Osvědčená fungicidní ochrana ovocných dřevin přípravkem Rubigan 12 EC

Ve fungicidní ochraně ovocných dřevin a révy vinné je již několik let stabilně používán přípravek Rubigan 12 EC. Aplikace tohoto přípravku umožňuje pěstitelům dosáhnout výbornou účinnost proti padlí (ve vinicích, na jabloních, broskvích, angreštu, aj.), skvrnitosti listů třešní a višní a spolehlivou účinnost na strupovitost jádrovin.

Rubigan 12 EC je lokálně systémový fungicid ze skupiny pyrimidinů. Proti padlí jabloňovému a strupovitosti se aplikuje v dávce 0,45 – 0,6 l/ha. Termín aplikace se stanovuje na základě signalizace fungicidního zásahu. Ošetření proti strupovitosti je možno uskutečnit do 72 hodin od začátku deště, který vyvolal infekci. Preventivně působí Rubigan 12 EC tři dni. Při silném infekčním tlaku strupovitosti je vhodné použít velmi účinnou kombinaci Rubiganu 12 EC (0,45 l/ha) + Syllit 65 (0,65 kg/ha), která prodlužuje preventivní působení na 5 dní. Proti padlí na broskvoních se Rubigan 12 EC aplikuje v 0,04% koncentraci a proti skvrnitosti listů třešní a višní postačuje dávka 0,5 l/ha. Dávka vody se pohybuje v rozmezí 500 – 1000 l/ha v závislosti na mohutnosti porostu a kvalitě postřikovače.
Stále vysokou účinnost Rubiganu 12 EC proti padlí jabloňovému znázorňuje níže uvedený graf, který srovnává Rubigan 12 EC se standardními triazolovými fungicidy.

K dosažení úspěchu v systému fungicidní ochrany ovocných dřevin a také vinic je důležité používání nejen fungicidů se spolehlivým účinkem, ale také jejich střídání s přípravky z odlišných skupin účinných látek. Zařazení Rubiganu 12 EC do fungicidního systému ochrany během vegetace, v sólo aplikacích či kombinacích, jako osvědčeného a cenově výhodného přípravku je neustále opodstatněné, protože Rubigan 12 EC patří do skupiny pyrimidinů, což je netriazolový produkt, který zabezpečí dlouhodobou účinnost celého systému fungicidní ochrany. Správný postup fungicidní ochrany hraje velmi důležitou roli pro dosažení vysoké kvality, která úzce souvisí s následným zpeněžením pěstovaných produktů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *