Odborné učiliště v Horšovském Týně

Kvalifikovaní zahradníci vyrůstají nejen na středních zahradnických školách, nebo středních odborných učilištích. Se zahradnických dorostem se setkáme i na školách jiných typů, v našem případě na tzv. Odborných učilištích.

Ta jsou určena pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku a přednostně jsou přijímáni ti z nich, kteří úspěšně dokončili devátý ročník zvláštní školy. Znamená to, že v průběhu jejich vzdělávání jsou na ně kladeny poněkud nižší nároky a výuka je zaměřena především prakticky. Velikou výhodou je nízký počet žáků ve třídě a tedy umožnění individuálního přístupu ke vzdělávaným, ať už v oblasti získávání vědomostí a dovedností charakteru obecného nebo odborného.

Odborné učiliště a Praktická škola v Horšovském Týně je jedinou školou tohoto typu v okrese Domažlice a nachází se na okraji města v tichém a klidném prostředí. Vychovává absolventy škol zmíněných typů na odborném učilišti v oborech zednické práce, práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních, sadovnické a květinářské práce a na praktické škole ve stejnojmenném oboru se zaměřením na péči o rodinu a vedení domácnosti. Cílem přípravy je doplnit a eventuelně rozšířit žákům jejich všeobecné vzdělání a dát jim základy vzdělání odborného včetně základů manuálních dovedností podle konkrétního oboru přípravy. Počet žáků ve třídách je stanoven na osm, resp. na šestnáct.

Vyučovaný obor sadovnické a květinářské práce je oborem dvouletým. Připravuje žáky pro výkon jednoduchých prací v sadovnictví, květinářství, resp. vazačství a aranžování. Typickými činnostmi, které se naučí vykonávat jsou práce při úpravě terénu před výsadbou okrasných rostlin, jejich vysazování a ošetřování, zakládání a údržba trávníků, výsadba květinových záhonů, péče o trvalky a další skupiny květin a základní vazačské a aranžérské práce. Orientace absolventů je tedy především do oblasti okrasného zahradnictví.

Za zmínku možná stojí ta poznámka, že počet žáků vzdělávajících se v rámci České republiky v tomto oboru není samozřejmě vysoký. Aby se omezil dále se snižující počet žáků v tomto druhu studia, resp. postupně se redukovaly méně perspektivní obory, předpokládáme, že by výhledově v kategorii dvouletých zahradnických oborů pro OU existoval právě tento obor. Druhý, který se tč. také sporadicky vyučuje pod názvem květinářské a zelinářské práce, by, podle návrhu Národního ústavu odborného vzdělávání, časem zanikl.

Odborné učiliště v Horšovském Týně má pro výuku zahradnického oboru plně vyhovující zázemí. V září 2000 byla otevřena druhá školní budova, která slouží i pro teoretickou výuku zahradnických tříd. Co se týče jejich výuky praktické, ta kvalifikovaně probíhá v areálu školy, kde nalezneme sbírky okrasných rostlin, záhony pro produkční pěstování, ale také automatizovaný skleník a několik pařenišť. Prostor mezi školními budovami skýtá řadu možností pro vybudování kvalitní parkové úpravy a tedy pro zabezpečení odborného výcviku. Mimo to, se školou zdárně spolupracují firmy W + W Flora Plzeň–Radčice, středisko v Domažlicích a Bytes Horšovský Týn a umožňují žákům poznat i podmínky zahradnické velkovýroby. Žáky, které zahradnictví baví, rozhodně v praxi neudělají „své“ škole ostudu. A to je samozřejmě v pořádku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *