28.07.2005 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Perspektíva pestovania brusnice pravej v SR – sortiment odrôd a využitie plodov Brusnica pravá 2

Súčasná výmera prirodzených porastov brusnice pravej (Vaccinium vitis-idaea L.) a aj jej celková produkcia na Slovensku je zanedbateľná. Brusnica pravá sa tu vyskytuje od nížin až po subalpínske pásmo na nevýživných, veľmi kyslých piesočnatých pôdach i rašeliniskách vrchoviskového typu.

Takmer celá spotreba plodov brusnice pravej sa v súčasnosti u nás rieši dovozom najmä s Poľska, Pobaltia, Ruska. Z USA sa dovážajú do Európy takmer výlučne plody druhu brusnice veľkoplodej (Vaccinium macrocarpon Ait.), ktorá sa tam pestuje na plantážach v štátoch Massachussets a Wisconsin, a ich ročná produkcia presahuje 150 000 t. Jej plody sú neporovnateľne väčšie a majú podobné účinky i uplatnenie ako plody brusnice pravej.

Pestovanie na Slovensku
Slovensko má vhodné klimatické podmienky a dostatok neúrodných, extrémne kyslých pôd na zintenzívnenie pestovania brusnice pravej. Svedčia o tom aj výsledky pokusov v Krivej na Orave, ktoré realizujeme od roku 1995. Výsledky dokazujú prednosti šľachtených foriem brusnice pravej, hlavne čo sa týka veľkosti úrod a kvality plodov, oproti pôvodnej (autochtónnej) forme. Brusnica pravá je málo náročný, ekologicky prijateľný a zároveň veľmi perspektívny ovocný druh pre tie najkyslejšie a najchudobnejšie pôdy horských oblastí Slovenska. V súčasnosti je k dispozícii už viacero odrôd, vhodných tak pre produkciu plodov, ako aj na dekoratívne účely.

Sortiment odrôd
´Koralle´ – najstaršia, stredne skorá odroda vyšľachtená v roku 1969 v Holandsku. Vznikla voľným opelením a následnou selekciou z divorastúcich porastov. Pôvodne ju šľachtili na dekoratívne účely ako stálozelenú pokryvnú rastlinu, až neskôr ju zaradili do pestovania aj na produkciu ovocia. Tvorí vzrastné, vzpriamene rastúce kríčky dosahujúce výšku 0,30 m. Vytvára mnoho podzemných výhonkov, ktorými pomerne rýchlo zaplní pestovateľský priestor. Má svetlozelené, stredne veľké, oválne listy. Bobule sú malé až stredne veľké (0,22 – 0,35 g), guľatého až podlhovastého tvaru, atraktívnej jasnočervenej farby s nižším obsahom kyselín. Plody sú umiestnené vo veľkom podlhovastom, stredne hustom strapci (7 – 12 bobúľ). Majú vyrovnanú veľkosť, ale nerovnomerne dozrievajú najmä v druhom, jesennom období. Patrí k úrodným odrodám kvitnúcim dvakrát za vegetáciu. Prvá, letná úroda dozrievajúca v polovici augusta je malá, druhá, jesenná časť úrody podstatne vyššia a kvalitnejšia, dozrieva v prvej polovici októbra. Je dostatočne mrazuvzdorná, veľmi úrodná (150 –200 g plodov na 1 ker) a stále najviac zastúpená v produkčných výsadbách. Pre produkciu ovocia, z hľadiska spoľahlivého dozretia druhej, podstatnej časti úrody, odporúčame jej výsadbu len po nadmorskú výšku 750 m.
´Ida´® – stredne skorá odroda vyšľachtená roku 1997 vo Švédsku. Vznikla voľným opelením z východiskového materiálu pochádzajúceho z provincie Småland. Rast rastlín je vzpriamený a silný. Vytvára nižšie, kompaktné, veľmi dekoratívne kry guľatého tvaru. Dospelé rastliny dosahujú výšku len 0,1 – 0,2 m. V porovnaní s odrodou ´Koralle´ sa podzemnými výhonkami slabšie rozkonáruje. Listy sú tmavozelené, pomerne veľké a lesklé, na vrchnej strane s výraznou žilnatinou. Bobule sú guľatého tvaru, atraktívnej žiarivočervenej farby, veľké až veľmi veľké (0,5 – 0,8 g), najväčšie spomedzi týchto odrôd. Oproti odrode ´Linnea´ má nižší obsah kyselín a antokyánových farbív. Bobule sú uložené v podlhovastom, krátkom, stredne hustom strapci (5 – 7 bobúľ), veľkostne menej vyrovnané. Kvitne dvakrát za vegetáciu a aj dozrieva v termínoch ako odroda ´Koralle´, preto ju odporúčame na výsadbu len po nadmorskú výšku 750 m. Je to dostatočne mrazuvzdorná, stredne úrodná odroda (100 – 150 g plodov na 1 ker). Pre svoju dekoratívnosť a problémový zber nájde skôr uplatnenie v záhradkách.
´Runo Bielawskie – stredne neskorá až neskorá poľská odroda z Bolimowských lesov. Rast rastlín je vzpriamený a silný. Vytvára pomerne mohutné kry kompaktného tvaru. V dospelosti rastliny dosahujú výšku 0,25 – 0,3 m, v porovnaní s odrodou ´Koralle´ sa veľmi silno rozkonárujú. Listy sú stredne veľké, oválne, sýtozelené, lesklé, po okrajoch jemne zúbkované. Bobule sú guľovitého až plochoguľovitého tvaru, tmavočervené s tenkou šupkou, stredne veľké (0,28 – 0,35 g). Strapce sú veľké, podlhovasté, stredne husté (5 – 9 bobúľ), bobule v ňom sú veľkostne nevyrovnané a nerovnomerne dozrievajú. Kvitne dvakrát za vegetáciu, ale ovocie z druhého, jesenného zberu už v týchto podmienkach nedozrieva spoľahlivo a poskytuje nízke úrody málo kvalitných plodov. Je dostatočne mrazuvzdorná, vhodná skôr na pestovanie v záhradkách na dekoratívne účely.
´Linnea´ ® – neskorá odroda vyšľachtená roku 1997 vo Švédsku. Vznikla voľným opelením z východiskového materiálu pochádzajúceho z provincie Småland. Tvorí vzrastné, vzpriamené a kompaktné kry. Dospelé rastliny dosahujú výšku 0,20 – 0,25 m. V porovnaní s odrodou ´Koralle´ sa slabo rozkonáruje. Listy sú oválne, tmavozelené, väčšie od ostatných odrôd. Bobule sú pevné, stredne veľké (0,32 – 0,36 g), majú guľovitý až mierne plochoguľovitý tvar. Plody sú výraznej, tmavočervenej farby (po plnom dozretí) a majú vyšší obsah kyselín. Sú veľmi odolné voči hnilobe a dobre skladovateľné. Strapec je stredne veľký (5 – 8 bobúľ), bobule v ňom sú veľkostne vyrovnané a rovnomerne dozrievajú. Kvitne jedenkrát za vegetáciu, opakovane zakvitne len sporadicky a veľmi slabo. Plody dozrievajú v tretej dekáde augusta, najneskoršie spomedzi odrôd. Podľa prvých skúsenosti je ´Linnea´ perspektívna, neskorá, jedenkrát rodiaca a pomerne úrodná odroda (100 – 150 g plodov na 1 ker). Adaptabilnosť a dobrá mrazuvzdornosť odrody je predpokladom rozšírenia jej pestovania aj do vyšších polôh (nad 800 m) s kratším vegetačným obdobím.
´Sanna´ ® – stredne neskorá odroda vyšľachtená roku 1988 vo Švédsku. Pochádza z voľného opelenia. Rast rastlín je vzpriamený, vytvára stredne vzrastné, pomerne kompaktné, guľaté kry. Rastliny v dospelosti dosahujú výšku 0,2 – 0,25 m, v porovnaní s odrodou ´Linnea´ silnejšie rozkonáruje. Listy sú stredne veľké, tmavozelené, oválneho až vajcovitého tvaru. Bobule sú guľaté, pevné, stredne veľké (0,33 – 0,36 g), výraznej tmavočervenej farby. Plody sú kyslejšie a pomerne odolné voči hnilobe. Vytvára stredne veľké až veľké, podlhovasté, husté strapce (6 – 9 bobúľ), v ktorých sú plody veľkostne menej vyrovnané, ale dosť rovnomerne dozrievajú. Strapce sú, na rozdiel od iných odrôd, viac rozmiestnené po obvode kra, čo výrazne uľahčuje zber plodov. Kvitne jedenkrát za vegetáciu, takmer súčasne s odrodou ´Koralle´. Plody dozrievajú v druhej dekáde augusta, tri až štyri dni pred odrodou ´Linnea´. Vo Švédsku patrí k najodporúčanejším odrodám na komerčné využitie, a aj naše prvé skúsenosti s jej pestovaním sú povzbudivé. Je to veľmi perspektívna, mimoriadne úrodná (100 – 250 g plodov na 1 ker), adaptabilná a mrazuvzdorná odroda. V súčasnosti je to najlepšia odroda na komerčné využitie, s predpokladom jej uplatnenia aj v polohách s nadmorskou výškou nad 800 m.
´Sussi´ ® – stredne neskorá odroda vyšľachtená roku 1986 vo Švédsku. Pochádza z voľného opelenia (provincia Småland). Rast rastlín je vzpriamený a stredne silný. Tvorí rozložitejšie kry, v dospelosti dosahujúce výšku 0,15 – 0,20 m. Rozkonáruje silnejšie, ale menej ako odroda ´Koralle´. Má oválne, stredne veľké, sýtozelené a lesklé listy s výraznou žilnatinou. Bobule sú stredne veľké až veľké (0,34 – 0,38 g), guľatého až podlhovastého tvaru, podobné odrode ´Koralle´, ale tmavšej červenej farby, veľmi dobrej kvality a chuti. Strapec je hustý, stredne veľký (5 – 7 bobúľ), plody v ňom sú menej vyrovnané, ale rovnomerne dozrievajú – súčasne s odrodou ´Sanna´, pre ktorú je ´Sussi´ aj dobrým opeľovačom. Kvitne dvakrát za vegetáciu, ale druhé kvitnutie je veľmi slabé. Podľa doterajších skúsenosti z nášho výskumného pracoviska je menej mrazuvzdorná, len stredne úrodná, vhodná skôr na okrasné využitie.
Odrody ´Ida´, ´Linnea´, ´Sanna´ a ´Sussi´ sú patentovo chránené. Obdobie kvitnutia, zberov, úrodnosť a mrazuvzdornosť odrôd sme testovali v nadmorskej výške 700 m (Orava), kde je priemerná ročná teplota 6 oC a ročný úhrn zrážok 800 – 900 mm. Najviac zrážok spadne v mesiacoch jún a júl. V týchto podmienkach zimné teploty takmer každoročne klesajú pod 20 oC, ale výskyt skoro pravidelnej snehovej pokrývky významne znižuje účinok zimných mrazov na porast. Všetky odrody sú samoopelivé i cudzoopelivé, pričom opelenie peľom inej odrody ma za následok zväčšenie bobúľ, v konečnom dôsledku aj úrod.

Využitie plodov
Brusnica pravá je pre svoju špecifickú chuť plodov a liečivé účinky u konzumentov čoraz obľúbenejšia. Tvorí vynikajúcu prílohu k jedlám z diviny a hydiny, výborné sú brusnicové omáčky. Plody obsahujú hlavne cukry, organické kyseliny, pektíny, minerálne látky (P, K), flavonoidy, glykozidy (arbutín) a vitamíny (C a P). Vyšší obsah kyseliny benzoovej v plodoch zvyšuje ich trvanlivosť. Ovocie možno spracovať na kompóty, šťavy, džemy aj likéry, dajú sa zmrazovať i sušiť. Majú široké použitie v potravinárskom priemysle. Plody slúžia ako podporný prostriedok v prevencii a liečbe zápalov močového ústrojenstva, reumatizmu a dny. Pôsobia dezinfekčne na tráviacu sústavu, používajú sa pri liečbe nachladnutí (znižujú horúčky). Zvýšená konzumácia plodov sa však neodporúča ľuďom náchylným na tvorbu obličkových kameňov.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down