31.07.2012 | 04:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Parazitace přezimujících housenek obaleče jablečného

Parazitace přezimujících housenek obaleče jablečného byla sledována v letech 2007– 2009 v sedmi jabloňových sadech v Čechách a na Moravě. Celkem bylo zjištěno osm druhů parazitoidů z řádu blanokřídlých a čeleď kuklicovití. Podíl parazitovaných housenek se pohyboval od 0,3 do 28,9 %. Nejvýznamnějším druhem byl lumek Trichomma enecator, lumčík Ascogaster sp. a čeleď kuklicovití.

Summary
Parasitoids of the overwintering larvae of Cydia pomonella were evaluated in 7 apple orchards in the western and eastern part of the Czech Republic in 2007–2009. Altogether 8 Hymenoptera species and the family Tachinidae were found out. Parasitism rate was from 0.3 to 28.9%. The most important species were Trichomma enecator, Ascogaster sp. and the family Tachinidae.

Obaleč jablečný (Cydia pomonella) patří mezi nejvýznamnější škůdce jabloní i dalších plodin nejen u nás, ale i ve všech mírných pásmech celého světa s výjimkou východní Číny, Japonska a některých dalších oblastí. Kromě jabloní jsou hostitelskou rostlinou také hrušně a ořešák; příležitostně také kdouloň, meruňky, slivoně, broskvoně a nektarinky. U nás má v průběhu roku 1 – 2 generace v závislosti na nadmořské výšce a průběhu teplot v dané sezóně. Housenky se vyvíjejí v plodech živných rostlin a mohou poškodit více než 80 % úrody. Ve většině komerčních sadů se provádí ošetření proti 1. i 2. generaci. V sadech s vysokou populační hustotou obalečů může docházet k rychlé selekci jedinců rezistentních k používaným přípravkům, čemuž napomáhá zavlečení rezistentních housenek z jiných oblastí (např. na transportních bednách).
Populace obaleče jablečného jsou v přírodě regulovány řadou přirozených nepřátel, a to zejména ve dvou obdobích vývoje: 1) od kladení vajíček po zavrtání housenek do plodů; 2) v době diapauzy housenek a ve fázi kukly. Diapauzující housenky jsou významně redukovány vlivem predační aktivity sýkor v zimním období, především koňader (Parus major), nematodami (např. Steinerma feltiae), entomopatogenními houbami (Beauveria anisopliae, B. bassiana, Verticillium leccanii, Spicaria farinosa, aj.). U některých z těchto mikroorganismů byly a stále jsou vyvíjeny snahy o jejich finalizaci do podoby komerčních přípravků, avšak skutečného úspěchu bylo dosaženo pouze ve dvou případech – Bacillus thuringiensis a Cydia pomonella granulovirus (CpGV). Obě tato agens působí v počáteční fázi vývoje housenek (L1). Vajíčka a housenky jsou redukovány řadou makroorganismů, jako jsou pavouci, hmyzí predátoři (dravé ploštice, škvoři, některé druhy slunéček a zlatooček). Z parazitoidů napadají vajíčka chalcidky; housenky a kukly jsou napadány desítkami druhů blanokřídlých a také kuklicemi z řádu dvoukřídlých. Význam užitečných organismů (predátorů a parazitoidů) narůstá v sadech používající metodu feromonového matení, kde se provádí max. 1 – 2 korekční postřiky proti obaleči jablečnému a v sadech v ekologickém režimu, kde je povolen omezený počet přípravků.
Komplex parazitoidů a predátorů napadajících obaleče jablečného je dlouho studován a v celosvětovém měřítku patří mezi nejlépe prozkoumané. Důvodem je vysoká škodlivost tohoto druhu a s tím související množství řešených výzkumných projektů. V Evropě se uvádí mortalita přezimujících housenek různými parazitoidy z řádu blanokřídlých (Hymenoptera) nejčastěji mezi 5 – 20 %, zatímco v Asii často přesahuje 20 % (vyšší parazitace je způsobena jiným druhovým spektrem). Údaje o parazitaci housenek obaleče jablečného v České republice nebyly dosud publikovány; pouze Šedivý (1986) uvádí některé druhy lumků vylíhlé z obaleče jablečného.

Materiál a metodika
Housenky obaleče jablečného byly získány z pásů vlnité lepenky umístěné na kmenech jabloní v letech 2007–2009 v sadech s režimem integrované ochrany rostlin (kromě lokality Praha – stromořadí, kde se jednalo o neošetřované stromořadí podél silnice obklopené parkem). Přibližné GPS souřadnice jednotlivých lokalit jsou: Drahoraz (N50°21', E15°17'), Praha-Ruzyně (N50°5', E14°17'), Slaný (N50°13', E14°7'), Tuchoraz (N50°3', E14°51') a Velké Bílovice (N48°51', E16°54'). Pásy byly instalovány na začátku výletu druhé generace a housenky byly vybírány koncem října nebo začátkem listopadu. Přehled lokalit je uveden v tabulce 1. Získané housenky byly umístěny v plastových nádobách s ruličkami vlnité lepenky na kuklení a dány do klimaboxu, kde přezimovaly při teplotě 5 °C. V měsíci dubnu se začala teplota pozvolně zvyšovat na 20 °C. Množství vylíhlých dospělců obaleče jablečného a parazitoidů bylo počítáno každý den kromě víkendu. V roce 2007 byli parazitoidi určováni pouze do úrovně řádu.

Výsledky a diskuse
Celková parazitace přezimujících housenek obaleče jablečného byla 22,5 % v roce 2007, 0,3 – 25 % v roce 2008 a 2,5 – 28,9 % v roce 2009. Procento parazitace na jednotlivých lokalitách a seznam zjištěných druhů je uveden v tabulce 1. Z čeledi lumčíkovití (Braconidae) byly zjištěny tři druhy parazitoidů a z čeledi lumkovití (Ichneumonidae) se vyskytovalo pět druhů. Dvoukřídlí (Diptera) z čeledi kuklicovití (Tachinidae) nebyly do druhů určovány. Nejvyšší hodnoty parazitace byly zjištěny na lokalitě Drahoraz a Praha – stromořadí (nad 20 %), na ostatních lokalitách byla parazitace housenek do 5 %, s výjimkou lokality Slaný – sad č. 2, kde bylo parazitováno 7,1 % housenek. Z této lokality bylo získáno pouze 14 housenek a výsledná hodnota může být zatížena chybou. Na lokalitách, kde byly housenky odebírány dva roky po sobě, došlo k mírnému zvýšení parazitace v roce 2009 (Praha – sad a V. Bílovice), naopak na lokalitě Praha – stromořadí došlo v roce 2009 k výraznému snížení parazitace (z 25 % na 3,8 %). Příčiny poklesu nebyly zjištěny.

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 1/2012.

Text Ing. Kamil Holý, Ph.D., Ing. Tereza Zichová, Ph.D., Ing. Vladan Falta, Ph.D.
Foto Ing. Kamil Holý, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha 6-Ruzyně

Článek byl odborně recenzován.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down