03.09.2009 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odrůdy broskvoní a nektarinek významné pro pěstitelskou praxi

Současná situace pěstování broskvoní v České republice není ideální z pohledu věkové struktury výsadeb ani z pohledu úzkého odrůdového spektra pěstovaných odrůd. Genofondové kolekce broskvoní a nektarinek, která je založena, udržována a hodnocena na ZF MZLU v Lednici obsahuje širokou skupinu genotypů, jenž by mohly najít uplatnění v pěstitelské praxi.

V kolekci je soustředěno přibližně 200 odrůd broskvoní a nektarinek získaných především z oblastí Itálie, Ukrajiny, Francie, USA, Kanady a Číny. Tato široká skupina genotypů umožňuje, díky variabilitě biologických vlastností, vybrat takové typy odrůd, které by mohly najít uplatnění v pěstitelské praxi vzhledem k době zralosti, atraktivitě a chuti plodů, míře plodnosti, adaptabilitě k pěstitelským podmínkám a stát se tak vhodnou alternativou za dosud široce rozšířené, ale starší odrůdy. Soustředěné odrůdy v rámci genofondové kolekce můžeme rozdělit do následujících tří skupin podle doby zralosti ve srovnání s odrůdou ´Redhaven´ (RH) na:
– Rané odrůdy, s dobou zrání – 30 až –10 dnů před RH, v rámci kolekce zaujímají podíl přibližně 27 % a jako příklady perspektivních odrůd s tržním významem je možné uvést odrůdy ´Spring Belle´, ´Spring Lady´, ´Neve´, ´Early Star´, ´Crimson Gold´ a čínské odrůdy ´Duan Yu´ a ´Zao Mei´,
– středně rané (středně pozdní) odrůdy s dobou zrání –10 až + 10 dnů (RH) v rámci kolekce zaujímají podíl 48 % a jako příklady perspektivních odrůd s tržním významem lze uvést odrůdy ´Super Queen´, ´Royal Glory´, ´Miss Italia´, ´Fidelia´, ´Ruby Prince´ a ´Benedicte´,
- odrůdy pozdní s dobou zrání +15 až + 35 dnů (RH), které v rámci kolekce zaujímají podíl 24 % mají následující příklady perspektivních odrůd ´Venus´, ´Orion´, ´Tardibelle´, ´Symphonie´, ´Sandra´, ´Lucia´, ´Elegant Lady´ a ´Top Lady´.

Charakteristika vybraných odrůd

Raně zrající odrůdy
´Duan Yu´ (boldovaně)
Odrůda broskvoně získána z Číny (Beijing Institute of Pomology and Forestry). Základní barva plodu krémově zelená, karmínově červené líčko pokrývá přibližně 80 % povrchu. Průměrná hmotnost plodu 77 g. Dužnina krémové bravy, neodlučitelná od pecky. Chuť dobrá až velmi dobrá. Typ květu růžovitý. Každoroční vysoká míra bohatosti kvetení i násady plodů. Odrůda zrající v průměru 34 dnů před RH. Počet dnů od konce kvetení do začátku zralosti plodů je 68.
´Zao Mei´
Odrůda broskvoně získána ze stejného pracoviště jako předchozí. Typ květu růžovitý. Průměrná hmotnost plodu 110 g. Každoroční středně vysoká násada květních pupenů i plodů. Doba zrání průměrně 35 dnů před odrůdou RH, doba od konce kvetení do začátku zralosti činí v průměru 67 dnů. Plody atraktivního vzhledu, bordově červené líčko pokrývá více jak polovinu povrchu plodu. Dužnina krémové barvy a středně pevné konzistence.
´Crimson Gold´
Původ USA (Zaiger), křížení selekce nektarinky s odrůdou ´July Eleberta´. Žlutomasý typ nektarinky. Dužnina kypré konzistence, neodlučitelná od pecky, velmi dobrá chuť. Průměrná hmotnost plodu 60 g. Typ květu je růžovitý. Odrůda s každoročně vysokou mírou bohatosti kvetení i násady plodů. Silný sklon k přeplozování je nutné řešit probírkou plodů pro kvalitní produkci. Odrůda dozrává v průměru 21 dnů před odrůdou RH a doba od konce kvetení do začátku zralosti představuje 74 dnů. Vzhledem k nižší hmotnosti plodů může odrůda nalézt uplatnění spíše v malopěstitelském sektoru.
´Spring Belle ´
Původ Itálie, mutace odrůdy ´Springcrest´. Žlutomasá odrůda broskvoně, slabé ojínění pokožky. Typ květu růžovitý. Velmi atraktivní vzhled plodu, základní barva žlutá, bordově červené líčko pokrývá téměř 95 % povrchu. Středně pevná dužnina výborné chuti není zcela odlučitelná od pecky. Průměrná hmotnost plodu 140 g. Odrůda zrající v průměru 14 dnů před odrůdou RH, doba od konce kvetení do začátku zralosti je 80 dnů.
´Spring Lady´
Kalifornská odrůda neznámého původu. Žlutomasá odrůda broskvoně, velmi jemné ojínění pokožky. Typ květu růžovitý. Vysoce atraktivní vzhled plodu, průměrná hmotnost 150 g. Základní barva plodu žlutá, bordově červené líčko pokrývá téměř celý plod. Dužnina středně pevné konzistence, neodlučitelná od pecky, velmi dobrá chuť. Doba zrání v průměru 16 dnů před odrůdou RH, doba od konce kvetení do začátku zralosti činí v průměru 78 dnů.
´Early Star´
Původ USA. Žlutomasá odrůda nektarinky, pecka neodlučitelná od dužniny. Bordově červené líčko pokrývá 90 % plodu. Plody jsou souměrné , průměrná hmotnost plodu 100 g. Zrání 20 dnů před odrůdou RH. Objevuje se zde nepravidelně sklon k přeplozování a střídavé plodnosti, z tohoto důvodu je vhodná probírka plodů. Plody mají atraktivní vzhled a dosahují velmi dobrých chuťových vlastností.
Středně raně zrající odrůdy
´Spring Brite´
Původ USA, Bradford, Kalifornie. Nektarinka s plody dosahujícími průměrné hmotnosti 150 g. Kulovitý, souměrný plod velmi atraktivního vzhledu. Dužnina pevné konzistence a oranžově žluté barvy, středně dobře odlučitelná od pecky. Odrůda s vynikajícími chuťovými vlastnostmi a spolehlivou plodností v rámci hodnocených roků. Jeví se jako velmi perspektivní v této skupině odrůd.
´Super Queen´
Původ Faenza, Itálie. Vznikla křížením ´Stark Red Gold´ x ´Snowqueen´. Období zralosti pět dnů před odrůdou RH. Nektarinka s velmi atraktivním vzhledem plodů, průměrná hmotnost 160 g. Dužnina zelenobílé barvy, pevná, aromatická, velmi vysoké chuťové vlastnosti. Odrůda s každoroční spolehlivou násadou plodů.
´Ruby Prince´
Původ USA, odrůda broskve s dobou zrání deset dní před RH. Vysoká atraktivita plodů, výhodou je pevná konzistence žlutě zbarvené dužniny. Průměrná hmotnost plodu 110 g. Pecka v plné zralosti středně dobře odlučitelná od dužniny. Výborné chuťové vlastnosti, spolehlivá produkce jakostních plodů je podmíněna probírkou.

´Royal Glory´
Původ USA. Žlutomasá odrůda, volné opylení nektarinky ´Maygrand´. Zraje osm dní před RH. Průměrná hmotnost plodu 135 g. Vysoké chuťové vlastnosti, hladké ojínění pokožky plodu. Typickou vlastností plodů, i ostatních novějších odrůd, je převažující sladká chuť a snížený obsah kyselin, což se projevuje jednostranně vyvinutou chutí plodů ve srovnání s odrůdami typu RH, ´Cresthaven´ nebo ´Elberta´. Odrůda se spolehlivou plodností a vysokou atraktivitou plodů, která je vhodná jak pro pěstitelský tvar zploštělého vřetene tak pro dutou korunu. Vzhledem k době zrání se jeví jako možná alternativa za odrůdu RH v intenzivním způsobu pěstování.

´June Prince´
Původ USA. Odrůda broskvoně s dobou zrání dva dny po RH. Průměrná hmotnost plodu 225 g. Líčko pokrývá téměř celý povrch plodu. Žlutomasá odrůda, pevná dužnina špatně odlučitelná od pecky. Nevýhodou odrůdy je nižší míra násady plodů, ale naopak mezi přednosti je možné zařadit vysokou atraktivitu plodů a chuťové vlastnosti. Uplatnění může nalézt, díky nižší míře plodnosti, v malopěstitelském sektoru.

´Miss Italia´
Původ Itálie, křížení ´Suncrest´ x ´Suncrest´. Doba zrání deset až dvanáct dnů po RH. Miskovité květy, žlutomasá odrůda broskvoně, dužnina snadno odlučitelná od pecky. Průměrná hmotnost plodu 130 g. Bordově červené líčko pokrývá více než 80 % povrchu plodu. Výborné chuťové vlastnosti, každoroční spolehlivá plodnost. Vhodná odrůda pro pěstování ve tvaru zploštělých vřeten i dutých korun v rámci velkovýrobního pěstování.

´Fidelia´
Bělomasá odrůda broskvoně s jemně ojíněnou pokožkou a dobou zrání 12 dnů po RH. Průměrná hmotnost plodu 150 g. Dužnina bílo krémové barvy, pevná a snadno oddělitelná od pecky. Líčko bordově červené barvy pokrývá téměř celý plod. Vysoká atraktivita plodů, výborné chuťové vlastnosti oproti ostatním bělomasým odrůdám.
Pozdně zrajících odrůdy
´Benedicte´
Původ Francie, Meynaud. Průměrná hmotnost 200 g. Doba zrání 15 dnů po odrůdě RH. Slabě ojíněná pokožka. Dužnina krémové barvy, dobře odlučitelná od pecky. Výborné chuťové vlastnosti, vysoce atraktivní vzhled.

´Symphonie´
Francie, semenáč z volného opylení ´Early O´ Henry´, 1984. Žlutomasá odrůda, miskovité květy. Doba zrání 20 dní po RH. Pecka dobře oddělitelná od dužniny. Vysoce produktivní odrůda, průměrná hmotnost plodu 135 g, pevná konzistence dužniny, velmi dobrá chuť. Perspektivní náhrada za odrůdu ´Cresthaven´ v intenzivním způsobu pěstování.

´Tendresse´
Původ Itálie. Průměrná hmotnost plodu 180 g. Slabě ojíněná pokožka, základní barva krémová, purpurově červené líčko pokrývá více jak 70 % povrchu plodu. Barva dužniny bílá, středně pevná konzistence. Doba zrání 20 dnů po odrůdě RH. Velmi atraktivní vzhled plodů, vynikající chuť, spolehlivá plodnost.

´Sandra´
Původ Itálie. Žlutomasá odrůda nektarinky, vysoké chuťové vlastnosti, snadno odlučitelná pecka. Doba zrání 25 dnů po odrůdě RH. Plody dosahují průměrné hmotnosti 160 g, karmínově červené líčko pokrývá celý povrch plodu. Díky stabilní a vyrovnané plodnosti, atraktivnímu vzhledu a chuťovým vlastnostem může najít uplatnění v rámci intenzivního pěstování.

´Tardibelle´
Původ Francie, Maillard. Doba zrání 30 dnů po odrůdě RH. Žlutomasá, velmi atraktivní odrůda broskve. Vysoká pevnost dužniny a výborné chuťové vlastnosti jsou předností této odrůdy. Jeví se jako velmi vhodná odrůda pro vyplnění sklizňového období v první dekádě září.

´Venus´ a ´Orion´
Selekce dvou, pomologicky blízkých odrůd nektarinek z římského šlechtitelského programu. Křížení odrůd ´Stark Red Gold´ x ´Flamekist´. Doba zrání odrůdy ´Orion´ je přibližně 30 a odrůdy ´Venus´ 35 dní po RH. Průměrná hmotnost plodu 200 g. Představují žlutomasé odrůdy, se snadno oddělitelnou peckou a pevnou konzistencí dužniny. Vysoká atraktivita, chuťové vlastnosti plodů a pozdní doba zrání jsou významnou předností a umožňují předpoklad pro rozšíření v pěstitelské praxi.

Vhodné náhrady stávajících odrůd
Z pohledu cíle obnovy stávajícího sortimentu odrůd se z hodnocených odrůd broskvoní ze skupiny raných a bělomasých jeví jako zajímavé odrůdy ´Duan Yu´ a ´Zao Mei´. Z hlediska charakteru dužniny i vzhledu by se mohly stát perspektivní náhradou za bělomasou odrůdu ´Redwin´, která má ve srovnání s nimi nižší pevnost dužniny i atraktivitu vzhledu. Mezi další perspektivní rané odrůdy je možné zařadit žlutomasé broskvoně ´Spring Belle´ a ´Spring Lady´, které mohou být perspektivní náhradou za odrůdy ´Maycrest´, ´Sunbrite´ nebo ´Sunhaven´. Ze skupiny raných a středně raných odrůd nektarinek se jako velmi vhodné pro pěstování v našich podmínkách jeví odrůdy ´Crimson Gold´, ´Super Queen´ a ´Spring Brite´.
Za tradiční středně rané žlutomasé odrůdy broskvoní (´Dixired´, ´Harbrite´, ´Redhaven´, ´Fairhaven´) lze jako vhodné alternativy pro výměnu stávajícího sortimentu odrůd považovat ´Ruby Prince´, ´Royal Glory´ a ´Miss Italia´, bělomasá ´Fidelia´ dále vhodně rozšiřuje toto sklizňové období jako velmi vzhledná, výnosná a chutná odrůda broskvoně.
V rámci skupiny odrůd s pozdní dobou zrání není spektrum registrovaných odrůd tak široké jako u předchozích skupin. Za odrůdy typu ´Cresthaven´ nebo ´Elberta´ lze označit jako vhodné alternativy odrůdy ´Symphonie´ a ´Tardibelle´. Ze skupiny nektarinek se jako velmi vhodné jeví ´Venus´, ´Orion´ a ´Sandra´.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down