Od tulipánů k evropskému prvenství

Začátkem června pořádala agentura PPH (Plant Publicity Holland) setkání odborných novinářů v Nizozemsku. Pro zúčastněné uspořádala dvoudenní maratón exkurzí po vybraných zahradnických provozovnách s tématem Mezinárodní podpora školkařských výpěstků.

Organizace propagující nizozemskou produkci školkařských výpěstků, Plant Publicity Holland, realizuje různé způsoby podpory a rozvoje nizozemského školkařského sektoru. Informuje zákazníky o produktech a jejich použití. Zaštiťuje organizaci specifických aktivit počínaje televizním a rozhlasovým vysíláním, tiskem letáků, odborných brožur a pořádáním seminářů včetně programu Rostlina měsíce. Sleduje rovněž produkci a export nizozemských výpěstků. Působení PPH směřuje nejen do mnoha evropských zemí, ale také do Severní Ameriky a Japonska.

Obchod s tulipány
Osou globálního obchodu se zahradními výpěstky je Nizozemsko, které svou pozici buduje už více než tři sta let. Stalo se jakýmsi pupkem ekonomického světa tohoto průmyslu. Asi nejznámější je produkce tulipánů. První tulipán byl do Nizozemska dovezen v roce 1593, ale teprve tehdy, když začali nizozemští pěstitelé křížit různé druhy a barvy tulipánů, staly se módní a velice žádanou květinou. Oblíbenost této květiny došla až tak daleko, že se hovoří o tzv. tulipánové horečce, která tehdy postihla Nizozemsko i okolní země. Cena za jednu cibulku vzácného tulipánu dosahovala v letech 1634 až 1637 ceny jednoho měšťanského domu v Amsterodamu. Po pádu těchto závratných tržních cen se Nizozemsko poměrně dlouho vzpamatovávalo z tíživé hospodářské krize způsobené tulipánovým šílenstvím.

Zahradní produkce
V poslední době nabývá na významu produkce okrasných rostlin, školkařských výpěstků a hub. Skleníkové zahradnictví a pěstování hub tvoří v Nizozemsku jednu čtvrtinu celkové hodnoty nizozemského zemědělství. Ale v samotném sektoru skleníkového hospodářství nastává přesun od pěstování zeleniny k pěstování květin a okrasných rostlin. Zvýšil se také rozměr skleníkových hospodářství. Podniky s plochou skleníků přesahující tři ha nyní tvoří jednu třetinu celkové plochy půdy pod skleníky (10 535 ha v roce 2003) ve srovnání s podílem 6 % v roce 1980. Snižování počtu zahradnických podniků specializovaných na skleníkovou produkci stále pokračuje a v roce 2003 klesl na asi 7200 (jsou započítány také podniky pěstující houby).
Počet podniků se zahradnictvím na nekrytých plochách byl v roce 2003 poloviční než v roce 1980, ale celková plocha se během tohoto období rozšířila o 2000 ha a zvětšila se i průměrná výměra podniku. V roce 1980 podniky s více než 10 ha hospodařily na 33 % celkové plochy zahradnictví na nekrytých plochách, ale do roku 2003 se jejich podíl zvýšil na 63 %. Zvláště produkce cibulovin se koncentruje na velkých farmách – více než polovinu celkové produkce dodávají podniky o výměře větší než 25 ha.

Odbyt
Rovněž marketing se racionalizuje. Tradiční aukce v obchodování se skleníkovou zeleninou, květinami a okrasnými rostlinami hrají nyní menší roli. V roce 1990 bylo prostřednictvím aukcí prodáno asi 56 % produkce, v roce 1998 klesl tento podíl na 11 %. Očekává se, že do roku 2012 se prodej na aukcích sníží asi na 5 %. Místo aukcí se stále více uplatňují přímé smluvní vztahy pěstitelů s obchodníky a zpracovateli o ceně a dodávkách pěstovaných produktů. Nizozemci jsou od nepaměti obchodní národ. Obchodníci měli a stále mají dobrou povědomost o prodávaném zboží a rozumí prodeji. Ale práce obchodníka se dramaticky rozvinula. Vedle jejich hlavního úkolu prodávat se stali také poradci. Jsou schopni informovat zákazníka ohledně výběru produktu, jeho použití a péče.

Školkařství
Žádná země v Evropě nevyváží takové množství školkařského materiálu jako Nizozemsko. Stromy do stromořadí, růže, lesní stromy, keře do živých plotů, ovocné stromy, trvalky, vodní rostliny, okrasné keře a jehličnany jsou vyváženy v obrovských množstvích. Po mnoho let Nizozemci drží vedoucí pozici ve světovém obchodě se školkařským materiálem. Produkty jsou vyváženy do více než 65 zemí celého světa. Okolo 65 % celkové produkce je prodáno do zahraničí, z toho 90 % do evropských zemí. Po Evropě je největším dovozcem nizozemské produkce USA a Kanada.
V Nizozemsku jsou tři hlavní střediska produkce vzrostlých stromů: dvě blízko Severního Brabantu, a jedno v provincii Opheusden, ve střední části Nizozemska. Tyto oblasti jsou také významné produkcí ovocných stromů. Zundert, západní část provincie Severní Brabantu, v oblasti jižního Nizozemska, byla po mnoho let centrem nizozemské produkce lesních stromů a keřů do živých plotů. Původní pěstitelé lesních stromů se postupně orientovali na produkci okrasných keřů. Tak se postupně mění produkované druhy rostlin. V severním Nizozemsku převažuje produkce cibulovin a jižní zase produkuje trvalky. Produkce vodních rostlin je roztroušena po celé zemi.
Celková rozloha školek je okolo 12 500 ha. Odhadem zde produkuje okolo 4000 firem a celková hodnota jejich produkce vystoupala na začátku tisíciletí k 545 milionům dolarů. Jedním z nejznámějších míst s velkou koncentrací školek je oblast Boskoopu. Funguje zde na 700 provozoven. Tady před mnoha lety vznikly velké komerční školky a postupně se rozrůstaly i do jiných částí země. V této oblasti je velmi úrodná rašelinná půda a díky příznivému klimatu i dostatek srážek. Počasí má vysloveně přímořský ráz – v létě bývá příjemně teplo a zimy jsou mírné díky působení teplého Golfského proudu.

Na návštěvě u pěstitelů

Kortman Miniplant B.V.
Předpokladem úspěchu nizozemských školkařů jsou čtyři důležité faktory: odbornost, obchodní duch, organizace a výběr. Tyto důvody jsou klíčem k úspěchu v tomto oboru, což nám potvrdil i Peter Kortman, provozní ředitel Kortman Miniplant B.V., školek sídlících v Boskoopu. Školky byly založeny v roce 1917. Od roku 1988 jsou specializovány na produkci kořenových řízků. V současné chvíli jsou středně velkou školkou se sedmi stálými zaměstnanci. Hlavními zeměmi pro export jsou Německo, Francie, Rakousko, Polsko a Česká republika. Roční produkce je zhruba 2,5 milionů rostlin ve 1 500 možných druzích jehličnanů, trvalek a okrasných keřů. Toto, dodává Kortman, je hlavní silou ale i slabinou naší společnosti. Slabinou z důvodu nižší specializace a vyšších nákladů na produkci, silnou stránkou je velký výběr výpěstků na jednom místě.

J. van Zoest B. V.
Jinou cestou k prosperitě může být naopak úplná specializace na jeden pěstovaný druh. Tímto směrem se vydala firma J. van Zoest B.V., také z Booskopu. Původně začínali v roce 1976 produkcí typických okrasných keřů jako Euonymus, Hydrangea či Clematis. Od roku 1996 se začali specializovat pouze na produkci rodu Clematis. Na ploše dvou hektarů produkují přes 400 různých druhů a kultivarů.

Van Lint B.V.
Jednou ze známých školek v Booskopu je firma Van Lint B.V. Zabývá se produkcí široké škály školkařských výpěstků na ploše 15 ha, z čehož tři hektary jsou pod sklem. Prodejní strategií je produkce kvalitních a vizuálně atraktivních rostlin i během letních měsíců na základě přání zákazníka. Společnost zaměstnává 25 stálých zaměstnanců, v době zvýšené produkce samozřejmě i brigádníky. Práce je usnadňována používáním strojů na plnění kontejnerů substrátem, sázení rostlin, přes soustavu dopravníků a strojů na rozmisťování kontejnerů. Zálivka je z 95 % kryta dešťovou vodou zachytávanou na celé ploše podniku a sváděnou do tanků. Odsud je rozváděna zpět do porostu s možným přídavkem hnojiva. Samozřejmostí je neustálá kontrola kvality této vody.

Boomkwekerij Coonen
V severní části provincie Limburg – nejjižnější v Nizozemsku jsou situovány školky Boomkwekerij Coonen. Zde se od roku 1975 specializují na produkci okrasných keřů pro podnikatele, obchodní centra a školky. Na ploše 12 ha je 1,6 ha skleníků a 2,8 ha fóliovníků. Společnost má domluven kontrakt se zahradními centry Intratuin na dodávání zahradních výpěstků ve speciálních květináčích s držátkem. Firma se nesoustředí na nabídku velkého množství druhů, hledí se spíše na kvalitu. Místo hnojení klasickými přípravky používají tzv. Compost tea. Hnojivo je aplikováno každých 14 dní na celou plochu zahradnictví v objemu 50 litrů na hektar. Zlepšuje se tím zdravotní stav rostlin.
Více než 650 různých druhů rostlin je produkováno ve dvou, tří nebo pěti litrových květináčích. Rostliny pochází z 85% z vlastního množení, nejčastěji řízkování. Kolem 75% produkce je vyváženo do evropských zemí.

De Tuinen van Appeltern – vzorová zahrada
V Nizozemsku je možno navštívit několik center vzorových zahrad. Jedno z nich o rozloze 13 ha je situováno v Gelderlandu, největší provincii Nizozemska. Tuto ukázkovou zahradu navštíví kolem 160 tisíc osob ročně hlavně k načerpání inspirace a rekreaci. Byla vybudována v roce 1992 a rozkládá se kolem neodmyslitelného kanálu – grachtu. Je zde celkem 180 modelových zahrad od známých zahradních architektů a designerů, nabízejících prakticky nevyčerpatelné množství nápadů, inspirací a motivů. Jsou založeny v nejrůznějších stylech – jako zahrady městské, japonské, vodní, venkovské, terasovité, exotické, atriové, anglické atd. Spolupráce s řadou zahradníků a architektů zaručuje neopakovatelnost motivů a mnoho přístupů k realizaci jednotlivých zahrad. Ty jsou většinou uzavřeny od okolí vyšším živým plotem a každá vytváří svůj nezapomenutelný dojem. Společným a propojujícím prvkem všech vytvořených děl je zahradní nábytek, vhodně vybraný a umně zasazený do prostředí. Appelternské zahrady jsou doplněny jakýmsi katalogem všech materiálů použitých při úpravě jednotlivých zahrad, ať se jedná o různé druhy dlažby, nábytku, vodních prvků, keramiky, materiálů okrasných zídek či pergol. Kompozice slouží i jako reklama jednotlivým tvůrcům, jmenovaným v katalogu. Do budoucna je plánováno rozšíření zahrady na 25 ha.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *