Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele musí předcházet porušení některé z pracovních povinností zaměstnance. Mezi tyto povinnosti podle zákoníku práce patří především pracovat podle pokynů nadřízených a ve spolupracáci s ostatními zaměstnanci, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, dodržovat při tom příslušné právní předpisy, řádně hospodařit se svěřenými prostředky a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Vedoucí zaměstnanci jsou kromě toho ještě povinni řídit práci podřízených, co nejlépe organizovat práci a celkově vytvářet příznivé pracovní podmínky.

Pokud zaměstnanec své povinnosti neplní, vystavuje se riziku výtky, výpovědi nebo dokonce i okamžitému zrušení pracovního poměru. Jak k výpovědi, tak k okamžitému zrušení pracovního poměru může zaměstnavatel přikročit až po naplnění podmínek přesně vymezených zákonem.

Okamžitě je zaměstnavatel oprávněn zrušit pracovní poměr pouze ze dvou důvodů. Prvním je pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, případně pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šest měsíců.

Text

JUDr. Kristýna Opletalová,

AK Tomáše Liškutína

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 11/2017.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down