24.02.2017 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Parametry střešních substrátů

Důležitým prvkem při zakládáních zelených střech je střešní substrát. Střešní substrát tvoří vegetační vrstvu, ve které rostliny koření a která je zásobuje vodou, vzduchem a živinami. Tomu odpovídají požadavky na jeho fyzikální a chemické vlastnosti. Zároveň se podílí na zajištění dalších funkcí zelených střech, zejména na zadržování a zpomalování odtoku dešťové vody a její vrácení do přirozeného koloběhu.

Rozšíření zelených střech v České republice může napomoci publikace Vegetační souvrství zelených střech – standardy pro navrhování, provádění a údržbu (dále Standardy), kde jsou shrnuty zásady a požadavky pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech. Publikaci vydala Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně a je zdarma ke stažení v pdf na webových stránkách sekce www.zelenestrechy.info.

Výstavbu zelených střech podporuje dotační program MŽP ČR Nová Zelená Úsporám, který zahrnuje zelené střechy pro bytové a rodinné domy. Pro získání podpory musí být navrženy v souladu s výše uvedenými Standardy, jsou k dispozici i na webových stránkách www.novazelenausporam.cz, ve složce dokumenty/metodicke-pokyny. Žádosti o podporu je možné podávat od 9. ledna 2017. Program potrvá až do konce roku 2021 nebo do vyčerpání plánovaných finančních prostředků.

Text a foto

Ing. Martin Dubský, Ph.D.,1

RNDr. František Šrámek, CSc.,1

Bc. Josef Vokál,2

1VÚKOZ, v. v. i., Průhonice,

2ACRE spol. s r. o., Praha

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 2/2017.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down