Odborná výstava „Fairway 2003“ v Mnichově

Rok od roku stoupá v Evropě počet hráčů golfu stejně jako stoupá počet golfových hřišť. Trend vzrůstající obliby golfu se viditelně stále více prosazuje i v České republice a všem nadšencům do této hry a do trávníků na golfových hřištích byl ve dnech 27. – 28. února věnován již 9. ročník kongresu a odborné výstavy „Fairway 2003“ v německém Mnichově.

Tento veletrh je komplexně věnován problematice golfových hřišť a prezentují se na něm nejvýznamnější firmy z oblasti plánování, výstavby, ošetřování a managementu golfových hřišť, dále vybavení kluboven a provozních budov, vybavení driving range, a z dalších oblastí, které s provozem golfových hřišť souvisí. Přibližně 125 vystavovatelů z 10 zemí nabízelo své služby na 6000 m2 výstavní plochy budovy M, O, C, v městské části Freimann. Pod jednou střechou bylo možné získat ucelené informace o sortimentu travních směsí, o novinkách v oblasti hnojení, o zkušenostech s půdními kondicionéry, stavebních materiálech, apod. Velkou část výstavní plochy zaujímaly stánky renomovaných firem s mechanizací na zakládání, ošetřování a regeneraci trávníků.
Protože veletrh Fairway znamená pro své návštěvníky zprostředkovatele informací prvotřídní kvality, jsou jeho samozřejmou a nezbytnou součástí pódiové diskuze, kongres a rámcový doprovodný program. Především v rámci kongresu oslovují renomovaní golfoví experti odborníky z celého světa. V letošním roce byla v jednotlivých tématech pozornost věnována např. novým trávníkovým odrůdám psinečku výběžkatého, možnostem biologické ochrany proti chorobám a škůdcům v trávnících, vývoji na golfovém trhu a dalším zajímavým tématům.
V Německu byl v průběhu posledních 15 let vybudován pečlivě propracovaný systém vzdělávání greenkeeperů, takže organizace, které se na vzdělávání v oblasti trávníkářství podílejí, jsou automaticky pravidelnými účastníky této odborné výstavy. Návštěvníci tak mohou diskutovat nejen se zástupci jednotlivých firem, ale také s představiteli odborných a vzdělávacích spolků, jako jsou např. Německý svaz greenkeeperů, Německá trávníkářská společnost, vzdělávací centra německých greenkeeperů Deula Bayern, Deula Rheinland a další.
K získávání informací slouží také rozsáhlá nabídka odborné golfové a zejména trávníkářské literatury, která je v Evropě bohužel stále ještě nedostatkovým zbožím. To potvrzuje také fakt, že většina titulů je nabízena v anglickém originále.
Podrobnější informace o programu kongresu a výstavě „Fairway 2002“ nabízí internetová adresa www.fairway.de. Na ní se lze dozvědět, že v roce 2002 se této výstavy zúčastnilo 44 návštěvníků z České republiky. Vzhledem k tomu, že v letošním roce uspořádala Agentura Bonus na „Fairway 2003“ dvoudenní zájezd, lze předpokládat, že účast českých trávníkářů na tomto veletrhu stále poroste. Program zájezdu byl obohacen o prohlídku vyhřívaného trávníku na Olympijském stadioně v Mnichově a o večerní prohlídku historického centra této bavorské metropole.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *