01.06.2021 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Off-line školení k integrované produkci ovoce

Ovocnářská unie České republiky ve spolupráci s TV Zemědělec připravila pro pěstitele povinné školení k Integrované produkci ovoce. Off-line pořadem provázel Ing. Roman Chaloupka, tajemník Ovocnářské unie České republiky a připomněl, aby účastníci nezapomněli doručit čestné prohlášení o absolvování školení na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský přes datovou schránku nebo s podpisem statutárního orgánu nejpozději 15. 6. 2021.

Ing. Jana Kloutvorová, tajemnice Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce Ovocnářské unie ČR pěstitelům ovoce vysvětlila, jaké mají pěstitelé možnosti snižování reziduí pesticidů v ovoci. Napřed shrnula alternativní agrotechnické postupy ochrany rostlin (nechemickou cestou) podle výsledků projektu EUFRUIT i dalších výzkumných bází zaměřených na aplikaci opatření ke snížení reziduí. Jednou ze zkoušených možností bylo využití strategického zavlažování k uvolnění askospor v suchých obdobích. Smyslem je uvolnit askospory, aby vylétaly, když nejsou listy stromů ovlhčené, a tudíž nemůže dojít ke vzniku infekce. Současně dojde ke snížení zásoby askospor. Studie vykázaly ale nejednoznačný nebo žádný vliv na omezení výskytu sledované strupovitosti. Druhá studie se zabývala výzkumem nadkrytí stromů v sadu proti dešti. Smyslem opatření bylo omezit ovlhčení, omezit výlet askospor a vznik infekce. Výsledkem bylo zvýšení výnosu některých odrůd jabloní a opatření bylo účinné i proti Neofabraea spp., na druhé straně ale účinnost proti strupovitosti byla v testech variabilní a docházelo k rozvoji některých škůdců, kterým naopak mikroklima pod nadkrytím vyhovovalo. Třetí možností je sběr listů pro omezení potenciální zásoby askospor. Ing. Kloutvorová se domnívá, že toto opatření má smysl. Zkoušelo se i využití sítí proti škodlivému hmyzu, a to buď nadkrytím a sítěmi po stranách nebo systémem jednořádkových krytů. Cílem bylo zamezit nalétávání škůdců (obalečů, vrtule velkohlavé, chroustů, kněžice, případně i Drosophila suzukii s hustšími sítěmi aj.). Účinnost proti těmto škůdcům byla spolehlivá, avšak při zasíťování hrozí naopak nárůst například mšic a vlnatky krvavé. Kvůli menšímu množství světla se plody hůře vybarvovaly a bylo potřeba podpořit opylení čmeláky nebo samotářskými včelami. Dále se zkoušelo snížení reziduí pesticidů omytím plodů např. mýdlem, horkou vodou, ultrazvukem nebo ionizací aj. Výsledky ale nebyly spolehlivé a procesy složité.

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 6/2021 s tématem měsíce Ovocnářství.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down