19.08.2019 | 12:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ověření účinnosti alternativních přípravků proti strupovitosti jabloně

V polních maloparcelkových testech byla hodnocena účinnost pěti alternativních přípravků proti strupovitosti jabloně způsobené houbou Venturia inaequalis. Aplikace přípravků byla prováděna opakovaně od dubna do konce června. Hodnocení napadení houbou V. inaequalis na listech a plodech bylo provedeno po ukončení ošetřování. Nejlepších výsledků (nejnižšího napadení) bylo dosaženo v případě přípravku PowerOf-K, Chitopron 5 % a Imunofol. Nižší účinnosti bylo dosaženo v případě preparátu Serenade ASO a RedBlock.

Strupovitost jabloně, která je způsobena houbou V. inaequalis patří mezi hospodářsky nejvýznamnější choroby při pěstování jabloní a ochranná opatření proti tomuto původci jsou ekonomicky náročná. Kontrola této choroby se řeší především prostřednictvím chemické ochrany, ovšem z důvodů zvyšujících se požadavků konzumentů na ovoce s nízkým obsahem reziduí se v současné době začínají v ochraně proti strupovitosti uplatňovat alternativní produkty. Přípravky, které byly testovány na našem pracovišti, vykazovaly celkem zajímavé výsledky. Jednalo se zejména o přípravky PowerOf-K, Chitopron 5% a Imunofol, kdy jejich účinnost dosahovala kolem 80 % vůči neošetřené kontrole. Výhodou těchto přípravků je, že jsou snadno biologicky odbouratelné, takže nevznikají rezidua zatěžující životní prostředí a zdraví spotřebitele, navíc k těmto látkám nevzniká rezistence a mají tak dobrý potenciál najít využití i v jiných odvětvích zemědělství než jen v ekologické produkci ovoce. Pěstitelé zabývající se nejen ekologickou produkcí ovoce mají zájem o nové přípravky, které rozšíří jejich již tak omezené portfolio. Jedná se ovšem pouze o jednoleté výsledky a výše uvedené přípravky byly testovány během pěstitelské sezóny, kdy panovaly extrémní klimatické podmínky a nebyl příliš vysoký infekční tlak houby V. inaequalis. Ze získaných výsledků tedy nelze vyvozovat jednoznačné závěry. Problematika využití alternativních produktů v ochraně proti strupovitosti bude sledována i v následcích letech.

Text a foto

Ing. Pavlína Jaklová,

Ing. Bronislava Hortová, Ph.D.,

VŠÚO Holovousy, s. r. o.

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 8/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down