18.01.2005 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Okrasné školkařství zatím roste

Školky- Montano, s. r. o., patří ke skupině známých producentů okrasných dřevin. Přesto, že odbyt narůstá, přemýšlí v Přerově nad Labem nejen o množství a kvalitě sortimentu, ale snaží se prodej vylepšit i dalšími službami pro zákazníky. Uvnitř podniku se klade důraz na produktivitu práce a spokojenostzákazníků zaměstnanců.

Historie
Zahradnická tradice přerovských školek sahá do roku 1947, kdy zde vznikla pěstírna zeleninové sadby a květin. Postupný odklon od zelinářství a rozšiřování školkařských ploch začal rokem 1982 ve spolupráci s Františkem Machalou. V té době provozovna patřila SZP Semice. K úplné specializaci na produkci mladých okrasných dřevin došlo v roce 1988. Zpočátku se jednalo o jednoduchý materiál – semenáčky nebo řízkovaný sortiment.
Firma Školky-Montano, s. r. o., vznikla v Přerově nad Labem v roce 1993 privatizací části státního zemědělského podniku. V posledních šesti letech rozšířila sortiment o roubovance jehličnanů, listnáčů a soustředila se na zvyšování kvality konečného produktu, což jsou školkařské dřeviny v kontejnerech.

Cesty k lepší konkurenceschopnosti
Ředitel firmy Ing. Václav Červinka vidí cestu vedoucí k rozvoji v těchto opatřeních:
-rozšiřování sortimentu druhů i odrůd,
-v sortimentu pro zahrádkáře zvětšovat kontejner (kořenový bal),
-zvyšování kvality opakovaným řezem mladých rostlin,
-důsledné péči o vnitřní kvalitu, tj. o aktuální mrazuvzdornost rostlin pomocí bezdusíkaté výživy ve druhém pololetí (to je důležité nejen pro zákazníka ale i pro firmu, protože všechny rostliny určené k prodeji jsou na venkovních plochách),
-profesionální rostlinolékařskou službou, která provádí minimálně jednou za měsíc kontrolu všech partií rostlin a doporučuje v případě výskytu chorob nebo škůdců opatření (karanténí choroby a škůdci se nevyskytují ani v blízkém okolí, nálet mšic, svilušek a třásněnek se řeší průběžně),
-zaměřením na prevenci, díky ní ošetřují rostliny chemicky jen výjimečně a mají jistý dobrý zdravotního stav.
-dobrou výživou (zákazník musí být dlouhodobě spokojený, přihnojuje se základními hnojivy i v době kdy, je rostlina prodejná),
-poradenstvím v maloobchodní prodejně,
-zabezpečením případné dopravy vybraného zboží pro zákazníky a nabídka služeb vlastní realizační výsadbové skupiny, která zajistí odbornou výsadbu, pohnojení a závlahu zahrady.

Řízení firmy a zaměstnanci
Václav Červinka říká: „Firma se dá řídit direktivně nebo volně jako je tomu u nás, rozhodující je, aby podnik fungoval a šlapal – tady se dbá na pracovní pohodu. Zaměstnanci mají přiměřenou volnost v plnění úkolů. Dostanou zadání a poskytne se jim případná pomoc nebo usměrnění.“
O chod firmy se starají dva jednatelé, jeden řídí výrobu, druhý ekonomiku a odbyt, tomu odpovídá i rozdělení na dva úseky. Konkrétní práci zadávají a řídí expedienti a vedoucí výroby. Například výroba je rozdělena podle sortimentu na úseky:
- balkónových rostlin,
- množení dřevin,
- pěstování dřevin v kontejnerech a
- polní školky.
V případě potřeby lze zaměstnance mezi úseky přesunout nebo přijmout brigádníky (místní, studenti). Například týden v červenci zaměstnali 18 mladých lidí. Zásadou je aby každý člen týmu byl zastupitelný.
Kádr pracovníků je stabilizovaný. Václav Červinka má radost z toho, že lidé zůstávají, přesto, že zde nejsou optimální podmínky (starý podnik, absence pitné vody, šatny). Tato negativa vyvažuje slušné jednání a přiměřená odměna. Ke spokojenosti přispívá i pestrá a zajímavá práce.
Ve firmě pracuje 20 zaučených zahradnic, 10 vedoucích výroby a expedientů a 10 pracovníků doprovodných profesí (traktoristé, údržbáři a další profese). Většina je z Přerova, někteří vedoucích z okolí. Bohužel chybí studovaní zahradníci, odborné znalosti proto nahrazují empirií a získáváním zkušeností a informací od jiných zahradníků. V poslední době navštívili čtyři expedienti i školky v Itálii a Švýcarsku.
V podniku probíhá během celého roku praxe Střední zahradnické školy z Mělníka. Obvykle jsou tu na jaře a na podzim 2 – 3 studenti týdně a přes léto pak čtyři. V sezóně zde využijí i brigádníky – studenty a důchodkyně, které mají zkušenostmi a chuť do práce.

Produktivita
Úspěch v podnikání závisí podle Václava Červinky v první řadě na produktivitě práce. Proto v množení, řízkování, zalévání, pletí, roubování, třídění, hrnkování, expedici květin i dalších činnostech uplatňují výkonové normy. Nutnou podmínkou k tomu jsou technologie. Zahradnictví je sice stavebně zastaralé, ale nechybí tu například dvě plnící hrnkovací linky. Jednou je nejvýkonnější hrnkovací stroj v republice – Mayer 1010, s nímž lze nasázet za hodinu až 4500 hrnků. Také druhá plnička (český výrobek, prototyp STS Vinoř) pracuje spolehlivě a během patnáctileté činnosti, naplnila miliony hrnků. V provozu lze oběma stroji naplnit 38 tisíc hrnků za směnu.
Traktory přepravní plošiny, dopravníky, přípravna substrátu a další technika je samozřejmostí.

Sortiment
Ročně se v Přerově namnoží:
- několik milionů semenáčků listnatých dřevin,
- milion řízkovanců listnatých dřevin,
- 300 – 400 tis. řízkovanců jehličnanů,
- 10 tis. roubovanců jehličnanů,
- 300 tis. množení balkónových rostlin.
V sortimentu listnatých a jehličnatých okrasných dřevin jsou zastoupeny všechny hlavní skupiny: rostliny pro živé ploty, pokryvné dřeviny,roubovaci , keře ozdobné květem, dřeviny pro krajinu a rekultivace a popínavé dřeviny. Specialitou Montana je úplný sortiment autochtonních keřů. Dřeviny lze dodávat v kontejnerech i prostokořené. Finanční objem roční produkce dosahuje 30 mil. Kč.

Pěstební plochy, substráty, závlaha
Materiál pěstují na 0,7 ha skleníků (Lur 1 a 2, H 11, S 10) vytápěných teplovodně plynovou kotelnou, 5ha kontejnerovny, 15 ha polní školky (z toho 5 ha zelené hnojení) a hektaru fóliovníků bez vytápění.
Speciální substráty kupují (na balkońové květiny a množení dřevin) od Agro CS, Česká Skalice. Velké objemy si míchají sami z baltské rašeliny, malého podílu tmavé rašeliny, 15 % kůry, písku, vápence a bentonitu.
Nejen v Polabí je důležitý dostatek závlahové vody. Díky členství ve společnosti Závlahy Přerov, s. r. o., ke komplikacím se závlahou nedochází. Závlahy Přerov úspěšně provozují závlahovou soustavu v oblasti Sedlčánky – Mochov na rozloze 8000 ha. Díky filtrační stanici (nečistoty do 0,1 mm) a mikrofiltrům v každém skleníku, lze u teplé labské vody, docílit požadovanou čistotu.

Výživa
V prvním pololetí se hnojí především zásobními hnojivy typu Basacote, Osmocote, ve druhém bezdusíkatou výživou s draslíkem – Kristalon nebo síran draselný. Navíc se aplikuje hnojení borem, který přispívá ke zvyšování koncentrace buněčného roztoku tím, že urychluje syntézu sacharidů. Následně jsou ztráty na roslinách způsobené vyzimováním zanedbatelné.

Zákazníci a jejich požadavky
Zastoupení zákaznických skupin je následující: realizační firmy 65, rekultivace 10, města a obce 5, Lesy ČR 10 % a koneční spotřebitelé – 10 %. V posledních letech ale stále více produkce odebírají amatéři – zahrádkáři.
Václav Červinka vidí důvody ve změně sortimentu jednak v četbě a vzdělávání národa časopisy typu hobby, prezentující dříve neznámé nebo drahé dřeviny a vysoké poptávce po hrnkované produkci. Jiným z důvodem je změna v pohledu na kvalitu a velikost rostlin (to co se před deseti lety prodávalo jako standardní rostlina, má často už dnes charakter mladého materiálu pro další pěstování), řada investorů také požaduje dodávky podle evropských norem.

Budoucnost
Přáním je zvyšování objemu při zvyšování kvality. Nadprůměrná jakost má zvýšit zájem zahradních center, která nejsou zatím významnými odběrateli. Prostor vidí přerovští i v produkci a nabídce mladých rostlin ostatním školkám v ČR a tím omezení dovozu mladého materiálu ze zahraničí.
Přesto, že poptávka spotřebitelů stále roste, je podle Václava Červinky škoda, že se Svaz školkařů ČR málo zasazuje o propagaci českých výpěstků a rozvoj tuzemských školek na úkor dovozů z ciziny.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down