30.11.2011 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Operace a používané stroje při přípravě pozemku pro zakládání vegetačních prvků

Stanoviště pro zakládání vegetačních prvků mohou vykazovat velmi různorodý charakter. Na některých pozemcích se porosty obnovují nebo zakládají nově, jinde se jedná o pozemky poznamenané stavební činností. Ty se vyznačují silným zhutněním, výskytem různých příměsí ze stavební činnosti, někdy i zbytky vegetace apod.

Charakter pracovních operací pro uvedení půdního horizontu do stavu, umožňujícího efektivní založení zeleně, je proto velmi různorodý. Tomu odpovídá i široká škála používaných mechanizačních prostředků, od ručně ovládaných až po náročné traktorové nebo samojízdné stroje, které často slučují více pracovních operací do 1 – 2 průjezdů.

Příprava stanoviště zahrnuje především tyto skupiny pracovních operací:
• Vyčištění od vegetačních zbytků a jejich likvidace.
• Vyčištění od pevných cizorodých zbytků a jejich likvidace.
• Rozrušení zhutnělé vrstvy.
• Revitalizace půdního horizontu.

Vyčištění od vegetačních zbytků
Jedná se především o odstranění náletových, rizikových a nevyhovujících dřevin (špatný zdravotní stav, kompozičně nevyhovující atd.), kdy jsou odstraňovány nadzemní i podzemní části vegetace. Operace jsou časově i energeticky náročné, jejich provedení může být navíc ztíženo omezenou dostupností, nedostatkem prostoru pro pohyb strojů či osob, charakterem porostu apod.
Uplatňují se řetězové pily, křovinořezy s pilovými listy nebo jejich zádové provedení s pilovými nástavci. Racionální techniku představují trhací kleště zejména pro větší plochy likvidovaných křovinných porostů. Tam, kde je k dispozici těžká technika, tj. těžší nakladač nebo rypadlo, příp. těžký traktor (100kW), lze využívat trhací radlice. Jejich výhodou proti trhacím kleštím je možnost současného odstraňování kořenového systému nebo jeho části podebráním, při kterém dochází k částečnému prokypření horizontu.

Odstraňování podzemních částí
Pro odstraňování zbytků vegetace pod úrovní horizontu se používají pařezové frézy a pařezové vrtáky. Při použití pařezových fréz se běžně odstraňuje pařez nebo kořenový systém keřů do hloubky 0,3 metru, aby nebránil zpracování půdy pluhem. Výhodou pařezové frézy je velká operativnost, dobrá průchodnost terénem u menších typů a spolehlivé rozmělnění zbytků dřeva v celém horizontu. Pařezové vrtáky představují speciální techniku, která se efektivně využívá zejména při hromadném odstraňování zbytků po kácení.

Odstraňování nadzemních i podzemních částí
V určitých případech se vyžaduje komplexní zásah, který zajistí likvidaci porostů při současném vyčištění pozemku. K této operaci se využívají kombinované stroje, které jsou určeny k drcení nadzemní části porostů (keřů i menších stromů) s následným odfrézováním jejich zbytků. Dalším průjezdem zajistí rotační zpracování půdy, při kterém dochází k promíchání dřevních zbytků a půdy.
Z konstrukčního hlediska se jedná o náročné stroje, které mají pracovní orgány uzpůsobeny pro kombinaci účinků drcení a frézování. K jejich výbavě patří přítlačný rám, který odkloní porost a přivádí jej k pracovnímu ústrojí. Pracovní orgán je tvořen masivním rotorem s pevnými noži procházejícími mezerami statoru. Méně časté je využití kladivových rotorů s letmo uchycenými kladivy, jenž se pohybují mezi protiostřím. Jsou agregovány s traktory třídy 80–120 kW nebo jsou konstruovány jako samojízdné.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 6/2011.

Text a foto doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph. D., Mendelova univerzita v Brně

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down