06.12.2022 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odolnost genotypů jabloní vůči abiotickým vlivům

Globální oteplování a s ním spojená změna klimatu jsou v současnosti závažným problémem, který má dopady na veškeré každodenní lidské činnosti, a výrazně zasahuje také do odvětví zemědělství. To je zasažené stále častějšími a závažnějšími obdobími sucha, přívalovými dešti, krupobitími nebo mrazovými dny v jarním období.

Přítomnost vody a optimální teplota jsou limitujícími faktory nezbytnými pro růst a vývoj rostlin. Výskyt výše zmíněných extrémních projevů počasí proto může ovlivnit celoroční objem sklizně. Z uvedeného vyplývá, že jedním z hlavních šlechtitelských cílů v současné době je hledání a šlechtění nových druhů rostlin, které by lépe odolávaly výkyvům počasí.

Klimatické podmínky v České republice

Klimatické podmínky jsou zásadní činitelé ovlivňující kvalitu a výnosy ovoce. Ačkoliv existuje mnoho biotických i abiotických vlivů ovlivňujících vývoj plodů, mezi nejvýraznější patří právě teplota a srážky. V současnosti se ovocnáři a pěstitelé musí potýkat s narůstajícími teplotami, kdy se za posledních 30 let zvyšovala průměrná roční teplota každých deset let o 0,2 °C. Z těchto antropogenních změn klimatu vědci odhadují, že se teplota bude zvyšovat i nadále a koncentrace skleníkových plynů v atmosféře způsobí v období 2030–2040 globální oteplení o 1,9 °C a v celkovém období 1900–2100 dojde ke zvýšení teploty o 3,5 °C. Tyto změny s sebou přináší i extrémní projevy počasí jakými jsou přívalové deště, krupobití nebo pozdní jarní mrazy. Zemědělské sucho se v České republice vyskytuje v posledních letech stále častěji, příčinou ale není jen nedostatek srážek, ale také neschopnost krajiny zadržet vodu. Dlouhodobé roční úhrny srážek se na našem území pohybují od 410 mm (okolí Žatce) do 1705 mm (Jizerské hory), nicméně naše podnebí je zatíženo velkou proměnlivostí, tzn., že v některých letech může roční úhrn srážek přesahovat 150 % průměrného ročního úhrnu, jindy může dosáhnout sotva 50 %. I tak ale vědci a hydrometeorologové zaznamenali v posledních letech častější výskyt sucha i povodní (způsobenými retenční neschopností krajiny). Voda je považována za nejvíce limitující faktor ze všech zdrojů nezbytných pro růst a vývoj rostlin. Vzhledem ke klimatickým změnám, které vedou k oteplování planety, nárůstu počtu období beze srážek a snižování zásob povrchových a podzemních vod, bude v budoucnu problém pokrýt spotřebu vody pro závlahu zemědělských plodin.  

Text a foto Mgr. Terezie Kozáková, VŠÚO Holovousy s. r. o.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 12/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down