11.05.2011 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Perspektivní odrůdy višní – první výsledky

V pokusné výsadbě založené na podzim 2006 ve VŠÚO Holovousy, s. r. o., bylo sledováno celkem 16 odrůd višní českého a zahraničního původu. U odrůd byl hodnocen vstup do plodnosti, násada květů a plodů, kvalita plodů a zdravotní stav stromů. Intenzita růstu stromů byla stanovena dle plochy průřezu kmene, objemu koruny a délky jednoletých přírůstků.

V České republice byly v posledních letech nejvíce vysazovány odrůdy ´Morela pozdní´, ´Újfehértói fürtös´, ´Morellenfeuer´, ´Fanal´ a ´Érdi bötermö´. Jedním z cílů projektu NAZV 1G58071 bylo vyzkoušení nových odrůd višní, sledování jejich fenologických a pomologických znaků a jejich odolnosti vůči houbovým chorobám. V rámci tohoto projektu bylo ve VŠÚO Holovousy, s. r. o., hodnoceno celkem 16 odrůd českého a zahraničního původu.

Materiál a metody
V roce 2005 byly dovezeny z Německa rouby višní odrůd ´Achat´, ´Jade´ a ´Rubellit´, které tam byly hodnoceny jako velkoplodé a odolnější vůči chorobám (Schuster a kol. 2004, 2005), dále ´Morina´ a kontrolní odrůda ´Morela pozdní´, z Maďarska byly dovezeny velkoplodé sladkovišně ´Piramis´ (v roce 2006) a ´Érdi nagygyümölcsű´. Dále byly do sledování zařazeny standardní odrůdy ´Újfehértói fürtös´, ´Morellenfeuer´, ´Fanal´ a ´Érdi bötermö´ a nové odrůdy domácího sortimentu ´Bare´, ´Morava´, ´Morsam´, ´Samor´ a slovenská odrůda ´Hana´. Odrůdy byly štěpovány v lednu 2006 kopulací na podnože P-TU-2 ve výšce 25 cm nad kořenovým krčkem. Použité podnože byly slabší, jejich tloušťka v místě štěpování byla v průměru 6,2 mm. Na jaře byly vysazeny do kontejnerů (průměr 25 cm) a umístěny do fóliovníku. Na podzim téhož roku byly stromky vysazeny na trvalé stanoviště.
Jednoleté štěpovance byly po výsadbě seříznuty ve výšce 0,8 m a následně zapěstovány do tvaru volně rostoucího zákrsku. V dalších letech byly stromy řezány minimálně, odstraňovány byly pouze zahušťující a poškozené letorosty. Odrůda ´Piramis´ byla do pokusu zařazena dodatečně na jaře 2007, byla roubována v korunce na rostoucí podnože, které byly na stanoviště vysazeny v roce 2006, a proto měly v době prvního měření silnější kmínek (v průměru 12,9 mm).
Pokusná výsadba byla založena v Holovousích (nadmořská výška 250 m, průměrná teplota 8,1°C, úhrn ročních srážek 655 mm, hlinitojílovitá půda) na podzim 2006. Od každé odrůdy bylo vysazeno pět stromů ve sponu 5 x 1,4 m. Po výsadbě byla u stromků změřena tloušťka kmínku. V rámci hodnocení byly každoročně sledovány fenologické, růstové a pomologické znaky. Hodnocena byla doba vstupu do plodnosti, výnosy a odolnost vůči houbovým chorobám. Doba kvetení a sklizňové zralosti jsou vyjádřeny ve dnech od začátku roku. Fenologické údaje a pomologické znaky plodů byly hodnoceny bodovou stupnicí 1 až 9, kde hodnota 1 vyjadřuje nejnižší a hodnota 9 nejvyšší úroveň znaku. Hmotnost plodů (v g) byla zjišťována ze vzorku 25 náhodně odebraných plodů, pouze výjimečně při nízké násadě jich bylo hodnoceno jen deset a současně bylo zaznamenáváno i procento prasklých plodů. Rozměry plodů (výška, šířka a délka), pevnost plodů (penetrometr Durofel DFT 100) a hodnoty refraktometrické sušiny (% Brix) byly zjišťovány u pěti plodů. Výskyt skvrnitosti listů (Blumeriella jaapii) byl hodnocen devítibodovou stupnicí (stupeň 9 – bez příznaků, stupeň 1 – výskyt nad 50 % listů, listy začínají opadávat). Tloušťka kmínku byla měřena ve výšce 60 cm. Výsadba nebyla zavlažována, v meziřadí bylo udržováno sežínané zatravnění, v řadách pak herbicidní úhor. Výsledné údaje zahrnují období let 2007– 2010. Získaná data byla statisticky vyhodnocena pomocí programu UNISTAT 5.6. (Analýza variance a následné testování – Tukey-HSD test, a = 0,05).

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 3/2011.

Text a foto Ing. Hana Drahošová, Ph.D., VŠÚO Holovousy, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down