28.06.2011 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pásové malotraktory – užiteční pomocníci ve vinohradnictví

Pěstování révy vinné bývá velmi často situováno na svažité až extrémně svažité pozemky, kde jsou vytvořeny příznivé půdní i mikroklimatické podmínky. Hlavním problémem však u takto situovaných vinic zůstává možnost jejich efektivního obhospodařování s využitím mechanizačních prostředků. Vedle špatné dostupnosti bývají tyto vinice vysázeny v úzkých sponech, běžně 1,1–1,3 x 0,5–0,8 m, které jsou nevyhovující pro průjezd a pro otáčení standardní vinohradnické mechanizace.

Zejména ve vinohradnických státech jako je například Itálie, Německo nebo Francie se stále častěji rozšiřuje používání pásových malotraktorů. Tyto stroje jsou ideálními pomocníky při provádění všech pracovních operací jako jsou obnova porostu, oprava opěrné konstrukce, chemická ochrana, údržba meziřadí, sklizeň hroznů a jiné.

Něco z historie
Současné rozšíření pásových malotraktorů je podmíněno využitím nových konstrukčních prvků, zejména použitím pryžových pásů, snížením celkové hmotnosti, využitím hydromotorů a elektronických ovládacích prvků. Kvůli těmto úpravám se pásové malotraktory nové konstrukce rozšířily v devadesátých letech minulého století na západoevropském trhu ve větším měřítku. Z počátku se jednalo o malotraktory japonské výroby s výkonem motoru do 6,0 kW, které byly určeny především pro dopravní operace. Právě dobrá manévrovatelnost a svahová dostupnost (Obr.1) jsou u těchto malotraktorů velmi ceněnými vlastnostmi.
Za předchůdce pásových malotraktorů lze u nás označit pásové traktory Bolgar se šířkou 1,3 m, které byly v šedesátých letech minulého století dováženy z bývalého východního bloku. K jejich hlavním nedostatkům patřil podvozek z ocelových pásů s vysokými nároky na údržbu, který při pohybu po pozemních komunikacích poškozoval povrch vozovky. Dalším problémem byl vliv vibrací ocelových podvozků na zhutnění půdy.
V současnosti jsou na trh dodávány pásové malotraktory s výkonem motorů od 4 do 45 kW. Ovládání těchto strojů je výhradně hydraulické, což zajišťuje velmi dobrou manévrovatelnost. Šířka strojů se pohybuje v rozmezí 0,6 až 1,1 m. Dostatečně velká styčná plocha mezi pryžovými pásy a půdou umožňuje dobré záběrové podmínky a snížení účinků kontaktních tlaků na půdu. Porovnání velikosti styčných ploch mezi pásovým a kolovým vinohradnickým malotraktorem znázorňuje Obrázek č. 2.
K dalšímu výraznému vývoji v konstrukci těchto strojů došlo ke konci minulého století v Evropě (Itálie, Německo, Švýcarsko), kdy se staly základem pro výrobu jednoúčelových strojů nebo univerzálních nosičů s možností připojení širokého spektra adaptérů pro provádění jednotlivých operací.
Předností těchto pásových malotraktorů je možnost připojení nářadí s hydraulickým pohonem, pohonem od vývodové hřídele nebo vlastního spalovacího motoru. Jedná se například o stroje pro předřez, mulčovače, osečkovače, defoliátory, rozmetadla na minerální i organická hnojiva, rosiče, půdní vrtáky, ale i ložné korby určené pro transport materiálu případně sklizňové operace. Mezi přední výrobce těchto strojů patří firmy Honda, Niko, Geier, Andreoli, Durso, Grillo, Fort, Silent, Yanmar, Avidor, Damcon, Pazzaglia.
Podle konstrukčního řešení rozlišujeme v současnosti tyto pásové malotraktory:
• ručně vedené – kráčející obsluha
• s plošinou – stojící obsluha
• se sedadlem (kokpitem) – sedící obsluha

Pásové malotraktory ručně vedené
Pásové malotraktory ručně vedené představují nejmenší typy ze skupiny těchto strojů. Podle výrobce bývají vybaveny benzínovými motory o výkonu 4 až 7 kW. Nejnovější typy bývají vybaveny hydrostatickou převodovkou, která přispívá významným způsobem ke zlepšení jízdních vlastností. Ovládání a řízení pásových malotraktorů je řešeno tak, že uživatel kráčí za strojem a řídí stroj pomocí klečí (rukojetí). Na klečích je umístěna páka plynu, ovládání mechanické spojky a bezpečnostní pojistka, která zastaví motor v případě, že ji obsluha upustí z ruky. Pojezdové ústrojí tvoří dvojice pryžových pásů o šířce 0,15 až 0,20 m. Pojezdová rychlost činí v závislosti na zařazeném rychlostním stupni 0 až 6 km/h.
S ohledem na poměrně malé výkony motorů a na zvýšené nároky na obsluhu kráčející za malotraktorem jsou tyto stroje vhodné zejména na pozemky s menší svažitostí, kde je půda pokryta travním porostem.
Pásové malotraktory bývají řešeny nejčastěji jako jednoúčelové stroje využívané při dopravních operacích (Obr.3). Objem korby se pohybuje kolem 100 až 350 l s užitečným zatížením 140 až 500 kg. Šířka korby vychází ze šířky meziřadí a pohybuje se kolem 600 až 900 mm. Korba může být pevná nebo sklápěcí s mechanickým nebo hydraulickým vyklápěním a bývá využívána při transportu hroznů, hnojiv a jiných druhů materiálů (drát, sloupky aj.).
Další využití nacházejí tyto stroje při provádění chemické ochrany porostu a mulčování travního pokryvu v meziřadí. Stroje provádějící pracovní operaci jsou řešeny jako adaptéry k pásovým malotraktorům a jsou poháněny samostatnými motory zabezpečujícími jejich pohon. V případě chemické ochrany bývá k podvozku malotraktoru pevně uchycena zásobní nádrž o objemu 100 až 200 (270) litrů. Pohon axiálního ventilátoru a čerpadla zabezpečuje samostatný spalovací motor o výkonu 5 až 7 kW. Obdobně také mulčovač nesený v čelní částí stroje bývá poháněn od samostatného motoru. Pracovní ústrojí tvoří nejčastěji plochý nůž s vertikální osou rotace, který je uložen v pevné krytu. Nastavení do požadované výšky bývá zabezpečeno pomocí opěrných kol.

Celý tex článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 3/2011.

Text doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, ZF v Lednici

Foto archiv autora a prospekty výrobců

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down