Odrůdy angreštu ze světového sortimentu

Angrešt patří mezi kultury, o které je stálý zájem mezi zpracovateli. Do popředí zájmu pěstitelů i zahrádkářů se dostávají odrůdy, které mají velmi vysokou odolnost k Sphaerotheca mors-uvae (americké padlí angreštové). Tato houbová choroba znehodnocuje plody, snižuje přírůstky a popř. způsobuje sníženou odolnost k mrazu v době vegetačního klidu. Sortiment odrůd lze rozdělit na „citlivé“ a „odolné“ k padlí.

Lze říci, že převážná část odrůd s vysokou odolností k padlí jsou „červenoplodé“ odrůdy, často velmi trnité s menší až střední velikostí plodu.

Tabulka: Výsledky Forchunganstalt Geisenheim (Německo)1998-2000
Odrůda Výnos kg/rostlina Prům, váha 50 plodů v kg Citlivost k padlí
Rokula 2 0,330 Velmi malá
Invicta 4,7 0,366 Velmi malá
Pax 2,5 0,385 Velmi malá
Martlet 0,8 0,400 Velmi malá
Industrie 2,4 0,465 Střední až veká

Sortiment červenoplodých odrůd s udávanou vysokou odolností k padlí:
Remarka, Rokula, Rolonda, Rexrot, Pax, Martlet, Hinon Macky Rot. Z uvedeného sortimentu nelze doporučit především Hinon Macky Rot pro velmi malé plody a velmi trnitý keř. Odrůdou s vynikajícími vlastnostmi je Pax – „beztrnná“, velmi odolná odrůda k padlí s velmi dobrou kvalitou plodů (vynikající chuť a střední velikost plodu). Další přínosnou odrůdou pro pěstitele je velmi raně dozrávající Remarka. Její předností jsou velmi chutné plody střední velikosti při zachování vysoké odolnosti až rezistence k padlí.
Ze zelenoplodých, velmi odolných odrůd k padlí je nejznámější Invicta, popř. Reflamba, a Reverta. Chuťově zaostávají za červenoplodými odrůdami.
Žlutoplodé odrůdy „odolné“ k padlí jsou Rifulsa a Rixanta, trpí ale dalšími listovými chorobami.
Za perspektivní jsou považovány nové odrůdy přicházející z „východu“. Ovocné školce FYTOS se podařilo získat výchozí materiály např. zelenožluté odrůdy Puszinskij, červenoplodých Sadko, Rodnik a Krasnoslawianskij z Ruska. Uvedené odrůdy
mají středně silně rostoucí keře, spíše málo trnité. Plodnost vysoká, 6-9 kg / keř, výnosy dosahují 15-20 t/ha. Plody mají velikost většinou 4-5 g Všechny odrůdy jsou velmi odolné k padlí, mrazu, i listovým chorobám, jsou pěstitelsky nenáročné, jdou sklízet i mechanizovaně kombajny.
Některé ze zmíněných odrůd budou jistě obohacením stávajícího pěstovaného sortimentu angreštu v ČR. Většina odrůd uvedených v článku má právní ochranu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *