10.12.2004 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odrůdová skladba u třešní

Dle evidence sadů OTK ÚKZÚZ je v České republice na ploše 838 ha vysázeno celkem 32 odrůd. S výměrou vyšší než 5 hektarů je evidováno 11 odrůd. Zbývajících 21 odrůd je vysázeno celkem na ploše 40,41 ha (tj. 4,5 %). Na ploše 58,81 ha není dle evidence specifikována odrůda (tj. 6,6 %). Prvních pět odrůd tvoří 70 % výsadeb a hlavní 3 odrůdy tvoří 58 % ploch. Ve srovnání například s jádrovinami je odrůdová skladba výrazně specifikovaná.

Situace s věkovou strukturou výsadeb třešní je mírně lepší než je průměrná věková struktura intenzivních sadů. Výsadby neplodné a na začátku plodnosti tvoří 18 % ploch. Více než 60 % ploch je v plné plodnosti a pětina výsadeb je přestárlých. K významné obnově nových výsadeb třešní došlo po roce 1995, kdy se začaly poskytovat dotace na výsadby. Za posledních šest let se tak vysázelo 205 hektarů. Nové výsadby třešní se každoročně zvyšují. Zatímco v první polovině devadesátých let minulého století se vysázelo jen 35 ha třešní. Současný trend s vyšším podílem nových výsadeb třešní je dán uspokojivou poptávkou po zejména konzumních tzv. „tmavých“ třešních. Tento zájem o pěstování třešní je umocněn nabídkou velmi perspektivních českých odrůd i novými málo vzrůstnými podnožemi, které umožňují významně intenzifikovat produkci třešní. V nově budovaných výsadbách třešní jsou tmavé chrupky určené ke konzumu zastoupeny 80 % ploch. Poptávka po těchto třešních je zejména v Evropské unii, kde zralost našich třešní přichází až po sklizni třešní na jihu Evropy a tak nedochází k výrazné konkurenci na trhu. Vzhledem ke krátké době použitelnosti třešní v čerstvém stavu plynule navazuje zralost od jihu k severu. V nových výsadbách výrazně poklesly odrůdy určené ke zpracování na kompoty apod. Je to dáno výrazným útlumem domácích zpracovatelských kapacit i horší možností uplatnit třešně na zpracování v zahraničí ve srovnání s konzumním zbožím. Výhodou pro tuzemské pěstitele třešní je, že zde nehrozí významný dovoz tohoto ovoce. ČR je u třešní exportní zemí. U „tmavých“ konzumních třešní je vzhledem k poptávce ze zahraničí, ale i z domácího trhu prostor ke zvýšení produkce v horizontu pěti let až o 50 % ze stávající produkce. Nesmí však jít jen o zvyšování výsadeb bez obnovy, tedy bez likvidace starých ploch, aby byla udržena kvalita a zejména intenzita výroby. V posledních letech se likvidovalo jen 50 % až 60 % ploch v porovnání s nově vysázenými.
Jednoznačně hlavní odrůdou nových výsadeb je odrůda ´Kordia´ která tvoří polovinu všech nově budovaných výsadeb. Raná odrůda ´Burlat´ je vysazovaná jako druhá nejvýznamnější odrůda, i když proti ´Kordii´ je plocha výrazně nižší.
Odrůdy, které se vysazují jen minimálně a jejich významný podíl tvoří přestárlé plochy, představují odrůdy ´Granát´, ´Kaštánka´ a ´Napoleonova´. Zejména naše před lety hlavní odrůda ´Napoleonova´ se vysazuje jen minimálně. Propad ve výsadbách této pěstitelsky dobré pestré chrupky je dán její použitelností spíše pro zpracování i požadavky trhu zejména na konzumní tmavé třešně. Realizace produkce pestrých chrupek je nižší než tmavých třešní.
Z rozboru odrůdové skladby výsadeb třešní vyplývá, že nové výsadby třešní se výrazně více soustřeďují na odrůdy pro přímý konzum (tmavé chrupky). U těchto odrůd je předpoklad dobré realizace jak na domácím, tak na trhu v zemích Evropské unie. Ve výsadbách výrazně ubývá odrůd pro zpracování (zejména pestrých chrupek) a to kvůli poklesu zpracovatelského průmyslu v ČR i menší poptávce v zahraničí. V produkci je prostor zejména pro zvýšení třešní na přímý konzum. I proto v nových výsadbách dominuje odrůda ´Kordia´.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down