Park v Libiši po revitalizaci ožil

Špičákova zahrada v obci Libiš získala v rámci soutěžní přehlídky Park roku 2023 Cenu generálního partnera ITTEC, s. r. o. Do soutěže s podtitulem Cena za dílo krajinářské architektury ve veřejném prostoru, jejíž organizace se zhostila profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně, z. s., (SZÚZ) a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s., (SZKT), se přihlásilo rekordních třicet děl krajinářské architektury.

Vyhlášení výsledků soutěže a předávání ocenění vítězným projektům proběhlo 19. října v Humpolci, kde byla v posledním ročníku soutěže před dvěma lety vyhlášena Stromovka parkem roku 2021. Soutěžní přehlídka se konala pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka a místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

Autory projektu Špičákovy zahrady ve Středočeské obci Libiš jsou Ing. Barbora Eismanová, DiS., a Ing. Ivan Marek. Investorem byla obec Libiš a zhotovitelem společnost MEGA a. s., která zároveň pečuje o  vegetační prvky, o ostatní prvky se stará obec Libiš.

Nová Špičákova zahrada

Špičákovu zahradu v Humpolci prezentovala starostka obce Libiš Mgr. Pavlína Komeštíková, DiS. Park v Libiši slavnostně otevřeli 17. června 2023 při oslavách 700 let založení obce. V minulém století tu byla obyvateli Prahy vyhledávaná rekreační oblast a chráněná krajinná oblast Černínovsko. Pražský továrník Rudolf Špičák se v roce 1928 stal majitelem pozemků zahrady a vytvořil zde rekreační sídlo, pořádaly se zde koncerty, slavnosti, letní karnevaly nebo později zdravotnické přednášky pro rodiče. Do 21. století se zde dochovaly stoleté stromy, které tu prosperovaly v udržovaném trávníku, ale obyvatelé Libiše toužili po aktivním využití místa. Před pěti lety, kdy byla zvolena Mgr. Komeštíková starostkou a současně začala studovat Českou zahradnickou akademii v Mělníku obor krajinářství, se podařilo prosadit záměr posílení rekreačního potenciálu Špičákovy zahrady. Autoři projektu citlivě propojili přírodní prvky s těmi historickými. Podařilo se tak revitalizovat a rehabilitovat nejvýznamnější veřejně přístupnou zelenou plochu v centru obce. Cesta k vlastní realizaci nebyla jednoduchá, na základě variantní studie byl diskutován obsah i rozsah úprav s obyvatelstvem, bylo pátráno po historických souvislostech a informacích, byly prováděny změny a úpravy projektu i s ohledem na navazující veřejné nebo soukromé plochy a na požadavky souvisejících vlastníků, ale i pamětníků a budoucích uživatelů. To vše bylo velké dobrodružství, podobně jako i vlastní realizace záměru. Obec ji zahájila opatrnými dílčími kroky, ale po získání dílčích finančních prostředků z dotačních titulů se pustila do komplexních úprav s plnou intenzitou, aby vše zvládla ve významném roce 700. výročí vzniku obce. Celková částka za dílo se vyšplhala na 8,5 milionu korun, ale obci ulehčila dotace z fondu Operační program Životního prostředí ve výši 1,7 milionu korun. Původní nepříliš přívětivá a téměř nepřístupná louka, jejíž bývalou slávu v podobě živé továrníkovy prvorepublikové zahrady připomínaly jen některé vzrostlé dřeviny, leckdy poměrně vzácných druhů nebo kultivarů, se během necelého roku zásadně proměnila. Díky umístění funkčních užitných prvků pro všechny věkové kategorie návštěvníků, terénní modelaci, přispívající k posílení přívětivého charakteru plochy, kvalitnímu celoročnímu zpřístupnění a osvětlení, plnohodnotnému mobiliáři, reminiscenční obnově zachovaných fragmentů původní zahrady, ale i rozšíření a pokračování jejího sbírkového charakteru se zahrada stala vyhledávaným místem setkávání i pasivního a aktivního odpočinku místních obyvatel. Již v průběhu realizace se obec snažila o zapojení spoluobčanů do vznikajícího díla. S jejich pomocí byla například zrealizovaná dendrologická stezka, doplněno zázemí pro provoz letního kina a dalších společenských a kulturních akcí a v neposlední řadě byli potěšeni i místní včelaři, jejichž včely najdou pastvu v založených bylino-travních květnatých porostech. S překvapením místní obyvatelé zjistili, že i když se park nachází ve frekventovaném centru obce, zavítají sem divoká prasata, s oblibou vyhledávající vysazené cibuloviny, i srnčí zvěř, ochutnávající nové, pro ně neznámé druhy rostlin, případně se o ně zbavuje líčí z parůžků. Zahrada tak žije ve dne i v noci.*

Zdroj: www.parkroku.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down