Okrajové nekrózy braktejí poinzetií

U poinzetií odrůdy ’Lilo’ se často vyskytují hnědočerné okraje braktejí. Objevují se většinou až v pozdějším období vývoje, často až před prodejem rostlin.

Bylo zjištěno, že ’Lilo’ a dalších náchylných odrůd je proto potřeba omezit od začátku pěstování hnojení draslíkem, hlavně však v době vývoje braktejí. Postřikem Ca se dá nekrózám předcházet. Každotýdenní postřik roztokem CaCl2 (360 mg Ca/1) však k úplnému odstranění nekróz nestačí. Vzdát se pěstování náchylných odrůd není dobře možné, protože některé z nich mají nenahraditelné vlastnosti. Značné odrůdové rozdíly v příjmu živin nasvědčují tomu, že bude možné vyšlechtit k nekrózám odolné odrůdy a cennými původními vlastnostmi. Šlechtitelé k tomu budou potřebovat jednoduchý test na příjem K a Ca rostlinami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *