Park roku a zahrada roku 2007

I letos přineslo září žeň slavností. Na Karlštejn se vydal sám Karel IV, aby zahájil středověkou veselici, do Znojma se opět sjeli ctitelé jihomoravského vína, před každým vinným sklípkem se ochutnával burčák, všude se dobře jedlo, hodně pilo. Přijměte teď však pozvání na docela jinou slavnost.

Oslava pozoruhodného výročí – 80 let zahradnického a krajinářského výzkumu, který se rozvíjí v Průhonicích nepřetržitě od roku 1927 – nepřinesla sice tolik pomíjivých rozkoší, ale zato na ní slavilo přes 150 odborníků ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
O problematice zahradnické výroby a uplatnění zeleně v sídlech a krajině tam na konferenci přednášeli naši přední odborníci a na společenském večeru Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) slavnostně předával diplomy a ocenění zástupcům zahradnických firem, které se umístily na prvních místech v soutěži Park a Zahrada roku 2007. SZÚZ ji pořádá od roku 2002 a na panelech si mohli zájemci prohlédnout také oceněná díla z minulých ročníků.
Ty roky, kdy odborná porota poctivě objíždí díla přihlášená do soutěže v celé republice, už přinesly tolik zkušeností, že je co srovnávat a dá se hodnotit vývoj, který zahradnické firmy za ta léta udělaly.

Kriteria hodnocení
Kompozice, celkový dojem, estetická působivost 25 bodů
Kvalita provedené práce 35 bodů
Použití rostlin 20 bodů
Péče o provedené dílo 10 bodů
Novátorské nebo průkopnické způsoby 10 bodů
—————————————————————————————————-
Maximálně dosažitelný počet bodů 100 bodů

Nejvyšší a nejnižší bodové hodnocení každého díla se škrtalo, celkový součet bodů byl dán součtem hodnocení pěti porotců. Z uvedených kriterií i jejich bodového hodnocení jasně vyplývá, že kvalita provedené práce je jenom jedním z kritérií. Není to tedy už jenom soutěž o nejlépe realizované dílo, protože to sebelépe provedené sadovnické dílo dnes už nemůže získat vysoké hodnocení, pokud by nemělo předem zpracován kvalitní projekt a nebyla zajištěna dostatečná následná péče.
Také letos všechny zahradnické firmy odvedly kvalitní práci, technologie, dříve ve veřejných prostorách nemyslitelné (kobercové trávníky, automatické závlahy, podzemní kotvení stromů), se stávají v našich parcích a zahradách zcela běžnými. Tvůrci oceněných parků už také mysleli na všechny generace.

1. místo – Rekonstrukce parku na Slovanském náměstí v Brně
Ve vítězném Parku roku na Slovanském náměstí v Králově Poli v Brně navázali projektanti Ing. Zdenek Sendler, Ing. Václav Babka a Ing. arch. Radko Květ na původní, na svou dobu velmi pokrokový návrh hamburského architekta Miggeho z roku 1913. V době secese, která se vyznačovala ornamentálními záhony a květinovými “dorty”, vytvořil pro rozvíjející se Královo Pole prostor s pobytovým trávníkem, dětským hřištěm a obvodovou lipovou alejí. Generální obnova parku, po dlouhá léta chátrajícího, byla díky zastupitelům městské části Brno – Královo Pole zahájena v roce 2005 a už v srpnu 2006 začal park sloužit občanům. Ing. Zdenek Sendler zdůraznil, jak důležité bylo v dnešní frekvenci dopravy zvýraznit rozdělení parku na vnitřní a vnější část. Vnější nárazníkový prostor pro ty, kteří parkem jenom rychle procházejí, dnes tvoří původní lipová alej s obvodovým chodníkem a travnatou plochou pro venčení psů. Tvarované habrové stěny pak od ní oddělují vnitřní část parku, která je jakýmsi “pokojem”, kde je možno poležet, posedět, pohrát si. Mezi horní terasu a spodní travnatou plochu vložil Ing. Sendler polyfunkční objekt, kde je skryto technické zázemí, místnost pro správce parku, toalety. Amfiteátr slouží jako venkovní učebna či divadelní sál studentům gymnázia na Slovanském náměstí. Prý se tam večer vyučují i společenské tance.Veškeré sadovnické úpravy v parku jsou dílem firmy Květ Ing. Jiřího Vrbase, hlavním dodavatelem stavby byla firma COOPTEL, stavební, a. s.

2. místo – Parková krajina na Jižních Svazích ve Zlíně
“Parková krajina” na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně, která získala druhé místo v soutěži Park roku, má docela jinou atmosféru. Nad nově založenými zelenými plochami se tam nad rozkvetlou karpatskou loukou prohání vítr, z dřevěných sedáků na kamenných zídkách se dá při pěkném počasí zahlédnout na obzoru hrad Buchlov, mezi nedávno zasázenými stromy zahlédnete panelové domy na sídlišti, z nichž právě vybíhají děti na hřiště s pítkem s dobrou vodou, s lanovou dráhou a horolezeckou stěnou v sousedství rozkvetlých trvalkových záhonů. Autoři projektu doc. Ing. Pavel Šimek, Ing. Zdena Rudolfová, Ing. Dana Fialová a Ing.Martin Kovář z ateliéru Florart dokonale využili příležitost, kterou jim poskytlo město Zlín – investor parku. V jejich novém městském parku, navozujícím atmosféru přírodní krajiny, doplňují trvalky v zahradě barev a vůní pobytová a slunná místa a květnatá louka dává prostor k meditaci. Mezi cyklostezkou, vyhlídkovým chodníkem a vchodem do parku navrhli pro posezení široké travnaté schody. Obyvatelé Jižních Svahů a tím i jeho budoucí uživatelé měli možnost se vyjádřit k náplni parku, rozmístění jednotlivých funkčních částí i k tomu, jak budou jednotlivé etapy budování parku včetně stavby budoucí kavárny se sociálním zařízením na sebe navazovat. Parkové úpravy realizovala firma Zahrada Olomouc, s. r. o.

3. místo – Přírodně krajinářský areál Siminský mlýn v Martinicích
Při tvorbě tohoto zcela neobvyklého krajinářského areálu se šťastně sešli před 11 lety majitelé pozemků bratři Bierhanzlové, kteří tam restituovali starý mlýn a postupně zahájili provoz pily a obnovili zemědělskou výrobu s firmou Zakládání zahrad (Olešná – Bernartice), patřící Ing. Hájkovi. První dokončenou akcí byla zahrada kolem mlýna a na ní navázaly další úpravy. Vysázeli tam 14 km alejí podél obecních cest v krajině. Část alejí byla obnovena z prostředků programu Péče o krajinu, část z vlastních prostředků investora. V areálu je dnes také objekt pro agroturistiku a osvícený investor se zasadil o zbudování dvou rybníků, které byly postaveny s příspěvkem z fondu Revitalizace vodních toků MŽP. Toto díla porota doporučila i pro Cenu děkana ZF MZLU za zcela ojedinělý investorský počin, kdy majitel krajinu “nezneužívá” pouze pro své potřeby, ale také ji zvelebuje a pečuje o ni. Svou činností dokonce motivoval i sousední obce, ve čtyřech sousedních katastrech se už také sází.

Zahrada roku 2007
Největším překvapením letošní soutěže byl malý počet soukromých zahrad přihlášených do kategorie Zahrada roku. S přihlášením realizace zahrady do soutěže musí totiž souhlasit majitel zahrady a zahradnické firmy si stěžují, že na rozdíl od sousedních zemí u nás majitelé nejzdařilejších zahrad o publicitu nestojí. Ani porotu by na své zahradě příliš nevítali. Chtějí mít svou zahradu za vysokým plotem hlavně pro sebe. A tak vznikají v satelitních městečkách desítky zahrad, kde si na pískovištích hrají osamělé děti. Dalším problémem zřejmě je i “autocensura”. I ty firmy, které v minulých letech zahrady do soutěže přihlašovaly a stále jich hodně realizují, měly letos dojem, že se žádnou letos pochlubit nemohou. Často se také tvůrci i zahradníci potýkají s vkusem a představou majitelů, jak by jejich zahrada měla vypadat. Ti totiž často podléhají módním trendům, chtějí takovou zahradu, která se jim líbila na obrázku v časopise a zapomínají, že zahrada patří do nějakého prostředí a měla by respektovat okolní krajinu. V současných českých zahradách neúměrně převládají jehličnany, hlavně barevné sloupové kultivary, které působí v naší krajině zcela cize. Ze zahrad se vytrácejí ovocné stromy i keře, které by jistě mohly vytvářet stejně zajímavý obvodový lem jako okrasné dřeviny. Velkým omylem je také představa, že zahrada je hra, že lze navrhnout zcela bezúdržbové dílo, které bude krásné jednou pro vždy bez pravidelné péče.
A tak, i když byly všechny do soutěže přihlášené zahrady provedené profesionálně, porota letos první a duhou cenu neudělila. Na třetím místě se umístila zahrada v Moravanech u Brna.

Zahrada u rodinného domu v Moravanech u Brna
Autor projektu zahrady Ing. Zdenek Sendler tam vytvořil společně s architektem Alešem Fialou, autorem projektu, zajímavého domu – kompozici zpevněných ploch a rozsáhlých terénních modelací s trávníky, které i na konci letošního extrémně suchého léta působily neobyčejně svěžím dojmem. Zahrada má totiž své studny a retenční nádrž. Dům měl být původně postaven “na vodě”. Nakonec je jedna vodní plocha před vstupní částí do domu a zahradní části domu vévodí velké koupací jezírko, vodní plochy lemují trvalky všeho druhu. Ty suchomilné se pnou po stěnách vinného sklípku.
Ve výběrovém řízení realizaci zahrady získala a v soutěži se s ní úspěšně umístila firma Zahradnické úpravy, s. r. o. Zahrada byla výjimečným úkolem pro svůj neobvykle velký rozsah i pro velmi bohatě členěný terén a velký počet rostlin použitých při výsadbě. Na zahradě pracovalo množství profesí a použito bylo bezpočet moderních technologií. Stromy, které si majitel sám vybíral u německého dodavatele, se kvůli vysoké hladině spodní vody sázely do výsadbových jam s drenážemi. Zahradu udržuje stálý zahradník.
I letos výsledky soutěže Park roku a Zahrada roku 2007 opět potvrdily, že vynikající dílo vzniká jenom ve spolupráci osvíceného investora, dobrých projektantů a spolehlivé a schopné realizační zahradnické firmy.
Bližší informace o oceněných dílech najdete na www.szuz.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *