19.09.2019 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odumírání cypřišovitých rostlin v důsledku sucha a zmnožení kůrovců rodu Phloeosinus

Různé taxony zeravů – tújí (Thuja sp.), cypřišků (Chamaecyparis sp.) a jalovců (Juniperus sp.), jsou u nás tradičními zástupci široké čeledi cypřišovitých rostlin (Cupressaceae) a vzhledem ke své různorodosti, široké nabídce a příznivým užitným vlastnostem, také patří k nejčastěji pěstovaným jehličnanům v účelových zahradních výsadbách. Přes rozdílné názory odborné i laické veřejnosti na esteticko-užitnou vhodnost, sadovnické použití a početnost zastoupení těchto dřevin v zahradních výsadbách, jsou tzv. živé ploty, které oddělují sousední zahrady anebo cloní předzahrádky od pozemních komunikací, v české urbánní krajině široce zastoupené a velmi oblíbené.

Cypřišovité rostliny lze obecně přiřadit ke spíše bezproblémovým dřevinám, kdy jednotlivé taxony mají na sebe dlouhodobě vázány některá typická, symptomaticky výrazná poškození, choroby a škůdce, které se v různé intenzitě opakovaně vyskytují v závislosti na stanovištních a klimatických podmínkách. Z dlouhodobého hlediska, se podobně jako u jiných dřevin sem tam objevují nové rostlinolékařské problémy, jejichž vývoj je nutné sledovat a vyhodnocovat jejich dopad na užitnou hodnotu hostitelských rostlin. Intenzivní chřadnutí a odumírání tújí a cypřišků v dříve stabilních zahradních výsadbách, je toho typickým příkladem. V podmínkách probíhajících klimatických změn je pak nutné věnovat zvláštní pozornost výskytu nepůvodních invazivních organismů, mezi které patří i vybrané druhy kůrovců (lýkohubů) rodu Phloeosinus. Zvýšení výskytu lýkohuba Phloesinus aubei (Perris 1855) v ČR bylo v našich sledováních zaznamenáno v roce 2007 (článek Zahradnictví 11/2007). V podstatě se jednalo o první zviditelnění tohoto druhu u nás a ve stejné době byl jeho první výskyt zjištěn také v Polsku, což bylo možné považovat více méně za severní hranici jeho rozšíření.

Text a foto

Ing. Josef Mertelík, CSc.,1

Ing. Miloš Knížek, Ph.D.,2

1Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.,

2Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště – Strnady

Celý článek naleznete v časopise Zahradnictví č. 9/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down