzniklé v důsledku mrazového poškození, které 21. a 22. května postihla nejen pěstitele, ale i školkaře. Podle hlášení členů dosáhly škody tří milionů korun. Předseda svazu apeloval, aby ti, kteří množí právně chráněné odrůdy, uzavírali licenční smlouvy. Podle jeho slov měl svaz snahu koupit licence na některé odrůdy s tím, že by členům poskytoval sublicence, avšak projekt ztroskotal na absenci právní subjektivity Školkařského svazu Ovocnářské unie ČR (ŠS OU ČR). Podle Ing. Jiřího Horáka ze Sempry Praha, a. s., se uzavření smlouvy a placení licenčních poplatků vyhýbají nebo brání spíše malé školky.
Ing. Miroslav Pražák, CSc., představil novou svazovou vlajku, která vznikla ve spolupráci s firmou Ökoplant International, s. r. o., Jaroslavice. Uvedl také, že probíhají jednání se Svazem školkařů ČR o společném vstupu do Evropského školkařského svazu.

Zpráva o odrůdách
Po úvodních informacích a diskusi přednesla referát o perspektivních odrůdách a podnožích Ing. Jitka Blažková z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy, s. r. o. (VŠÚO Holovousy).
Nejprve zrekapitulovala údaje o tuzemských výsadbách. Podle nich je v ČR vysazeno celkem 896,7 ha třešní s průměrným výnosem 24,3 t/ha. Největší podíl ve výsadbách mají odrůdy ´Kordia´ (25 %), ´Napoleonova´ (18 %), ´Van´ (15 %), ´Karešova´ (6 %), ´Hedelfingenská´ (6 %), ´Burlat´ (6 %), ´Granát´ (5 %), ´Kaštánka´ (4 %) a ´Těchlovan´ (2 %). V nových výsadbách (1995 až 2001) mají nejvýznamnější podíl třešně ´Kordia´ (98,9 ha), ´Burlat´ (22,4 ha), ´Van´ (17,28 ha), ´Napoleonova´ (17,2 ha), ´Karešova´ (10,9 ha) a ´Těchlovan´ (10,6 ha). Méně než deset hektarů bylo vysázeno odrůd ´Rivan´, ´Granát´, ´Hedelfingenská´ a ´Vanda´. Trendem posledních let je významný vzestup výsadeb odrůd ´Kordia´ a ´Burlat´, stabilní podíl si udržuje ´Hedelfingenská´, ´Karešova´, ´Těchlovan´ a ´Van´. Výrazně ubývají odrůdy ´Granát´, ´Kaštanka´ a ´Napoleonova´.
Ing. Blažková vyzvedla a doporučila i některé nověji zaregistrované odrůdy: pozdní cizosprašnou tmavou chrupku ´Těchlovan´, středně ranou cizosprašnou tmavou chrupku ´Vanda´, ranou cizosprašnou tmavou srdcovku ´Aranka´ a dále zmínila ranou cizosprašnou tmavou polochrupku ´Marta´, cizosprašnou tmavou chrupku s atraktivními plody ´Horka´, středně ranou cizosprašnou tmavou chrupku ´Sylvana´ a středně plodnou odrůdu ´Halka´. V závěru příspěvku byly zmíněny pozdní cizosprašná tmavá chrupka´Vilma´; srdcovka ´Helga´ a chrupka ´Sandra´.

Perspektivní podnože
Mezi perspektivní podnože patří především P-HL-A, P-HL-B, P-HL-C, Tabel Edabriz a Gizela 5.
 P-HL-A
Podnož P-HL-A lze doporučit pro všechny oblasti vhodné pro pěstování třešní. Do sušších oblastí pouze se závlahou nebo do dobrých hlubších půd. Stromy vyžadují opěrnou konstrukci a vyšší dávky dusíkatého hnojení. Je vhodná pro tvar vřetena a volně rostoucího zákrsku. Tvoří kořenové výmladky.
 P-HL-B
Podnož P-HL-B lze doporučit pro všechny oblasti vhodné pro pěstování třešní, s výjimkou oblastí ohrožených zimními mrazy. Stromy nevyžadují opěrnou konstrukci. Tvoří kořenové výmladky. Je vhodná pro pěstitelský tvar vřetena i volně rostoucího zákrsku.
 P-HL-C
Podnož P-HL-C je vhodná do oblastí s vyšším úhrnem srážek nebo do výsadeb se závlahou. Nehodí se do lehkých půd bez závlah. Podnož vyžaduje opěrnou konstrukci. Vytváří méně kořenových výmladků než P-HL-A a P-HL-B.
 Tabel Edabriz
Tato podnož roste nejslaběji, má minimum kořenových výmladků, sklon k přeplozování (menší plody). Je citlivá na obsah vápníku v půdě a mšice. Její využití v našich podmínkách je problematické.
 Gizela 5
Jen do úrodných půd je vhodná Gizela 5. Lze ji doporučit pro všechny oblasti vhodné pro pěstování třešní. V sušších lokalitách vyžaduje závlahu. Stromy nevyžadují oporu. Využívá se pro tvarování vřeten i volně rostoucích zákrsků. Nelze ji doporučit pro příliš plodné odrůdy. Výmladky tvoří jen ojediněle.
V rámci přednášky byly prezentovány i výsledky několika pokusů VŠÚO Holovousy. Zmiňme například srovnávací pokus sledující úhyny stromů na zakrslých podnožích.
Co nového v zahraničí
Druhý příspěvek, který připravili Ing. František Paprštein, CSc., a Josef Kloutvor se věnoval kromě přehledu odrůd podle ranosti především novým perspektivním odrůdám, které se pěstují ve světě.
 ´Regina´
Odrůda má velký plod, tuhou, aromatickou a šťavnatou dužninu velmi dobré chuti. Zraje v sedmém třešňovém týdnu. Plodnost má ranou, mírně nadprůměrnou a pravidelnou. Jde o cizosprašnou odrůdu s dobrou odolností květů proti mrazům a plodů proti pukání.
 ´Summit´
Vyznačuje velkým plodem s tuhou aromatickou dužninou velmi dobré chuti. Má ranou, střední a pravidelná plodnost. Jde o cizosprašnou odrůdu s dobrou odolností květů proti mrazu a plodů proti pukání. Je náchylná na napadení plodů moniliózou.
 ´Sweetheart´
Odrůda má velké plody s tuhou světlou dužninu, velmi dobré a harmonické chuti. Plodnost je raná středně vysoká, pravidelná. Odolnost na vymrzání květů a pukání plodů je střední.
 ´Lapins´
Vyznačuje se velkým plodem s tuhou dužninu harmonické a velmi dobré chuti. Plodnost má ranou, dosti vysokou a pravidelnou. Odolnost květů proti mrazu vykazuje dobrou, plodů proti pukání střední až menší. Plody bývají často napadány moniliózou.
 ´Sunburst´
Odrůda má velký plod se středně tuhou aromatickou dužninou, velmi dobré chuti. Plodnost má ranou, dosti vysokou. Vykazuje střední odolnost proti pukání plodů, které bývají slabě napadány moniliózou.
 ´Kristin´
Má velký plod o hmotnosti sedm až osm gramů. Jde o tmavou chrupku s červenou dužninou velmi dobré chuti. Plodnost má ranou, středně vysokou.
 ´New Star´
Plod této odrůdy dosahuje hmotnosti sedm až deset gramů. Jde o tmavou chrupku s tmavou dužninou. Chuť má aromatickou, velmi sladkou, plodnost ranou, středně vysokou. Je citlivá na pukání plodů.
 ´Sylvia´
Její plod dosahuje hmotnosti sedm až devět gramů. Dužninu má tuhou, velmi dobré chuti, plodnost ranou, středně vysokou. Je citlivější na pukání plodů.

Po skončení prezentací a diskuse si účastníci prohlédli pokusné třešňové výsadby VŠÚO Holovousy a produkční sad pěstitele Milana Fikara z hořických ovocných a okrasných školek.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down