Olomoucká Flora Profi 2006

Ani vysoká účast mezinárodních vystavovatelů, profesionální zázemí či odborné semináře a přednášky nedokázaly na letošní druhý ročník olomoucké Flora Profi 2006 přilákat výrazný počet návštěvníků. V rámci veletrhu také proběhla floristická show a valná hromada Svazu květinářů a floristů.

Přáním dobrého zdaru a splnění všech obchodních očekávání přivítali při slavnostním zahájení odborného veletrhu Flora Profi 2006 vystavovatele a návštěvníky ředitel výstaviště Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc. a předseda Svazu květinářů a floristů Ing. Jaroslav Vetýška. Celkem se na ploše pavilonu a venkovním prostoru prezentovalo 64 firem, z toho 30 tvořily zahraniční vystavovatelé z Německa, Maďarska, Slovenska, Polska, Rakouska a Nizozemska. Loňského prvního ročníku se účastnilo 61 firem, z toho 27 ze zahraničí.

Profesionální prostředí a nízká návštěvnost

Co se týká organizace letošního druhého ročníku Flory Profi, měla mnohem vyšší úroveň než ročník minulý a byla oceněna jak vystavovateli, tak návštěvníky. Během tří dnů se však ukázalo, že odborná veřejnost neprojevila předpokládaný zájem, což komentovali hlavně zahraniční vystavovatelé. Dle pořadatelů prošlo branami veletrhu přes 800 návštěvníků, zatímco v loňském roce jich bylo až 1200.
Nomenklatura veletrhu zahrnovala od rostlinného materiálu, floristických potřeb i substráty, hnojiva, nádoby, zahradní stavby a mechanizaci. Tradičně zde svůj stánek mělo vydavatelství Profi Press, s. r. o., které nabízelo odbornou literaturu zahrnující knihy a časopisy.
Na veletrhu byla představena také nová technologii pro rekonstrukci skleníku typu LUR – náhrada střešních skel za fóliové polštáře plněné vzduchem. Ty jsou upevněny patentními úchyty na konstrukci skleníku a rovnoměrný tlak je udržován malým kompresorem. Dochází tak k lepší izolaci než poskytuje samotné sklo. Patent mohli návštěvníci vidět na stánku firmy Bohemiaseed Praha s. r. o.

Doprovodný program
Součástí veletrhu byl odborný doprovodný program připravený Svazem květinářů a floristů. Šanci k prezentaci svých příspěvků přijali nejen čeští odborníci, ale také představitelé zahraničních odborných sdružení či profesionálové z praxe.
V pátek se uskutečnil seminář pro pěstitele okrasných rostlin, který zahájil Ing. Zdeněk Nachlinger. V přednášce na téma Situace na trhu s květinami v roce 2005 mimo jiné uvedl: „Vzrůstající trend prodeje balkónových rostlin převažuje nad hrnkovými, roste produktivita práce a průměrná spotřeba květinových výpěstků činila v loňském roce 813 Kč na obyvatele. Přírůstek v tržbách obchodníků se pohybuje okolo 5,4 %.“ V dalším příspěvku se ředitel sdružení německých výrobců podnikajících v zahradnictví Indega Dr. Hans-Joachim Labowsky zabýval tématem Management hospodaření s energií v zahradnictví. Zaměřil se hlavně na modernizaci skleníků a na optimalizaci topných nákladů pro zasklené plochy a fóliovníky. Mimo jiné zdůraznil: „Tlak k modernizaci je tvořen vzrůstajícími cenami za topný olej, který je nejrozšířenějším zdrojem tepla pro kryté pěstební plochy.“ Na závěr shrnul různorodá opatření pro snížení nákladů na vytápění, u kterých je nutno vždy začít – dvojité sklo, tepelné clony, spodní topení apod. Jako třetí vystoupil ředitel odboru Řídícího orgánu Ministerstva zemědělství Ing. Pavel Sekáč s informacemi o možnostech získání dotací pro květináře z EAFRD. Přednášku o okrasných rostlinách v ČR a EU uvedla Ing. Přibylová z Ministerstva zemědělství.

Nádoby, chryzantémy a choroby
Stephan Arlinghaus z německé firmy Pöppelmann Lohne představil materiály používané pro výrobu pěstebních nádob, jejich nejoblíbenější tvary a návaznost na mechanizaci pro hrnkování či transport nahrnkovaných květin. Prezentace zahrnovala nejen ukázku sortimentu, ale i podrobné parametry nádob vycházející z praktických potřeb pěstitelů.
Poslední vystoupil Jürgen von den Driesch z Brandkamp, který odprezentoval své zkušenosti s pěstováním velkokvětých hrnkových chryzantém. V sobotu se i přes velmi malý zájem posluchačů konaly dvě přednášky, Ing. Alena Kostková ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce objasnila kontrolu jakosti květin a Ing. Adam Smékal ze Státní rostlinolékařské správy shrnul hlavní karanténní choroby a škůdce rostlin.
Součástí dalšího doprovodného programu připraveného na pátek společně s výstavištěm Flora Olomouc a Školou obnovy venkova Olomouckého kraje byl seminář Zeleň a venkov. Témata se točila kolem realizace a údržby zeleně současného venkova, sortimentu dřevin pro veřejná prostranství venkovských obcí a správa dětských obecních hřišť.

Květinářské dny
Spoluorganizátor veletrhu Svaz květinářů a floristů (SKF) využil možností výstaviště a uspořádal v pavilonu E valnou hromadu, kde se řešily standardní záležitosti, např. zhodnocení roku 2005, splnění či nesplnění vytyčených závazků, kontrola hospodaření atd. Projednala se také změna názvu, který by měl být rozšířený a nový název by zněl Svaz květinářů a floristů České republiky. Další změnou, která by se měla projednat příští rok za přítomnosti notáře a nadpoloviční většiny členů svazu je vstup do FEUPF (Evropská federace profesionálních floristických svazů). Za zamyšlení stojí především nezájem členů svazu z řad floristů, což dokazavala i jejich nízká účast na valné hromadě. Neděle pak patřila předváděcí floristické akci na téma Zabezpečení kompletní dodávky květin a květinových dekorací pro firemní akci. Floristé Ing. Jana Jaroňová, Ing. Marie Bittnerová, Milan Dopita a Slávek Rabušic se v neděli chopili zadaného tématu a předvedli plnohodnotnou show, ve které nechyběly květinové dekorace, návrhy rozpočtů a celková koncepce zajištění jakékoli společenské akce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *