13.04.2019 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Perspektivní opatření při ochraně půdy ve vinicích před vodní erozí

Vodní eroze představuje v posledních letech u svažitých, zemědělsky obhospodařovaných pozemků stále závažnější problém. Hlavním důvodem je častá absence systematické ochrany erozně ohrožených pozemků, která by omezovala ztráty půdy na přípustnou úroveň.

Erodovatelnost půdy závisí na řadě fyzikálních, chemických a mineralogických vlastností půdy. Vodní eroze způsobuje degradaci půdy smyvem jemných humusových částic, které jsou nositeli půdní úrodnosti a snižuje tak její produkční schopnost. Dalšími faktory mimo poškozování půdního profilu je i zvýšení vláhového deficitu a větší vysychavost půd. Právě na svažitých pozemcích ve vinohradnických regionech České republiky i v zahraničí představuje vodní eroze  velmi aktuální téma. S ohledem na velkou variabilitu faktorů, které tento proces ovlivňují nelze opatření paušalizovat, ale vždy individuálně posuzovat ve vztahu ke konkrétním podmínkám daného stanoviště i dostupnému sortimentu mechanizačních prostředků využívaných při ošetřování půdního povrchu. Mezi významná preventivní opatření, která přispívají k omezení eroze na svažitých pozemcích, patří uplatnění vegetačního pokryvu, aplikace vhodných druhů mulčovacích materiálů, ale také šetrné způsoby půdního zpracování s využitím vhodných mechanizačních prostředků.

Text

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.,

Ing. Alice Čížková,

Mendelova univerzita v Brně,

Zahradnická fakulta,

Ústav zahradnické techniky,

Lednice

Foto archiv autorů

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 4/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down