Oznámení Státní rostlinolékařské správy o změně postupu při provádění rostlinolékařské kontroly zásilek osiv dovážených do Rakouska, nebo provážených přes Rakousko do členských států EU

Státní rostlinolékařská správa na základě sdělení, které obdržela od rostlinolékařské služby Rakouska, oznamuje, že od 24.9. 2003, z důvodu nadcházejícího vstupu České republiky do EU, Rakousko změnilo postup při provádění rostlinolékařské kontroly při dovozu zásilek osiv původem z České republiky do Rakouska (nebo provážených přes Rakousko s určením do členských států EU).

Jedná se o zrušení opatření, která byla zavedena v listopadu v roce 1998, kdy standardní součástí rostlinolékařské kontroly zásilek osiv určitých rostlin (tzn. osiva rodů Capsicum, Oryza, Prunus, Rubus, Phaseolus a druhů Helianthus annuus, Lycopersicon lycopersicum, Medicago sativa, Zea mays, Allium cepa, Allium porrum, Allium schoenoprasum) byl rozbor úředně odebraného vzorku osiva na výskyt karanténních škodlivých organismů. Teprve po obdržení negativního výsledku testování od rakouské laboratoře mohla být provedena pracovníky SRS rostlinolékařská kontrola před vývozem a vystaveno rostlinolékařské osvědčení.
Rostlinolékařská kontrola zásilek osiv při dovozu je v současné době prováděna pracovníky rakouské fytoslužby přímo ve vstupních místech a sestává se z kontroly dokladů, vlastní rostlinolékařské prohlídky a namátkového odběru vzorků osiva. V případech, kdy tato kontrola proběhne bez závad, je kontrola ukončena a zásilka není z fytokaranténních důvodů dále zadržována. Namátkově odebrané vzorky nejsou součástí rostlinolékařské kontroly.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *