Odtok srážek z extenzivních zelených střech

Na odtok srážkové vody z extenzivních střech má zásadní vliv skladba vegetačního souvrství a sklon střechy. Pro konkrétní skladbu a sklon lze stanovit tzv. součinitel odtoku, který charakterizuje schopnost zelené střechy odvádět srážkovou vodu. Hodnota součinitele odtoku je závislá na použité metodě, především na počátečním nasycení vegetačního souvrství. V laboratorních podmínkách byly stanoveny součinitele odtoku u čtyř modelových skladeb vegetačního souvrství při dvou odlišných úrovních nasycení.

Pro hodnocení součinitele odtoku pro získání dotace SFŽP je lepší použít metodu VÚT, resp. sycení 25 % hm. Tato metoda odpovídá nastavení dotace. Cpeak pak vychází přirozeně nižší než při sycení podle FLL. Při modelovém měření při sklonu < 5° (3–8 %) se potvrdila závislost koeficientu odtoku na složení vegetačního souvrství a na přítomnosti hydroakumulační vrstvy, konkrétně minerální hydrofilní plsti. Rozdíly v odtoku modelového deště z různě nasycených vegetačních souvrství obdobného složení (VS3 a VS4) jsou dobře patrné z grafu. Vliv sklonu (6–30°) na odtok srážek je výraznější při sycení podle VÚT. Při vysokém počátečním nasycení (podle FLL) se rozdíly mezi součiniteli odtoku zmenšovaly a nasycená vegetační souvrství již výrazně nezpomalovala odtok. Při uvádění stanovených koeficientů odtoku a dalších parametrů (např. vodní kapacita v % obj., hydroakumulační kapacita v l/m2) stanovených v rámci měření je nutné vždy uvést požitou metodu, především počáteční nasycení vegetačního souvrství a samozřejmě sklon. U koeficientů odtoku deklarovat, zda se jedná o koeficient špičkového odtoku (Cpeak) nebo jinak stanovenou veličinu. Vodní kapacita, případně retenční schopnost by měly být uváděny v % obj. a vztaženy na celý objem vegetačního souvrství nebo na objem strukturních vododržných vrstev při použití drenážní vrstvy bez akumulace vody.*

Text a foto Ing. Martin Dubský, Ph.D., Ing. Hana Šímová, VÚKOZ, v. v. i., Průhonice

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 8/2022 s tématem měsíce Květinářství a školkařství.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down