13.06.2023 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odborníci z evropských zemí připravují společnou platformu ke zvládání dopadů změny klimatu na lesy

Česká republika hostila mezinárodní workshop „Managing biotic threats in forests – lessons learned from bark beetle calamities“, pořádaný Forest Europe ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, za podpory Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., (VÚLHM) a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL).

„Vytvoření mezinárodní platformy pro sdílení informací a výměnu zkušeností se zvládáním nejen hmyzích kalamit, ale i lesních požárů a vichřic, včetně systému včasného varování, je pro nás v době sílících dopadů změny klimatu na lesy velmi důležité. Budeme tuto platformu i nadále podporovat,“ řekl Patrik Mlynář, vrchní ředitel pro řízení Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství.

Workshopu na přelomu května a června se účastnilo 38 expertů z 16 evropských zemí, včetně zástupců mezinárodních organizací jako je Evropský lesnický institut (EFI) a Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO). Českou republiku reprezentovali zástupci Ministerstva zemědělství VÚLHM, ÚHÚL a České zemědělské univerzity v Praze.

Zástupci se dohodli na vytvoření panevropské expertní platformy pro sdílení informací o rizicích pro lesní ekosystémy, mimo jiné i s cílem sestavit vědecky podložená doporučení.

„Podobná setkání představují jedinečnou příležitost pro sdílení informací a znalostí v rámci celé Evropy. Vzhledem k nejistotám ohledně budoucího vývoje klimatu a reakce ekosystémů považuji spolupráci za naprosto nezbytnou. Věřím, že aktivity Forest Risk Knowledge Mechanism významně zvýší naše šance vypořádat se s budoucími výzvami,“ uvedl Jaroslav Kubišta, ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL).

Práce na přípravě „Forest Risk Knowledge Mechanism“ jsou rozděleny do tří pilotních fází. Workshop byl součástí druhé, zaměřené na problematiku biotických škodlivých činitelů, které předcházela jednání o lesních požárech. Následující třetí etapa se bude zabývat problematikou větrných disturbancí.

Účastníci workshopu se věnovali také možnostem a limitům úspěšného zvládání kalamit kůrovců v kontextu klimatické změny, komplexnímu přístupu zahrnujícímu připravenost, prevenci, reakci a obnovu. Pozornost věnovali komunikaci nejen na expertní úrovni (sdílení dat, příkladů dobré praxe, aplikovatelných výstupů), ale i vůči veřejnosti (mediální komunikace) a politické reprezentaci (odborně podložená doporučení).

Ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. a Lesní správou Arcibiskupství pražského byla pro účastníky připravena terénní exkurze v jihozápadních Brdech s ukázkami opatření a obnovy kalamitních holin na lokalitách zasažených kůrovcem, umožňující porovnat přístupy v lesích ve státním a soukromém vlastnictví.

„Kůrovcová kalamita má v České republice i ve většině evropských zemí klesající trend. Celkové množství napadeného dřeva je však stále extrémně vysoké a další vývoj výrazně závisí nejen na počasí, ale rovněž na aktivních opatřeních, která vlastníci lesa provádějí. Proto byly představené ukázky managementu v rámci exkurze velmi cenné,“ řekl Vít Šrámek, ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Spuštění „Forest Risk Knowledge Mechanism“ coby efektivně fungující expertní sítě se předpokládá v roce 2024.

Proces FOREST EUROPE je založen na dobrovolných závazcích 47 signatářských zemí. Byl zahájen již v roce 1990 s cílem podpořit udržitelné obhospodařování v lesích v Evropě. V současné době mu předsedá Německo, které na příští rok připravuje ministerskou konferenci.*

Více informací najdete zde: https://foresteurope.org/preparing-forisk-pilot/

Zdroj: VULHM

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down