Filtr

Pivoňky vyšlechtěné v České republice

Ačkoliv pivoňky jsou na území České republiky tradičně pěstované okrasné rostliny, první odrůda domácího šlechtění byla získána až v polovině 20. století. Šlechtění pivoněk se věnují pouze dvě instituce, Průhonická botanická zahrada Botanického ústavu AV ČR a Botanická zahrada hl. města Prahy. Práce podává přehled jejich odrůd.

Kategorie: Školkařství

Služební vozidlo pro soukromé účely – I. díl

Právní úprava povinností zaměstnance při užívání služebního vozidla je velmi kusá, když ustanovení § 301 písm. d) zákoníku práce stanoví, že zaměstnanci jsou povinni řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy...

Kategorie: Trh - politika

Riziko spály jablek v prostředí s podpůrným účinkem etylenu

Povrchová spála je fyziologickým onemocněním jablek. Citlivost ke spále kolísá podle odrůdy a je ovlivněna předsklizňovými faktory, jako je skladovací atmosféra, ventilace a teplota. alfa-farnesan je přímo zapojený prostřednictvím volných radikálů. Obrana proti účinku volných radikálů vyžaduje jejich odstraňování. Oxidace alfa-farnesanu na konjugované trioly postupuje rychle a jejich vysoká hladina...

Kategorie: Ovocnářství

Heunisch weiss (Gouais blanc) – genetický zdroj současných odrůd

Odrůda Heunisch (Gouais blanc), česky pojmenovaná nejčastěji jako Hunč, Běl či Vídeňka, byla kdysi poměrně značně rozšířená, ale v současnosti již její jméno zní poněkud záhadně. I s historií původu této odrůdy nemáme úplně jasno, ostatně jako u každé takto letité odrůdy. Někteří považují za místo vzniku střední či severovýchodní...

Kategorie: Vinohradnictví

Vliv skladovacích technologií na kvalitu plodů peckovin

Cílem pokusu bylo zjistit vliv posklizňového ošetření a rozdílných metod skladování na kvalitu plodů slivoní a třešní. Do pokusu byly zařazeny odrůdy slivoní ´Elena´, ´President´ a ´Tophit´ a odrůdy třešní středně a pozdně zrající – ´Amid´, ´Justyna´, ´Korvik´, ´Tamara´, ´Kordia´ a ´Regina´. Plody slivoní pokusné varianty byly před skladováním ošetřeny...

Kategorie: Ovocnářství

Moderní technologie nahrává čerstvým rajčatům

Loni společnost AGRO Haná a. s. dokončila ve Smržicích skleník pro hydroponické pěstování rajčat a první sezónu zahájila nasázením roubovaných sazenic s dvěma výhony do kokosové matrace v polovině loňského prosince. Se specifickým způsobem pěstování rajčat v moderním skleníku se seznámili studenti zahradnictví z České zemědělské univerzity v Praze, kteří...

Kategorie: Zelinářství

Veletrh GaLaBau jako přehlídkové molo současných trendů

Mezinárodní odborný veletrh GaLaBau v Norimberku se letos konal již po třiadvacáté s rekordní návštěvností převyšující 72 tisíc příchozích. Proti předchozímu ročníku 2016 se zvýšila o více než dvanáct procent. Návštěvníci mohli načerpat informace o nejnovějších produktech a trendech pro navrhování, tvorbu a údržbu zelených ploch, případně navázat nebo upevnit...

Kategorie: realizace a údržba zeleně

ICPP Boston: Zdraví rostlin v globální ekonomice

Na přelomu července a srpna 2018 se v Hynes Convention Center v Bostonu konal již po jedenácté mezinárodní kongres ochrany rostlin ICPP, tentokrát s podtitulem Plant Health in a Global Ekonomy. Pořadateli jsou organizace International Society for Plant Protection (ISPP) a The American Phytopathological Society (APS). V letošním roce se...

Kategorie: Ochrana rostlin