Od čerstvých hub až po extrakty

Kromě ovoce a zeleniny by měly být nedílnou součástí našeho jídelníčku i houby. Informace o jejich pozitivním vlivu na lidský organismus byly známy už v dávné historii člověka. Pravidelná konzumace hub například zvyšuje celkovou vitalitu organismu a odolnost proti virovým infekcím, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, působí proti nádorovým onemocněním, alergiím, chrání před vysokým krevním tlakem a může nahradit nedostatek některých vitamínů. I když jsou Češi spíše národem houbařů–sběračů a obliba jiných než domácích hub zatím roste jen pomalu, i v naší zemi najdete pěstírny specializované na žampióny, hlívy, šiitake, penízovky a řadu dalších druhů.

K pěstování hub lze využít různé prostory, vhodné jsou například některé staré zemědělské objekty. Budovy bývalého státního statku zaměřeného na chov skotu už šestnáct let slouží firmě Samyco, spol s. r. o. sídlící v Praze – Satalicích. Pro Libora Šimůnka, jednoho ze tří společníků firmy, který má na starosti vlastní technologii pěstování hub, byl tento obor už dlouho před založením firmy koníčkem. Původně pěstoval jen pro vlastní potřebu, nakonec se rozhodl věnovat houbám profesionálně.
Satalický sortiment
V sortimentu firmy původně převažovaly žampióny, v současnosti pěstují i hlívu ústřičnou a šiitake. Pěstební substráty je podle Libora Šimůnka výhodnější nakupovat, protože jejich výroba není sama o sobě jednoduchá a vyžaduje další prostory a zařízení. Druhy pěstované v Satalicích patří mezi takzvané houby saprotrofní, tj. organismy schopné růst na mrtvých tělech rostlin či živočichů a jiných zbytcích oragnického původu. Liší se tím, zda umějí substrát rozkládat a je–li tedy nutné jej před pěstováním upravovat. Pro pěstování žampiónů (houby rostoucí na rozložené hmotě) se osvědčil substrát z pšeničné slámy a koňského hnoje překrytý vrstvou rašeliny, která má široký poměr C:N. Firma Samyco jej dováží z Holandska už prorostlý myceliem, čímž dochází k urychlení pěstebního cyklu a tím k dřívější sklizni. Na rozdíl od žampiónu patří hlívy a šiitake mezi houby rostoucí na nerozloženém substrátu a vyhovují jim kromě pšeničné slámy také dřevěné piliny. I tento substrát společnost Samyco nakupuje, konkrétně jde o bloky zabalené v plastových obalech s otvory pro prorůstání plodnic. Kvalita substrátu, a zejména jeho důkladná sterilizace je pro pěstování hub nezbytností.
Technologie pěstování
Pokud byste se podobně jako já nechali nalákat k prohlídce pěstebních prostor, a že skupiny takových návštěvníků vítají v Satalicích poměrně často, budete, nejspíš překvapeni jednoduchostí, jakou pěstírna a její vybavení působí. Jako nejefektivnější se totiž podle Libora Šimůnka jeví uložení bloků substrátu na stojanech, tj. zhruba tři až čtyři bloky jsou nabodnuty na svislé stojany, které lze libovolně v prostoru přemisťovat. Tento způsob je nejúspornější jak z hlediska nákladů tak z hlediska prostorového řešení a umožňuje rychlou a pohodlnou sklizeň. V pěstírně je samozřejmě umístěn teploměr a vlhkoměr, neboť obě tyto veličiny jsou pro růst hub rozhodující. Teplota je důležitým iniciačním faktorem pro zahájení tvorby primordií (zárodků plodnic). Například pro růst mycelia hlívy ústřičné je optimální teplota okolo 25 C, ale pro iniciaci je nezbytné, aby teplota byla nižší než 15 C. Teplotu v pěstírně sataličtí regulují výměnou vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostorem. Vzdušná vlhkost se zvyšuje vlhčením podlahy pěstírny a k osvětlení, což je další důležitý faktor pro růst plodnic (potřeba osvětlení se u různých druhů hub liší) slouží běžné elektrické lampy.
Během pěstební sezóny, v období od podzimu do jara, není problém stihnout tři až čtyři sklizně hub. Léto je obdobím náročným na udržení vhodné teploty pro vývoj plodnic, proto je využíváno ke zpracování hub a dalším pracím. Vyplozený substrát nachází své uplatnění jak kompost a hnojivo v zahradách.
Houby kompletně
Společnost Samyco patří se svou roční produkcí okolo 20 tun hub k menším firmám ve svém oboru. Její výhodou je umístění blízko Prahy, kde žádnou jinou pěstírnu nenajdeme. Proto představují konkurenční problém nikoli čeští pěstitelé, ale spíše zahraniční firmy, zejména Polsko, které patří s přibližně 170 000 tunami žampiónů ročně mezi největší producenty hub v Evropě.
Kromě samotné pěstírny, si lze produkty firmy Samyco zakoupit ještě ve dvou prodejnách. Také je můžete okusit v pražských restauracích, protože ty jsou hlavním odběratelem hub ze Satalic. A nejde jen o vlastní produkci – společnost Samyco vykupuje lesní houby (hřiby, lišky, bedly apod.) v jakémkoli množství, a po důkladné kontrole (vizuální i chemické) je zpracovává ve vlastní sušárně (v nabídce jsou i sušené houbové směsi) či mrazícím boxu (v provedení plátky, kusy i celé plodnice, samostatně, obalované či ve směsi na smaženici nebo jako dršťkovou polévku z hlívy ústřičné). Tím však nabídkový sortiment Samyca zdaleka nekončí. Pod heslem Houby kompletně dodávají na trh také pěstební substráty a sadbu pro domácí pěstování, houby čerstvé i nakládané na různé způsoby, ale také houbová koření, drtě a extrakty – určené k užívání jako doplněk stravy. Houby totiž mimo jiné obsahují glukany – látky působící jako zachycovače volných radikálů a antioxidanty. Začátečníkům v Samycu rádi poradí, jak houby správně vypěstovat. Více informací získáte na internetových stránkách www.samyco.cz, resp. telefonním čísle 602 303 245.
Obsahu nežádoucích prvků nebo snad příměsi nejedlých hub se v nabízených produktech konzument bát nemusí. Ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích vyplývá pro osoby, které uvádí do oběhu volně rostoucí jedlé houby určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub a oprávnění k podnikání. Každoročně se namátkou kontroluje obsah nebezpečných či škodlivých prvků ve všech typech produktů.
A jakým způsobem pěstírna své produkty propaguje? „Dobře slouží internetové stránky, ale velmi důležitá je také účast na rozličných houbařských akcích“, popisuje Libor Šimůnek způsoby prezentace společnosti a pokračuje: „nejvíce nám však pomáhá dobrá spolupráce s ostatními firmami, organizacemi a lidmi, kteří se pěstování hub také věnují. Navzájem nejsme pro sebe konkurencí, spíš naopak.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *